Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in verstrakte Amsterdamse Schoolstijl in Winsum

Woonhuis

Stationsweg 18
9951BA Winsum
Groningen

Bouwjaar: 1931
Architect: E. Reitsma Reitsma 1931 E. Reitsma


Beschrijving van Villa in verstrakte Amsterdamse Schoolstijl

Inleiding VILLA oorspronkelijk met aangebouwde GARAGE in 1931 gebouwd in een verstrakte Amsterdamse Schoolstijl met zakelijk expressionistische invloeden naar een ontwerp van architect E. Reitsma uit Groningen. Een nieuwe aanbouw aan de oostgevel uit 1969 en één aan de westgevel uit 1974, beide ontworpen door Architektenburo Oegema uit Groningen, vallen buiten de bescherming van rijkswege. Bij de aanbouw uit 1974 is de garage in de nieuwbouw geïntegreerd. Bijzonder is de kubistisch aandoende opbouw van het pand en het gebruik van verschillende soorten baksteen. Naast een gesinterde donkerpaarse baksteen van normale afmeting is er een V-vormige rode baksteen toegepast die voor een visgraatmotief in het metselwerk zorgt. De villa is gelegen aan de Stationsweg die voor een verbinding zorgt van de Hoofdstraat W naar het station. De Stationsweg maakt bovendien onderdeel uit van het in het MIP aangeduide gebied met bijzonder waarde 'Stationsweg/Hoofdstraat-W/Bellingeweer'. Omschrijving Drie bouwlagen hoog, deels onderkelderd woonhuis met aangebouwde garage, geheel opgemetseld van baksteen; de verschillende bouwvolumes worden gedekt door een plat dak. Alle gevels hebben een asymmetrische opbouw. Trasraam is gemetseld van recht boven elkaar geplaatste koppen van gesinterde donkerpaarse baksteen en steekt iets naar voren; de bouwvolumes van de eerste en tweede bouwlaag zijn gemetseld van gesinterde donkerpaarse steen; het grote bouwvolume dat een deel van de tweede en de gehele derde bouwlaag beslaat is opgemetseld van rode V-vormige baksteen. Vensters zijn overwegend samengesteld, hebben ijzeren kozijnen en roedenverdeling en hebben voorzetramen met houten kozijnen; vensters in bouwvolume van gesinterde donkerpaarse steen worden beëindigd door een rollaag. Entree bevindt zich in noordgevel, voorgevel; houten voordeur met twaalfruits venster; lage bakstenen stoep; niet-originele luifel uit 1974; rechts van voordeur twee rechthoekige bloembakken van gesinterde donkerpaarse steen. Ten oosten van voordeur een rechthoekige erker met aan voorzijde een groot horizontaal venster en in beide zijmuren een kleiner verticaal venster. Boven erker bevindt zich een balkon; in bouwvolume van gesinterde donkerpaarse steen bevindt zich een dubbele deur met vensters en ijzeren kozijnen en roedenverdeling; bovenop dit bouwvolume is een met zink beklede, rechthoekige dakkapel geplaatst met aan de voorzijde een driedelig horizontaal venster en aan beide zijkanten een klein rechthoekig venster. Meest terugliggende geveldeel van voorgevel is opgemetseld van rode V-vormige baksteen. Oostgevel heeft op een derde van de breedte over de gehele lengte een rechthoekige schoorsteen van gesinterde donkerpaarse steen. Ten zuiden van schoorsteen een vooruitgelegen twee bouwlagen hoog bouwvolume van gesinterde donkerpaarse steen; op begane grond een verticaal venster; op eerste verdieping een klein driedeling horizontaal venster; in zijmuur op beide bouwlagen een smal verticaal venster. In bouwvolume van rode V-vormige baksteen rechts van schoorsteen een vierkant venster met niet-origineel kozijn en links ervan drie kleine verticale vensters met niet-originele kozijnen. Aan vooruitgelegen bouwvolume bevindt zich een lage uitbouw uit 1969 met plat dak. Achtergevel, zuidgevel, heeft op begane grond een niet-originele deur; ernaast een kleine, platte uitbouw met een verticaal venster; op eerste verdieping twee horizontale vensters met niet-originele kozijnen; op westelijke hoek een rechthoekige schoorsteen van gesinterde donkerpaarse steen. Derde bouwlaag is gemetseld van rode baksteen van normale afmeting en heeft een strook van vijf verticale vensters met niet-originele kozijnen. Westgevel heeft over gehele breedte een lage aanbouw met carport uit 1974, waarin de oorspronkelijke garage geïntegreerd is. In vooruitgelegen bouwvolume van gesinterde donkerpaarse steen dat vanaf de zuidelijke hoek getrapt van de derde naar de tweede bouwlaag is verlaagd, bevindt zich ter hoogte van begane grond een vijfdelig horizontaal venster; daarboven drie smalle verticale vensters. In terugliggend bouwvolume van rode V-vormige baksteen op tweede bouwlaag vier smalle verticale vensters. Aangebouwde garage heeft aan voorzijde, noordgevel, een dubbele garagedeur met in elk deel een driedelig verticaal venster; aan achterzijde een driedelig horizontaal venster; in oostgevel een niet-originele deur. INTERIEUR is grotendeels gewijzigd en voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering Villa van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang: -als fraai voorbeeld van een villa in een verstrakte Amsterdamse Schoolstijl met zakelijk expressionistische invloeden uit het tweede kwart van de twintigste eeuw in de provincie Groningen -als goede representant van het vooroorlogse werk van architect E. Reitsma -vanwege de hoge esthetische kwaliteit van het ontwerp -vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek -vanwege de gaafheid van het exterieur -vanwege de beeldbepalende ligging aan de Stationsweg in Winsum (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510823
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa in verstrakte Amsterdamse Schoolstijl in Winsum

Hervormde pastorie 1 Voorm. hervormde pastorie met consistorie

Kerkstraat 12
Winsum
Omschrijving Voormalige PASTORIE uit 1887 op nagenoeg vierkante plattegrond, opgetrokken in een rood-bruine baksteen, met alleen aan de voo..

Hervormde pastorie 2 Voorm. hervormde pastorie, toegangshek

Kerkstraat 12
Winsum
Omschrijving TOEGANGSHEK bij de kerk bestaande uit twee gepleisterde, gedecoreerde pijlers met een dekplaat met vierzijdige punt. Een gebog..

Hervormde pastorie 3 Voorm. hervormde pastorie, schuurtje

Kerkstraat 12
Winsum
Omschrijving SCHUURTJE op rechthoekige plattegrond van rood-bruine baksteen, onder een zadeldak gedekt met een Friese golfpan. Het dak heef..

Hervormde kerk en toren van Winsum

Kerkstraat 14
Winsum
Herv.Kerk en toren op kerkhof. Eenbeukig kerkgebouw, waarvan waarschijnlijk de zuidmuur van het schip nog 12e eeuws kan zijn. Het koor verto..

Vriendschap De Vriendschap

Kerkstraat 1
Winsum
Molen de Vriendschap. Achtkante bovenkruier met stelling gebouwd in 1801.

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa in verstrakte Amsterdamse Schoolstijl in Winsum

Foto's (1)