Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Johannes Vianneykerk in Deventer

Kerkelijk Gebouw

Rielerweg 73
7416ZB Deventer
Overijssel

Bouwjaar: ca. 1930 1930 ca. 1930
Architect: M. Roebers

(1 recensie)

Beschrijving van Johannes Vianneykerk

Inleiding Rooms katholieke KERK, opgedragen aan Johannes Vianney (Pastoor van Ars), gebouwd in ca. 1930 naar ontwerp van M. Roebbers. De kerk is gebouwd in traditionalistische stijl met schoon metselwerk. De entreeportalen en scheidingsbogen hebben een parabool vorm. Hoewel het een basiliek betreft heeft de kerk de ruimtewerking van een centraalbouw. Het schip is even breed als hoog, het koor is breed en in verhouding ondiep, waardoor de viering van de eredienst goed te volgen is. De keuze voor een dergelijke overzichtelijke plattegrond was het gevolg van de liturgische vernieuwingsbeweging in de jaren '20 die streefde naar actievere deelname van de kerkgangers aan de mis, waartoe een overzichtelijker ruimtetype nodig was. Het glas-in-lood in de kerk is vervaardigd door Asperslagh uit Den Haag. Omschrijving Driebeukige basiliek onder zadeldak met dakruiter, met een smallere narthex onder een lager zadeldak en een vijfzijdige absis. De voorgevel van de narthex heeft entrees in portieken met paraboolbogen en drielicht vensters. In de geveltop een nis met het beeld van Pastoor van Ars. Aan de zijgevels steunberen op de traveescheidingen. Het schip heeft zes traveeën onder een open houten tongewelf. De scheibogen van het gewelf rusten op uitgemetselde pilasters. Per travee op de begane grond een paraboolboog, in de lichtbeuk drie spitsboogvensters en vijf ruitvormige vensters. Aan de westzijde boven de narthex drie balkons. Het koor heeft de vorm van een halfronde absis met straalkapellen onder paraboolbogen. In het halfronde gewelf dubbele spitsboogvensters. Het interieur van de kerk is verrijkt met houtsnijwerk. Banken en bankenplan zijn origineel. Waardering Rooms katholieke kerk van architectuurhistorisch belang vanwege: - de kwaliteit van het ontwerp in traditionalistische stijl - de typologie van een basiliek met de ruimtewerking van een centraalbouw, passend in de liturgische vernieuwingsgedachte van de jaren `20 van de twintigste eeuw - de gaafheid van met name het interieur (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510768
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Johannes Vianneykerk
5
Recensie door: ()
Een bijzonder sfeervol voorbeeld van een kerkgebouw uit die tijd. Wellicht is het gewenst, onderzoek te laten doen naar de herkomst van de in de kerk hangende kruiswegstaties (14 schilderijen).
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Johannes Vianneykerk
Ingang Rielerweg
Ingang Rielerweg
Gebouwd in 1929
Gewijd aan Johannes Maria Vianney
Monumentnummer  510768
Architectuur
Architect(en) M. Roebbers
Portaal:  Christendom
Beeld van Vianney aan de kerkgevel

De Johannes Vianneykerk is een kerkgebouw in de Nederlandse stad Deventer. Het is gelegen aan de Rielerweg aldaar en vernoemd naar de in 1925 heilig verklaarde Johannes Maria Vianney, de beschermheilige van alle parochiepriesters ter wereld. Tot 2014 was het in gebruik bij de gelijknamige rooms-katholieke parochie.

Ontwerp

De kerk dateert van 1929 en werd in 1999 opgenomen in het register van rijksmonumenten. Het ontwerp is van de lokale architect Martin A. Roebbers, die de bouwvorm van de basiliek heeft gehanteerd. De kerk heeft drie beuken onder een zadeldak met dakruiter. Het altaar is relatief ondiep. Voor het sobere expressionistische ontwerp in schoon metselwerk werd veel gebruikgemaakt van de meetkundige figuur de parabool. De kerk is gebouwd op de plek waar zich de Kolk van Zandvoort bevond, die ooit was ontstaan bij een dijkdoorbraak van de Gelderse IJssel. Na demping van de kolk werden in verband met de venige ondergrond tweehonderd betonnen heipalen geslagen om het gebouw te funderen. Oorspronkelijk zou naast de kerk een toren worden gebouwd; door de crisis van de dertiger jaren is dit niet doorgegaan.

In het interieur van de kerk is een realistisch uitgevoerde kruiswegstatie opgesteld. De veertien schilderijen zijn vervaardigd door een anonieme kunstenaar. Hoog aan de voorgevel bevindt zich een natuurstenen beeld van de schutspatroon.

Sluiting

De nieuw gevormde fusieparochie voor Deventer en omstreken kreeg eind 2013 opdracht van het bisdom de kerk, samen met vier andere, te sluiten. Dit was noodzakelijk geworden door de terugloop van het aantal leden en de verminderde deelname van parochianen aan het kerkelijk leven. Op 2 februari 2014 werd de laatste reguliere viering in de kerk gehouden.[1] Op zondag 29 juni 2014 werd ter gelegenheid van de sluiting een allerlaatste Heilige Mis opgedragen.[2] Het kerkgebouw is door de bisschop officieel aan de eredienst onttrokken. Bij de zoektocht naar mogelijkheden voor herbestemming schakelde het bestuur van de parochie naast deskundigen ook studenten van hogeschool Saxion in.[3] In 2016 is de Vianneykerk het eigendom geworden van een handelaar in Boeddhabeelden en Aziatische kunst.


Monumenten in de buurt van Johannes Vianneykerk in Deventer

Dienstwoning school

Brinkgreverweg 67
Deventer
Omschrijving CONCIËRGEWONING opgetrokken in baksteen vanaf een vierkante plattegrond over één bouwlaag onder een met Hollandse pannen ge..

Rijks Koloniale Landbouwschool

Brinkgreverweg 69
Deventer
Omschrijving SCHOOL opgetrokken in baksteen vanaf een L-vormige plattegrond over twee bouwlagen onder met Hollandse pannen gedekte wolfdake..

Indisch landbouwmuseum

Brinkgreverweg 184
Deventer
Omschrijving Het Indisch landbouwmuseum bestaat uit twee delen. Beide zijn opgetrokken in baksteen vanaf een rechthoekige plattegrond over ..

Handelsschool

Ceintuurbaan 8
Deventer
Inleiding In het begin van deze eeuw werd ten oosten van de stad het traject van de Ceintuurbaan uitgezet als de toekomstige ontsluiting va..

Perrongebouwen en kap

Stationsplein 3
Deventer
Omschrijving EILANDPERRON met overkapping en bebouwing. De overkapping bestaat uit een dubbele rij T-spanten, aan de oostkant uitlopend in ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)