Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijks Koloniale Landbouwschool in Deventer

Gebouw

Brinkgreverweg 69
7413AB Deventer
Overijssel

Bouwjaar: 1914-1915
Architect: M. van Harte


Beschrijving van Rijks Koloniale Landbouwschool

Omschrijving SCHOOL opgetrokken in baksteen vanaf een L-vormige plattegrond over twee bouwlagen onder met Hollandse pannen gedekte wolfdaken. Het pand staat op een uitgemetselde plint. Alle vensters zijn vierruits en hebben zestienruits bovenlichten. De drielichten hebben een dergelijk venster geflankeerd door twee "halve" vensters. De aanzetstenen van de strekken zijn van natuursteen. De entree van de school bevindt zich in de zuidgevel, in een portiek met rondboog, tussen twee risalieten onder afgewolfde steekkappen. Boven de entree een drielicht venster. De risalieten hebben op beide verdiepingen drie vensters en in de geveltop een drielichts venster. Onder het wolfeind met piron een dichtgezet sierspant. Op de verdiepingscheiding links "rijks hogere" en rechts "landbouwschool" in hoogreliëf (nu bedekt met nieuwe naamborden). Links van de risalieten twee traveeën met ieder twee vensterassen met op beide verdiepingen drielichten en een dakkapel onder lessenaardak in het dakschild. Aan de kopse gevel (W) een uitbouw over één bouwlaag met een doorgang naar het binnenterrein. Op de verdieping drie rondboog nissen, in de beschoten geveltop een drielicht venster. De gevel aan de binnenzijde heeft zeven vensterassen met op beide verdiepingen drielicht vensters. Op de middenas tweelicht vensters. De gevel aan de Ceintuurbaan van het lange bouwdeel heeft twee risalieten gelijkvormig aan die in de zuidgevel. Ertussen vijf traveeën met dezelfde indeling als in de zuidgevel. Links van de linker risaliet een geveldeel met twee vensterassen met één venster per verdieping. Geheel rechts een aanbouw over tien vensterassen met in beide gevels op beide verdiepingen drielicht vensters met bovenlichten met ladderroeden. Op het binnenterrein, parallel aan de korte poot van de L, een aanbouw over twee bouwlagen onder zadeldak met dezelfde gevelindeling als de aanbouw aan het lange bouwdeel. InterieurDe indeling van de lokalen is intact gebleven. Ook de archtitectonische detaillering, bestaande uit tegelvloeren en lambrizering is bewaard. In alle ruimtes is een verlaagd plafond aangebracht. Waardering School van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege: - de herinnering aan het koloniaal verleden als scholingsinstituut voor de overzeese gebiedsdelen - de kwaliteit van het ontwerp, ook binnen het oeuvre van de architect - de ruimtelijke en functionele relatie van de school met de andere onderdelen van het complex en de beeldbepalende ligging - de gaafheid van in- en exterieur (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510728
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hogeschool Van Hall Larenstein
University of Applied sciences
University of Applied sciences
Afkorting Hogeschool VHL
Locatie Leeuwarden en Velp, Nederland
Opgericht 2003
Type hbo
Studenten 4.200 (2013)[1]
Personeel 394[1]
Website
Portaal:  Onderwijs

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs met vestigingen in Leeuwarden en Velp. De hogeschool werkte tussen 2004 en 2012 nauw samen met de Universiteit Wageningen.

Opleidingen

Van Hall Larenstein biedt de volgende voltijd bacheloropleidingen aan:

 • Bedrijfskunde en Agribusiness
 • Biotechnologie
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
 • Chemie
 • Chemische Technologie
 • Bos- en Natuurbeheer
 • Diermanagement
 • Dier- en Veehouderij
 • International Business and Management Studies IBMS
 • International Development Management
 • Kust- en Zeemanagement
 • Land- en Watermanagement

Daarnaast biedt Van Hall Larenstein verschillende masters, Associate degrees, cursussen en opleidingen in deeltijd aan.

Geschiedenis

De hogeschool is ontstaan uit een fusie in 2003-2005 tussen het Van Hall Instituut uit Leeuwarden en de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein uit Velp/Deventer.

Van Hall Instituut

Het Van Hall Instituut (vernoemd naar Herman Christiaan van Hall), dat zichzelf ook wel de "Groene Hogeschool" noemde, was een agrarische hogeschool in 1995 ontstaan uit een fusie van verschillende hogescholen in Friesland en Groningen:

 • de Agrarische Hogeschool Friesland (Ahof)

De Ahof was al het het resultaat van een fusie in 1986 tussen de hogere school tak van de Rijks Hogere en Middelbare School voor Levensmiddelentechnologie uit Bolsward (voor 1963: de Hogere Zuivelschool in Bolsward), opgericht in 1904 en de Christelijke Hogere Landbouwschool uit Leeuwarden.

 • het Professor Van Hall Instituut in Groningen, voorheen de Hogere Landbouwschool; daarvoor was er kortstondig de landhuishoudkundige school (1843)

De drie locaties die de school op dat moment had, werden samengevoegd op één locatie in Leeuwarden. In Groningen bleef alleen een locatie voor deeltijdopleidingen.

De fusie tussen de Ahof en het Professor Van Hall Instituut was niet zo zeer het gevolg van een eigen keuze, maar een uitvloeisel van een herenakkoord in het begin van de jaren 1990 tussen de toenmalige Commissarissen van Friesland en Groningen, respectievelijk Hans Wiegel en Henk Vonhoff. Daarbij werd afgesproken dat Friesland het centrum voor het hbo in Noord-Nederland zou worden, en dat Groningen het culturele centrum zou worden. Het Van Hall Instituut verdween daardoor uit Groningen, terwijl Leeuwarden zijn conservatorium en zijn orkest kwijtraakte.

Hogeschool Larenstein

De Internationale Agrarische Hogeschool (IAH) Larenstein was een HBO-instelling in Velp en Deventer, vernoemd naar het Velpse landgoed Larenstein, waar de Bosbouw- en Cultuurtechnische School met een hbo- en een mbo-tak vanaf 1975 gehuisvest was. De Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein ontstond in 1988 uit een fusie tussen de:

 • Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (HBCS)
 • Stova HLO-laboratoriumopleiding in Wageningen
 • Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop
 • Rijks Hogere Landbouwschool in Deventer

Rijks Hogere Landbouwschool (Deventer)

Het "Suikerschooltje", het gebouw van de voormalige Rijks Hogere Landbouwschool in Deventer

De Rijks Hogere Landbouwschool aan de Brinkgreverweg in Deventer werd op 16 september 1912 geopend door prins Hendrik onder de naam Middelbare Koloniale Landbouwschool. Het cursuspakket was eerst met name toegesneden op de plantages van Nederlands-Indië en de suikerindustrie. Hierdoor kreeg de school de bijnaam "Suikerschooltje". Het schoolgebouw (een ontwerp van gemeente-bouwmeester Christiaan Hendrik Holgen[2]) heeft sinds 1999 status als rijksmonument. Het ontwerp van het voormalig Koloniaal Landbouwmuseum op de hoek van de Ceintuurbaan / Veenweg is van de Deventer architect Van Harte.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de school door Duitse troepen bezet. De school liep flinke schade op. Ook werd de toenmalige directeur door de Inspecteur van het Onderwijs verzocht om een groep studenten van de school te verwijderen en hun namen door te geven. Zij hadden uit protest de Jodenster gedragen, terwijl zij geen Joden waren. De school heeft bovendien een groot aantal verzetsstrijders opgeleverd, zowel vanuit de leerkrachten als vanuit de studenten. Een van die studenten was Zeger van Boetzelaer.

Op 1 september 1957 veranderde de naam van de school in Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw. De opleiding richtte zich meer op tropische landbouw wereldwijd. Vanaf 1961 kon naast de bestaande studierichting tropische en subtropische landbouw ook Nederlandse landbouw gevolgd worden. Een vierde studierichting, Internationale Agrarische Handel, werd in 1987 geopend.

Fusie tot Hogeschool Larenstein

Na de fusie in 1988 bleven de locaties Velp en Deventer over; de Boskoopse en Wageningse opleidingen werden naar Velp verhuisd. In de beginjaren na de fusie werd de naam Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein gebruikt, later veelal Hogeschool Larenstein.

De hogeschool stond bekend om zijn voor Nederland unieke opleidingen; Land- en watermanagement (LWM), Tuin- en Landschapsinrichting (T&L), Bos en Natuurbeheer (BNB) en Tropische Landbouw (TL). De kleinere opleiding Laboratoriumtechniek en Agropoduktkunde waren ook in Velp gehuisvest. In Deventer zaten naast Tropische landbouw ook de opleidingen Nederlandse Landbouw en Veeteelt (L&V) en Internationale Agrarische Handel (IAH).

Begin jaren 1990 dreigde de locatie Deventer opgeheven te worden. De studenten zouden dan naar Velp moeten. De novelle Suiker van Roelof Willem Feijen (destijds lid van de medezeggenschapsraad) speelt zich af op het Suikerschooltje met deze dreiging op de achtergrond. De locatie bleeft bestaan tot de fusie tot de Hogeschool Van Hall Larenstein in 2006.

Fusie tot Hogeschool Van Hall Larenstein

Vanaf januari 2003 was er een bestuurlijke fusie tussen het Van Hall Instituut en de Hogeschool Larenstein. Vanaf oktober 2005 werd de fusie doorgevoerd in alle lagen. Vanaf september 2006 is de locatie Deventer naar Wageningen verplaatst. Dit was een direct gevolg van het feit dat Hogeschool Van Hall Larenstein een onderdeel was geworden van Wageningen UR.

Breuk met Wageningen UR

Hogeschool Van Hall Larenstein trad in 2004 toe tot Wageningen UR. Een conflict over de leiding van de hogeschool door Wageningen UR en kosten die ze rekende voor geleverde diensten aan Van Hall Larenstein leidde tot een breuk in 2012.[3][4][5] In de loop van 2015 is Hogeschool Van Hall Larenstein volledig gescheiden van Wageningen UR. Daarbij hebben de studenten en medewerkers van Van Hall Larenstein uit Wageningen hun intrek genomen op de locatie in Velp.[6][7][8]

Externe link


Monumenten in de buurt van Rijks Koloniale Landbouwschool in Deventer

Dienstwoning school

Brinkgreverweg 67
Deventer
Omschrijving CONCIËRGEWONING opgetrokken in baksteen vanaf een vierkante plattegrond over één bouwlaag onder een met Hollandse pannen ge..

Indisch landbouwmuseum

Brinkgreverweg 184
Deventer
Omschrijving Het Indisch landbouwmuseum bestaat uit twee delen. Beide zijn opgetrokken in baksteen vanaf een rechthoekige plattegrond over ..

Johannes Vianneykerk

Rielerweg 73
Deventer
Inleiding Rooms katholieke KERK, opgedragen aan Johannes Vianney (Pastoor van Ars), gebouwd in ca. 1930 naar ontwerp van M. Roebbers. De ke..

Handelsschool

Ceintuurbaan 8
Deventer
Inleiding In het begin van deze eeuw werd ten oosten van de stad het traject van de Ceintuurbaan uitgezet als de toekomstige ontsluiting va..

St. Jozef-ziekenhuis

Van Oldenielstraat 12
Deventer
Inleiding Het rooms-katholieke SINT JOZEFZIEKENHUIS met OMMUURD VOORTERREIN (thans in gebruik als ondermeer gezondheidscentrum en bloedbank..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)