Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Marlot: hoofdgebouw in 's Gravenhage

Kasteel Buitenplaats

Leidsestraatweg 77
2594BB 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: eind 17e eeuw 1675 eind 17e eeuw


Beschrijving van Marlot: hoofdgebouw

HOOFDGEBOUW (Huis Marlot). Het huidige huis Marlot ontstond waarschijnlijk aan het einde van de 17de eeuw uit de hofstede 'de Blaauwe Camer' die al in het midden van de 15de eeuw werd genoemd. Vermoedelijk werd aan deze hofstede een onderkelderde, stenen herenkamer gebouwd die op laat 17de-eeuwse kaarten (GA 's-Gravenhage, huisarchief Marlot) wordt afgebeeld. In de 18de en 19de eeuw werd huis Marlot een aantal keren verbouwd en vergroot waarbij de 17de-eeuwse kelders en een deel van het opgaande muurwerk van de voormalige hofstede werden gespaard, zoals te zien is in de dikte van de muren en aan de keldergewelven. In 1917 kocht de gemeente 's-Gravenhage de buitenplaats Marlot en vestigde in het hoofdgebouw een school. In het koetshuis aan de westzijde van het hoofdgebouw werd een gymzaal ondergebracht. Vanaf de jaren '80 van de 20ste eeuw wordt het huis als kantoor gebruikt en is vrijwel geheel voor deze functie ingericht. Het witgepleisterde huis Marlot bestaat thans uit drie, elk op rechthoekige grondslag opgetrokken gekoppelde bouwvolumes: het eigenlijke huis, en tegen de westgevel het voormalige koetshuis en een vermoedelijk 18de-eeuwse aanbouw. Het huis wordt overkapt door twee, met grijze pannen gedekte, bij elkaar getrokken schilddaken, waartussen een - thans overdekte- zakgoot. Op het dak bevinden zich twee schoorstenen, beide voorzien van een spitse kap. De dakschilden zijn voorzien van een aantal dakkapellen. Het huis is voorzien van schijnbaar regelmatige gevelindelingen, die waarschijnlijk als gevolg van de diverse bouwfasen die het huis heeft gekend is ontstaan. De gevels zijn thans voorzien van empirevensters. In de zuidgevel bevindt zich de entree bestaande uit een dubbele paneeldeur met bovenlicht, boven een natuurstenen trap met bordes. De aanbouw en het koetshuis worden overkapt door samengestelde schilddaken. De zuidgevel van het koetshuis is voorzien van recent (ca. 1988) geplaatste hoge rondboogvensters en van dakkapellen op het dakschild, de overige gevels zijn onregelmatig ingedeeld. Het interieur van huis Marlot is voor bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang vanwege de gedane aanpassingen en verbouwingen in het verleden om het gebouw als school en thans als kantoor te kunnen gebruiken. Waardering Het HOOFDGEBOUW van de historische buitenplaats Marlot is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de architectonische vormgeving; - vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats; - vanwege de kenmerkende ligging binnen het park dat een 17de-eeuwse infrastructuur kent en een vroeg-19de-eeuwse invulling in landschapsstijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510692
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Marlot
Marlot in 2010
Marlot in 2010
Locatie Den Haag
Oorspr. functie woonhuis
Huidig gebruik kantoor
Start bouw 17e eeuw
Bouwstijl classicisme
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 510692
Eigenaar Gemeente Den Haag
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Landgoed Marlot is een landgoed in Den Haag. Het gebied grenst aan de voormalige buitenplaats Reigersbergen die met het Haagse Bos en het Malieveld een groene zone vormt tot het centrum van Den Haag. Aan de kant van de Leidsestraatweg ligt het landgoed voor een deel op een oude strandwal. De ernaast gelegen oude strandvlakte is in de loop der eeuwen overdekt met veen.

Het huis

Al in de vijftiende eeuw stond ter plaatse een boerenhofstede, genaamd de 'Blaauwe Camer'. Rond het jaar 1600 bouwt Adriaan van der Velde er een nieuwe herenboerderij. In 1640 gaat het landgoed over in handen van edelman David van Marlot, afkomstig uit Frankrijk. Prins Frederik Hendrik, die David de Marlot tot zijn vriendenkring rekende, besloot het bezit waardig te maken voor de status van deze edelman, die gouverneur was van zijn zoon prins Willem II. Frederik Hendrik verheft het land tot hoge heerlijkheid en beleent het onder de naam 'Marlot' aan David van Marlot.[1][2] Vanaf die tijd is de naam Marlot aan het landgoed verbonden. In de jaren die volgden werd de boerderij uitgebreid tot een L-vormige, deels onderkelderde buitenplaats met topgevel. Davids zoon Lodewijk koos echter voor een ander goed uit het omvangrijke bezit van zijn vader. Het vrij eenvoudige huis Marlot paste volgens zijn vrouw, Anna Florentina van den Boetselaer, niet bij de oud-adellijke status van haar familie.

In de achttiende en negentiende eeuw werd het huidige huis verbouwd en vergroot. De zeventiende-eeuwse kelders en delen van het opgaand muurwerk zijn in het huidige hoofdgebouw nog aanwezig. Na de aankoop in 1917 van het gebouw door de gemeente Den Haag, werd het aangepast voor gebruik als school en het koetshuis verbouwd tot gymzaal. Het gebruik als school eindigt in 1978, waarna het gebouw geruime tijd leegstond. Rond 1988 werd het gebouw gerenoveerd en in gebruik genomen als kantoor.[3][4]

Het park

Nabij het huis bevinden zich enkele fruitmuren, waaronder een laat zeventiende-eeuwse slangenmuur, die een beschermde status hebben. Een latere eigenaar van landgoed Marlot, de Rotterdamse politicus Samuel van Hoogstraten, liet waarschijnlijk tussen 1802 en 1828 in de westelijke strook van het goed een park in landschapsstijl aanleggen.[4] Parallel aan de huidige N44 loopt een kanaal door het landgoed, waarlangs een oude beukenlaan loopt. De erfgenamen van de laatste particuliere eigenaar Henri Emile baron van Herzeele, verkochten het landgoed in 1917 aan de gemeente Den Haag, die op een deel van het goed de aanleg van een villapark beoogde.[4]

Openstelling

Het park is opengesteld voor het publiek. Er is een niet toegankelijke kleine vogeltuin, die door de Haagse Vogelbescherming wordt onderhouden. Op een van de grasveldjes staat een zandstenen kunstwerk van Corinne Franzén-Heslenfeld uit 1938 getiteld 'Gerda met het rendier'.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Marlot: hoofdgebouw in 's Gravenhage

Marlot: brug ten oosten van het huis Marlot gelegen

Leidsestraatweg 77
's Gravenhage
BRUG. Ten oosten van het huis Marlot gelegen brug uit ca. 1920, bestaande uit twee, wat hoekig uitzwenkende rood bakstenen keermuren voorzie..

Marlot: parkaanleg

Leidsestraatweg 75
's Gravenhage
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In structuur en deels in detail gaaf bewaarde historische parkaanleg uit de late 17de eeuw waarin een land..

Marlot: fruitmuur (retranchementenmuur)

Leidsestraatweg 75
's Gravenhage
FRUITMUUR. Laat 17de-eeuwse retranchementenmuur opgetrokken uit oranje-rode bakstenen. De muur staat aan de noordzijde van de buitenplaats, ..

Marlot: fruitmuur

Leidsestraatweg 75
's Gravenhage
FRUITMUUR. 18de-eeuwse rood bakstenen fruitmuur, voorzien van steunberen van jongere datum en een toegangspoort. De muur loopt langs noordoo..

Marlot: twee tuinmuren met entree

Leidsestraatweg 75
's Gravenhage
TWEE TUINMUREN MET ENTREE Aan de noordzijde van de buitenplaats gelegen 19de-eeuwse, rood bakstenen tuinmuur voorzien van steunberen. De muu..

Kaart & Routeplanner

Route naar Marlot: hoofdgebouw in 's Gravenhage

Foto's (1)