Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pompgebouw in Amsterdamse Schoolstijl in Bedum

Nijverheid Industrie

Emmalaan 15
9781EA Bedum
Groningen

Bouwjaar: 1936
Architect: A. Wiersema Wiersema 1936 A. Wiersema


Beschrijving van Pompgebouw in Amsterdamse Schoolstijl

Inleiding POMPGEBOUW in 1936 gebouwd als onderdeel van een rioleringsplan, dat het gebied aan de westzijde van Bedum behelsde. Het pand dat als functie had het rioolwater via de Molentocht in het Boterdiep te pompen, staat aan de oostzijde van de Emmalaan bij de vaste brug over de Molentocht. De Dienst Gemeentewerken Bedum gaf het een aan de Amsterdamse Schoolstijl verwant uiterlijk, passend bij de woningen in de buurt. Het pompgebouw, dat oorspronkelijk grensde aan het water van de Molentocht is tegenwoordig buiten bedrijf. De tocht is aan de oostzijde van de Emmalaan gedempt en veranderd in een voetpad. Omschrijving Pompgebouw opgetrokken op een vierkante plattegrond in rode, licht gesinterde baksteen. Het tentdak is gedekt met een zwarte Romaanse pan en heeft een ruim houten overstek. De hoeken van het pand, met uitzondering van de noord-westhoek, worden gemarkeerd door gemetselde bloembakken die een hoek van 45 graden vormen met de gevels. De entree is aan de zuidzijde en bestaat uit een rondboogvormige, houten deur onder een rondboog gevormd door drie halfsteens rollagen, en heeft een stoep van gesinterde baksteen. Bovenin de gevels, grenzend aan het dak, bevindt zich op elke hoek een houten vierruits venster (tijdelijk dichtgezet vanwege vandalisme). Aan de westzijde ligt een put afgedekt met een betonnen deksel en aan de zuidzijde een betonnen rechthoekige bak, afgedekt met vier naast elkaar gelegen rechthoekige betonplaten met ijzeren handvaten aan weerszijden, die bij elkaar worden gehouden met twee ijzeren banden. Onder het gebouwtje bevindt zich de pompkelder, die via een betonnen plaat in de vloer te bereiken is. Van het vrijwel onaangetaste INTERIEUR is vermeldenswaard de betegelde vloer in rood en zwart. Waardering Pomgebouw van algemeen cultuurhistorisch belang - als onderdeel van een rioleringsplan uit 1936 - vanwege de aan de architectuur van de omgeving aangepaste vormgeving - vanwege de oorspronkelijke functie - vanwege de hoge mate van gaafheid - vanwege de ligging in het met bijzondere waarden aangewezen gebied "Nieuw Bedum" - vanwege de typologische zeldzaamheid in de regio het Hogeland (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510677
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pompgebouw in Amsterdamse Schoolstijl in Bedum

Middenstandswoning met aangebouwde schuur

Emmalaan 12
Bedum
Inleiding MIDDENSTANDSWONING met aangebouwde SCHUUR in 1930 gebouwd in opdracht van H. Boersema, ambtenaar secretarie, naar een ontwerp van..

Notariswoning Voorm. notariswoning met aangebouwd achterhuis en garage

Boterdiep Wz 32
Bedum
Inleiding Voormalige KANTOORWONING met aangebouwd ACHTERHUIS en GARAGE, ontworpen in 1935 door architect A. Wiersema uit Bedum in opdracht ..

Dubbele arbeiderswoning met twee topgevels

Walfriduslaan 19
Bedum
Omschrijving Dubbele ARBEIDERSWONING met aankapping opgetrokken in rode baksteen met twee topgevels van witte kalkzandsteen op een trasraam..

Gereformeerde kerk (Noorderkerk of Goede Herderkerk)

Schultingastraat 1
Bedum
Inleiding GEREFORMEERDE KERK, Goede Herderkerk of Noorderkerk genaamd, gebouwd in de jaren 1937-1938 in een stijl die zowel kenmerken van d..

Dubbel schuurtje bij arbeiderswoningen

Walfriduslaan 17
Bedum
Omschrijving Dubbel SCHUURTJE op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in roodbruine baksteen op een trasraam van klinkers. Het zadeldak me..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)