Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gereformeerde pastorie met aanbouw in Onderdendam

Kerkelijk Gebouw

Bedumerweg 36
9959PG Onderdendam (gemeente Bedum)
Groningen

Bouwjaar: 1933
Architect: A. Wiersema Wiersema 1933 A. Wiersema


Beschrijving van Gereformeerde pastorie met aanbouw

Omschrijving PASTORIE behorende bij de gereformeerde kerk van Onderdendam met een grote aanbouw aan de achterzijde. Het pand op een vierkante plattegrond is opgetrokken in gesinterde rode baksteen en wordt gedekt door een gebroken tentdak van geglazuurde roodbruine gotische pannen; op de nok een metalen piron. De goot is rechthoekig. De vensters zijn overwegend horizontaal en rechthoekig en worden beëindigd door een rollaag. De entree bevindt zich aan de noordzijde in een twee bouwlagen hoge uitbouw met plat dak; de niet-originele voordeur heeft een lage bakstenen stoep met aan de westzijde een lage bakstenen muur; naast de voordeur, op de hoek, een klein horizontaal venster en op de andere hoek een zelfde venster; de uitbouw wordt aan de bovenzijde beëindigd door een strokenvenster, die beide hoeken omgaat en bestaat uit zeven kleine vierkante vensters. Ten oosten van de uitbouw een loggia met een horizontaal en verticaal venster; boven de vensters een betonnen latei die van de oostelijke hoek tot aan de voordeur loopt. Ten westen van de uitbouw een driedelig venster met daaronder twee keldervensters. De voorgevel, oostgevel, heeft twee horizontale vensters, waarvan één met zijlicht, daartussen een smal verticaal venster. In het midden van het oostelijke dakschild een gemetselde schoorsteen met in de top drie kleine horizontale betonnen lateien; links van de schoorsteen een dakkapel bestaande uit vier kleine vierkante vensters, rechts van de schoorsteen een grotere dakkapel met zijlicht. De zuidgevel heeft twee horizontale vensters. In het zuidelijk dakschild twee dakkapelen. De westgevel heeft een serre aangebouwd met daarnaast een grote aanbouw. De serre heeft een bakstenen onderbouw met daarboven vensters; aan de westzijde een niet-originele deur met venster. Boven de serre een balkon met een dichte houten borstwering; in het westelijk dakschild een dubbele deur met vensters naar balkon en daarnaast een dakkapel. De aanbouw aan de achterzijde heeft een rechthoekige plattegrond, is opgemetseld van gesinterde rode baksteen en wordt gedekt door een zadeldak met dezelfde pannen als het dak van de pastorie; op de nok een gemetselde schoorsteen. Goot en windveren zijn rechthoekig. In de zuidgevel op de begane grond een tweedelig horizontaal venster en in de topgevel een zelfde, iets kleiner venster. De westgevel heeft een niet-originele deur met aan weerszijden een klein vierkant venster. De noordgevel heeft op de begane grond een driedelig horizontaal venster, een klein vierkant venster en een groter verticaal venster; in de topgevel een klein tweedelig horizontaal venster. Het INTERIEUR is wegens de geringe cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering Pastorie behorende bij de gereformeerde kerk van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang - als voorbeeld van een gereformeerde pastorie uit de jaren dertig van de 20ste eeuw in de provincie Groningen - vanwege de vormgeving en het materiaalgebruik - vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur - vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510657
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gereformeerde pastorie met aanbouw in Onderdendam

Gereformeerde kerk

Bedumerweg 34
Onderdendam (Gemeente Bedum)
Omschrijving ZAALKERK met aan weerszijden een tweezijdige uitbouw en aan de achterzijde een grote aanbouw. Pand is opgemetseld van gesinter..

Gereformeerde kerk en pastorie, hekwerk

Bedumerweg 34
Onderdendam (Gemeente Bedum)
Omschrijving HEKWERK behorende bij de gereformeerde kerk en pastorie van Onderdendam bestaande uit een hoger gedeelte dat voor het plein va..

Breed woonhuis met omlijste ingang onder schilddak met hoekschoorstenen

Bedumerweg 32
Onderdendam (Gemeente Bedum)
Breed woonhuis onder schilddak met hoekschoorstenen. Achtruitsvensters en omlijste ingang met snijwerk en snijraam in bovenlicht.

Dwars op achterbouw staand breed woonhuis onder schilddak met twee hoekschoorstenen

Bedumerweg 28
Onderdendam (Gemeente Bedum)
Dwars op achterbouw staand breed woonhuis onder schilddak met twee hoekschoorstenen. Alle vensters met zes ruiten; omlijste ingang met snijw..

Molentil

Uiterdijk 3
Onderdendam (Gemeente Bedum)
Draaibrug over Boterdiep met gietijzeren versieringen aan middenpijlers der leuningen.

Kaart & Routeplanner