Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boswachterswoning in eclectische trant in Enschede

Woonhuis

Leutinkveldweg 30
7522PW Enschede
Overijssel

Bouwjaar: 1912
Architect: J.W. Janssen


Beschrijving van Boswachterswoning in eclectische trant

Inleiding BOSWACHTERSWONING uit 1912 in eclectische trant ontworpen door de architect J.W. Janssen uit Hengelo in opdracht van de Hengelose fabrikant O. Stork. De woning behoort bij Huize Oosterhof op het landgoed Lonnekermeer in de gemeente Weerselo (Nieuwe Grensweg 2 / WSL 135) De gemeentegrens loopt over het landgoed waardoor de dienstwoning in Enschede staat en de rest van het ensemble in Weerselo. Het landhuis is in 1901 in opdracht van de Hengelose fabrikant Otto Stork gebouwd naar een ontwerp van de architect Karel Muller. In het voorste gedeelte van het pand was oorspronkelijk het woonhuis en in het achterste gedeelte het koetshuis ondergebracht. Door de verbouwing tot woonhuis is het pand inwendig gewijzigd. De woning staat op de hoek van de Nieuwe Grensweg en de oprijlaan naar Huize Oosterhof. Omschrijving Pand van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond onder overstekend zadeldak dat met rode muldenpannen is gedekt. Boven de middenrisalieten van de voor- en achtergevel (N en Z) steekt de kap ver over. De gevels zijn boven een natuurstenen plint opgetrokken in bruine baksteen en versierd met horizontale banden van witte verblendsteen. Boven het samengestelde venster in het middenrisaliet van de voorgevel (N) een zoldervenster met stolpraam en bovenlicht. In de zijgevels van het risaliet en links in de voorgevel vensters met bovenlicht, rechts een deur. De vensters zijn uitgevoerd met een zandstenen waterdorpel en latei. De wit geschilderde luiken van de begane grondvensters zijn voorzien van een rode zandloper. In de zijgevels (O en W) aan beide zijden een venster met bovenlicht en luiken als in de voorgevel. De ingangspartij in de oostgevel geeft toegang tot de keuken, in de westgevel een staldeur tussen twee venstertjes. Boven de grote inrijdeuren tussen kleine venstertjes in het middenrisaliet van de achtergevel (Z) een vensterpartij. Aan weerszijden van het risaliet rechtgesloten staldeuren onder lateien. Waardering Woonhuis annex koetshuis van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als markering van de entree tot het landgoed Lonnekermeer aangelegd door de Hengelose fabrikant Otto Stork - vanwege de voor dergelijke dienstwoningen kenmerkende typologie en bouwstijl - vanwege de uitwendige gaafheid - vanwege de hoge ensemblewaarde als onderdeel van het landgoed Lonnekermeer. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510603
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Boswachterswoning in eclectische trant in Enschede

Huize Oosterhof: Landhuis

Nieuwe Grensweg 2
Deurningen (Gemeente Dinkelland)
Omschrijving Deels onderkelderd LANDHUIS van twee bouwlagen op L-vormig grondplan onder een overstekend samengesteld schild-zadeldak dat me..

Boerderij van het hallehuistype

Nieuwe Grensweg 13
Deurningen (Gemeente Dinkelland)
Omschrijving BOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE onder overstekend afgewolfd zadeldak met rode Hollandse pannen gedekt. De overstekende wolfein..

Boerderij van het hallehuistype: vijfroedige kapberg met vijfzijdig houten schuurgedeelte onder rietgedekte kap

Nieuwe Grensweg 13
Deurningen (Gemeente Dinkelland)
Omschrijving Vijfroedige KAPBERG met vijfzijdig houten schuurgedeelte onder rietgedekte kap. Waardering Kapberg van algemeen belang va..

Boerderij van het hallehuistype: grote schuur op rechthoekige plattegrond onder (nieuw) afgeknot schilddak waarvan de dakschilden aan de zijgevels (N ..

Nieuwe Grensweg 13
Deurningen (Gemeente Dinkelland)
Omschrijving Grote SCHUUR op rechthoekige plattegrond onder (nieuw) afgeknot schilddak waarvan de dakschilden aan de zijgevels (N en Z) zij..

Landhuis Zijlstra

Leutinkweg 45
Enschede
'Landhuis Zijlstra'. In 1933 naar ontwerp van Ir J.B. van Loghem (1881-1940) voor de familie Zijlstra ontworpen woonhuis met de algemene ken..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boswachterswoning in eclectische trant in Enschede

Foto's (4)