Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hof Espelo in Enschede

Kasteel Buitenplaats

Weerseloseweg 255
7522PS Enschede
Overijssel

Bouwjaar: 1927


Beschrijving van Hof Espelo

Inleiding Op het (niet beschermde) landgoed Hof Espelo ligt dit LANDHUIS, gebouwd in 1927 naar ontwerp van de architecten Van der Goot en Kruisweg. Het pand is uitgevoerd in traditionalistische stijl met enkele architectonische details in Amsterdamse School stijl, met name de dakschildbeëindigingen en de geveltopinvullingen. Aan de zijgevel een na-oorlogse aanbouw in stijl, die vanwege de leeftijd buiten de bescherming valt. Omschrijving Landhuis opgetrokken in bruine baksteen vanaf rechthoekige plattegrond over twee bouwlagen onder samengesteld T-vormig dak, gedekt met rode Hollandse pannen. Centraal op de T-vormige nok een dakruiter. In alle gevels verschillende meerruits vensterpartijen behangen met luiken in de kleuren van Hof Espelo, alle onder een latei. Op de begane grond hebben de vensters vierruits bovenlichten, op de verdieping zijn deze tweeruits en hebben de overige vensters eveneens een roedenverdeling. Een groot deel van de voorgevel is onder een steekkap geplaatst. Op de begane grond een erker, op de verdieping drielicht vensters en pal onder de geveltop een tweelicht lantaarnvenster. Links in de gevel de entreepartij. Tegen de linker zijgevel een aanbouw met de bijkeuken onder een zadeldak. De gevel eindigt in een wolfeind. Van de achtergevel is eveneens een groot deel onder een steekkap geplaatst. In de geveltop eenzelfde venster als in de voorgevel. De rechter zijgevel is voorzien van een moderne uitbouw. Links een dichtgezette loggia. Op de verdieping onder een steekkap een inpandig balkon. Van het interieur zijn op de begane grond paneellambrizeringen, stucplafonds en haardpartijen bewaard gebleven. Waardering Landhuis van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang - vanwege de kwaliteit van het architectonisch ontwerp - vanwege de redelijke uitwendige gaafheid en de gave interieuronderdelen - vanwege de ruimtelijke en historische relatie met het (niet beschermde) landgoed Hof Espelo (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510602
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Beek op het landgoed

Hof Espelo is een landgoed dat ten noordwesten van Enschede en ten zuidoosten van Hengelo gelegen is. Het wordt doorsneden door twee beken: de Leutinkbeek en de Eschbeek. Anno 2010 staan op het landgoed nog zeven boerderijen en een voormalig koetshuis. Ook het landhuis wordt nog bewoond. Sinds 1984 is Landschap Overijssel eigenaar van het ca. 150 hectare grote gebied. Er is een speelbos voor kinderen en een bezoekerscentrum.

Geschiedenis

Hof Espelo werd voor het eerst genoemd in een bul van paus Innocentius III, toen het op 28 mei 1215 tot de goederen van de proosdij van het kapittel van Sint-Pieter te Utrecht behoorde. De hofmeier (rentmeester) zetelde eeuwenlang op Hof Espelo, terwijl hij het beheer voerde over alle goederen van het kapittel in Twente en de graafschap Bentheim. Jaarlijks kwamen de hofhorigen op 17 september bijeen om hun pacht te voldoen en om de voorlezing van hun plichten door de hofmeier aan te horen. Nadat de kerk haar eigendommen in Twente in 1770 had verkocht werd de laatste hofmeier, Gabriël Davina eigenaar. Toen deze stierf was Hof Espelo 225 hectare groot. In 1887 kocht de familie Cromhoff Hof Espelo van de erven van de kleinzoon van Davina. De familie Breuning ten Cate werd na de Tweede Wereldoorlog de laatste particuliere eigenaar van het landgoed.[1]

Landschap

Aan de oostzijde van het landgoed ligt een stuwwal rond welke in de laatste ijstijd nog enkele meters dekzand zijn afgezet. Op deze hogere gronden bouwde men boerderijen en legde men de essen aan. Op lagere gedeelten kwam in de negentiende eeuw bosbouw op rabatten tot stand. Een lange laan met eiken en beuken doorsnijdt het landgoed. Ook een sterrenbos maakt deel uit van het landgoed. Rond het hele landgoed lag vroeger een brede wal waarvan hier en daar nog een stuk aanwezig is. In de Tweede Wereldoorlog maakte Hof Espelo deel uit van vliegveld Twente. De Duitsers legden op het landgoed rolbanen aan om hun vliegtuigen in het bos te kunnen verstoppen, afgedekt met netten. De rolbanen werden omringd door nieuw aangelegde wallen, die nog grotendeels te zien zijn. Een vloeiweide die honderden jaren geleden werd aangelegd om arme grond te bemesten met groeizaam beekwater, zodat er hooi gewonnen kon worden, is begin eenentwintigste eeuw hersteld.

Flora

Landhuis

In de vochtige hooilanden die af en toe onder water staan groeien bijzondere planten. Op de zure en beschaduwde grond groeit witte klaverzuring. Elders zijn planten als salomonszegel, wilde hyacint en adelaarsvaren en struiken als bergvlier, taxus en hulst te vinden.

Landhuis

Het op Hof Espelo gelegen landhuis Espelo is gebouwd in 1927 naar een ontwerp van de architecten Van der Goot en Kruisweg. Het pand, dat valt onder de Amsterdamse School, is thans een rijksmonument.

Externe link


Monumenten in de buurt van Hof Espelo in Enschede

Sneller

Snellenweg 35
Enschede
"De Sneller". Boerderijtje met vakwerk in achter- en rechter zijgevel.

Boerderij van het hallehuistype met herenkamer, verzorgde baksteenarchitectuur

Witbreuksweg 204
Enschede
Inleiding BOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE met herenkamer die in 1927 in verzorgde baksteenarchitectuur als proefboerderij is gebouwd op het..

Zwerfsteen aan het verlengde Van Heeksbleeklaan; scheiding tussen Lonneker- en Groot Drienermarke

Zwerfsteen
Enschede
Zwerfsteen aan de Verlande Van Haeksbleeklaan; scheiding Driener- en Lonnekermarke.

matenweg

matenweg 2106
enschede
Studentenwoningen met patio's en terrassen.

Zwerfsteen in tuin; scheiding tussen Lonneker- en Esmarke.

Deurningerstraat 401
Enschede
Zwerfsteen in tuin Deurningerstraat 401. Scheiding Lonneker- en Esmarke.

Kaart & Routeplanner