Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Van Heekpark/Van Lochemsbleekpark in Enschede

Tuin Park Landgoed

Minister De Savornin Lohmanlaan 15
7522AP Enschede
Overijssel

Bouwjaar: 1908-1918


Beschrijving van Van Heekpark/Van Lochemsbleekpark

Inleiding Het PARK is landschappelijk aangelegd met open weiden, solitairen, boomgroepen, bosgedeelten, sportvelden en verschillende gebouwen en is te verdelen in vijf delen: - A: Grote, min of meer ovale speelweide in het Van Heekpark met daaromheen een geometrisch padenstelsel (zijde Boddenkampsingel); - B: Sportvelden ten noorden daarvan in het Van Heekpark; - C: Landschappelijk aangelegd deel van het Van Lochemsbleekpark (Roessinghsbleekweg noordwest); - D: Weiden in het Van Lochemsbleekpark (hoek Roessinghsbleekweg / Hengelosestraat); - E: Een bosgedeelte met berceau als verbindings-zone tussen beide parken. A. De grote ovale speelweide is geheel onbeplant en vlak en ligt ongeveer 0.50 meter verdiept. Rondom de speelweide ligt een halfverhard pad. Op de hoofdassen en drie van de diagonalen van de weide sluiten paden aan die onderdelen vormen van zichtlijnen door het park. Over de weide ligt in de langs-as van zuidwest naar noordoost een zichtas. Ten zuidwesten komt dit pad uit op het vrijwel vierkante verharde plein dat omstreeks 1971 is aangelegd na de wijziging van de ligging van de Boddenkampsingel. Ten noordoosten eindigt de as in een voormalig theehuisje. Het theehuisje ligt ongeveer 0.50 meter hoger dan zijn omgeving en is daarvan gescheiden door een keermuur met een in de as gelegen trap. Tussen de keermuur en het theehuisje ligt een verharding van grind. Langs de beide paden staat aan beide zijden een niet meer geheel complete beplanting van laanbomen (eik). Een eind buiten het ovale pad dat de weide omringt is een ring van rechte paden gelegd die polygonaal is uitgevoerd. Tussen beide paden staat een beplanting van diverse soorten bomen en heesters. De westelijke en noordwestelijke van deze paden maken tegelijk deel uit van een radiaal padenstelsel dat uitgaat van een obelisk die ten noordwesten van de weide staat in het verlengde van de korte as daarvan. De belangrijkste van deze paden hebben een laanbeplanting van eiken en beuken. Rondom de gedenknaald is een klein bloemperk aangelegd. Ten noorden daarvan bevindt zich een kleine speelweide. Langs de buitenzijde van het park staat een dichte beplanting van bomen en heesters. Deze continueert het karakter van het landschap dat al voor de parkaanleg aan deze zuid- en noordoostelijke zijde een gesloten indruk maakte door houtwallen. In de oostelijke punt naast de ovale weide ligt een jeu-de-boulesbaan met kiosk. B. Ten noorden van dit door weide en obelisk gecommandeerde deel ligt oostelijk een complex tennisbanen en westelijk een sportveld, beide met een clubgebouw. Het stelsel van tennisbanen is ten opzichte van de oorspronkelijke aanleg vergroot en heeft het clubgebouw aan de kant van de Minister de Savornin Lohmanlaan. Het sportveld ten westen van de speelweide heeft een langgerekt clubgebouw langs de zuidelijke lange zijde. De noordwestelijke hoek van het park aan de Roessinghsbleekweg wordt in dit deel gevormd door een niet oorspronkelijke parkeerplaats. De verschillende delen van het park weerspiegelen nog iets van het karakter van het landschap van voor de aanleg. Ter plaatse van de ovale weide was weiland, aan de zuidoostzijde begrensd door een strook bouwland met een houtwal. Ook ter plaatse van het sportveld was een weide, terwijl de tennisbaan deels op een strook heide ligt die langs de noordoostelijke terreingrens lag. C. Ten westen van de parkaanleg en zuidelijk van het sportveld ligt het Van Lochemsbleekpark met een landschappelijk aangelegd parkgedeelte met gebogen paden, vijver, glooiïngen en een beplanting bestaande uit boomgroepen en solitairen (vnl. loofsoorten). Dit deel is, met uitzondering van een klein deel aan de zuidwestzijde, omsloten door bosbeplanting. In dit parkdeel staat een gedenkteken voor de Belgische vluchtelingen die tussen 1914 en 1918 in Enschede en omgeving waren ondergebracht. De villa staat ongeveer op de grens van dit parkgedeelte en de westelijk daarvan gelegen weiden. Rondom de villa ligt een kleine privé-tuin. Nog verder westelijk ligt tegen de Roessinghsbleekweg de voormalige kwekerswoning met privé-tuin. D. De twee weiden in de hoek van de Hengelosestraat en de Roessinghsbleekweg zijn gescheiden door een halfverhard pad naar de Hengelosestraat. Aan de zuid-oostzijde staat een gesloten beplanting van bomen en heesters waartussen een schuur. Dit deel van het park, dat een latere toevoeging is, vormt de huidige hoofdingang van het Van Lochemsbleekpark. E. Tussen het Van Heekpark en het Van Lochemsbleekpark ligt een verbindingszone die is ingericht als een gesloten bos met loof- en naaldbomen en een gesloten struiklaag met diverse soorten. Voordat de parken met elkaar verbonden waren, vormde dit gedeelte een achterkant voor beide parken. In het midden van dit deel ligt een berceau van haagbeuk die als belangrijkste verbinding tussen de beide parken dient en die in 1929 in het zuid-oostelijk deel van het bos van het Van Lochemsbleekpark werd aangelegd. In dit park komt de berceau uit bij een open plek met een ringvormig pad waarin een gazon met in het midden een rond bloemperk. Aan weerszijden van de berceau liggen ook paden door het bos dat de parken verbindt. Het padenstelsel in het Van Heekpark is gebaseerd op een ovale binnenring, een polygonale buitenring en radialen daartussen; in het algemeen zijn de paden recht en hoekig, in tegenstelling tot die in het Van Lochemsbleekpark. Het kronkelend padenbeloop, waarin het pad door de berceau vrijwel de enige rechte lijn is, gaat hier uit van een kleine binnenring (pad, gazon en bloemperk) en een grote buitenring die juist binnen de bosranden ligt. Het G.J. van Heekpark, in 1918 aangelegd naar ontwerp van P.H. Wattez, en het Van Lochemsbleekpark, ontstaan uit een villatuin, zijn van cultuurhistorische en tuinhistorische betekenis: - als voorbeeld van de aanleg van openbare parken door fabrikanten, zoals dat rond 1900 in zwang was; - als goed voorbeeld van de ontwikkeling in de parkarchitectuur van het begin van de 20ste eeuw, waarbij parken werden aangelegd met daarin opgenomen sportvelden en gebouwen met sociale en culturele functies; - als goed, gaaf en daardoor zeldzaam geworden voorbeeld van de stijl van parkaanleg in het begin van de 20ste eeuw; - als kenmerkend voorbeeld van een parkaanleg uit het oeuvre van P.H. Wattez dat als zodanig gaaf is en daardoor zeldzaam geworden; - vanwege de esthetische kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp die nog goed herkenbaar zijn, i.c. de kwaliteit van de vormgeving van de verschillende onderdelen en de onderlinge inpassing waarbij van zichtlijnen en assen gebruik is gemaakt; - als zeldzaam voorbeeld van de combinatie van de prive-tuin bij een villa met het openbare park dat daardoor aanmerkelijk werd verrijkt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510593
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
G.J. van Heekpark
Enschede - GJ van Heekpark.jpg
Type Stadspark
Locatie Enschede, Overijssel, Nederland
Coördinaten 52° 14′ NB, 6° 53′ OL
Oppervlakte 11 ha
Opening 1918
Status Rijksmonument
Voorzieningen korfbalvelden, tennisbanen en een jeu de boules-accommodatie.
Detailkaart
G.J. van Heekpark (Overijssel)
G.J. van Heekpark

Het G.J. van Heekpark is een park in Enschede, in de Nederlandse provincie Overijssel. Het is gelegen in stadsdeel Enschede-Noord, ten noorden van de Boddenkampsingel en ten zuiden van de Roessinghsbleekweg.

Het park is vernoemd naar de textielfabrikant G.J. van Heek (1837-1915), die aan het einde van zijn leven het terrein (ongeveer 11 ha) met het ovale veld schonk aan de bevolking van de gemeente Enschede. Zijn kinderen schonken later het aan de westkant aangrenzende Lochemsbleekpark[1] (ongeveer 3 ha).

Sinds 1995 is het park een Rijksmonument. Bezienswaardigheden in het park zijn de villa en bijbehorende tuinmanswoning aan de westkant, het theehuis aan de oostkant, de gedenknaald (granieten obelisk uit 1922) ter nagedachtenis aan G.J. van Heek in het midden van het park en het berceau dat doorgang geeft naar het Lochemsbleekpark. Verder een beeld van Vlaamse vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog uit 1923 van Albert Termote, twee kunstwerken, Hartstocht en Voetganger, van Saske van der Eerden uit 2003.

In het park wordt sport beoefend: Er zijn korfbalvelden, tennisbanen en een jeu de boules-accommodatie.


Monumenten in de buurt van Van Heekpark/Van Lochemsbleekpark in Enschede

Van Heekpark/Van Lochembleekpark

Minister De Savornin Lohmanlaan 15
Enschede
Omschrijving Granieten GEDENKNAALD samengesteld uit acht taps toelopende blokken op een rechte sokkel. De sokkel is aan drie zijden voorzie..

De Wigwam

Boddenkampsingel 40
Enschede
Inleiding Het HERENHUIS de Wigwam in Um 1800-stijl is in 1928 gebouwd naar een ontwerp van de architect Karel Muller voor H. van Heek. Het ..

Villa Schuttersveld: Dienstwoningen

Hengelosestraat 107
Enschede
Omschrijving BLOK VAN TWEE DIENSTWONINGEN EN BIJBEHOREND HEKWERK. Huis op vierkante grondslag op vooruitspringende plint onder een met rode..

Villa Schuttersveld

Hengelosestraat 113
Enschede
Omschrijving HOOFDGEBOUW (huis Schuttersveld). Onderkelderd blokvormig wit gepleisterd hoofdgebouw in empirestijl met aan de achterzijde ee..

Villa Schuttersveld: Hek

Hengelosestraat 113
Enschede
Omschrijving HEKWERK. Tussen de Hengelosestraat en het park rondom het huis Schuttersveld staat een afscheiding in de vorm van een laat 19d..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)