Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zonnebeek: koetshuis met paardenboxen en dienstwoning in Enschede

Kasteel Buitenplaats

Zonnebeekweg 112
7546RH Enschede
Overijssel

Bouwjaar: 1906


Beschrijving van Zonnebeek: koetshuis met paardenboxen en dienstwoning

Omschrijving KOETSHUIS met PAARDENBOXEN en DIENSTWONING op H-vormige grondslag opgetrokken over één bouwlaag in witgepleisterde baksteen onder zadeldaken met overstek op klossen, bedekt met Hollandse pannen. Op de nok van het lange deel een dakruiter. Op de nokken schoorstenen. Aan de hof binnen de H-vorm liggen de hoofdgevels. Centraal in de oostgevel een grote getoogde dubbele garagedeur onder een geschoorde luifel met steekkap. Aan weerszijden meerruits drielichten. Rechts in de oksel van de bouwdelen een traptorentje onder een kegeldak. In de linker oksel een overhoeks geplaatste dubbele garagedeur onder steekkap met ooglidvenster in het tympaan. De noord- en zuidgevel van de hof bevatten meerruits kruisvensters behangen met luiken en deuren met meerruits bovenlichten. In de dakschilden boven beide gevels een dakkapel. De hof wordt afgesloten door twee muurtjes met hellende deklaag, eindigend in een pijler met bolbekroning. In de kopse gevels (O) een dakschild van drie pannen op de verdiepingscheiding. Op de begane grond twee meerruits schuifvensters behangen met luiken. In de geveltop rechts een bolkozijn en links twee vensters, alle behangen met luiken. Links van de linker gevel een muur met hellende deklaag. Achter de zuidgevel ligt de woning. Rechts van het midden een risaliet onder steekkap. Verder meerruits (schuif)vensters behangen met luiken en twee deuren. Aan de achterzijde (W) bevindt zich het servicegedeelte van het koetshuis. In het midden een forse geschoorde luifel waar zich (oorspronkelijk) bezinepomp en smeerput bevonden. Geheel links de thans verbouwde garage onder een topgevel. Recht een kleine uitbouw met steekkap eveneens onder een topgevel. Verder enkele meerruits vensters behangen met luiken. In de noordgevel in het midden een tweeruits met aan weerszijden twee meerruits vensters behangen met luiken. In het dakschild een dakkapel onder steekkap met meerruits venster. In de noordvleugel bevinden zich enkele originele paardenboxen. De overige ruimtes zijn aangepast aan de kantoorfunctie, het woongedeelte in de zuidvleugel is gemoderniseerd. Waardering Koetshuis met paardenboxen en dienstwoning van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als onderdeel van de buitenplaats Zonnebeek - vanwege typologie en kwaliteit van het ontwerp - vanwege de functioneel ruimtelijke relatie met de andere gebouwen op de buitenplaats en de ligging in het landschap - vanwege de hoge mate van gaafheid (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510561
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zonnebeek: koetshuis met paardenboxen en dienstwoning in Enschede

Zonnebeek

Zonnebeekweg 110
Enschede
Omschrijving LANDHUIS op rechthoekige grondslag met risalieten opgetrokken in witgepleisterde baksteen over twee bouwlagen onder schilddak ..

Zonnebeek: houten theehuisje op vierkante grondslag onder met tuile du nord pannen bedekt schilddak met klokkestoeltje onder tentdak en spits midden o ..

Zonnebeekweg 110
Enschede
Omschrijving Houten THEEHUISJE op vierkante grondslag onder met tuile du Nord pannen bedekt schilddak met klokkestoeltje onder tentdak en s..

Zonnebeek: ommuurde moestuin met tegen de muur aan gebouwde houten schuur

Zonnebeekweg 110
Enschede
Omschrijving Ommuurde MOESTUIN met tegen de muur aangebouwde houten SCHUUR. De gemetselde muur bestaat uit spaarvelden tussen pijlers. De ..

Zonnebeek: witgepleisterde garage op rechthoekige grondslag onder wolfsdak

Zonnebeekweg 110
Enschede
Omschrijving Witgepleisterde GARAGE op rechthoekige grondslag onder wolfdak. Midden en links in de oostgevel een dubbele opgeklampte garage..

Zonnebeek: houten kapschuur onder met hollandse pannen gedekt zadeldak

Zonnebeekweg 110
Enschede
Omschrijving Houten KAPSCHUUR onder met Hollandse pannen gedekt zadeldak, waarvan het dakschild aan de open zijde kort is. Houten noklijst...

Kaart & Routeplanner