Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groenevecht: historische tuin- en parkaanleg in Breukelen

Tuin Park Landgoed

Zandpad 37
3621ND Breukelen (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 17e eeuw


Beschrijving van Groenevecht: historische tuin- en parkaanleg

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Groenevecht. De hoofdstructuur van de historische aanleg wordt bepaald door het 17de-eeuwse grachtenpatroon (kavelverdeling), waarvan het westelijke gedeelte in de negentiende eeuw tot een gebogen deel is vergraven. De eenvoudige inrichting van het park in landschapsstijl bevat nog enkele elementen uit de formele periode. Langs de zuidzijde van de aanleg de zogenaamde Veelaan beplant met Esdoorn, die als zichtas fungeert naar het achterliggende weiland. Nog enkele oude laanresten: een perelaantje achter het huis, de lindenlaan naar de boerderij en de oude taxushaag. Voor het huis loopt de achttiende-eeuwse noord-zuidas, die aan de noordkant wordt voortgezet in een leiperenlaantje. Achter het huis liggen naast elkaar, door een waterloop gescheiden, twee oude boomgaarden (hoog- en laagstammige). Aan de oostzijde van de boomgaard een parkbos met een padenstructuur uit het begin van de twintigste eeuw. Vanaf de Vecht en het Zandpad zijn enkele diagonale zichtassen op het huis geprojecteerd. Het gazon voor het huis is ingericht met solitairen en boomgroepen. Langs de rand een verhoging in de aanleg waar de negentiende-eeuwse tuinkoepel stond, zoals te zien is op de gravure van Lutgers. Terzijde van het huis (noord) is in 1985 een neo-formele ellipsvormige aanleg van Copijn gerealiseerd. Ook zijn de hagen aan weerszijde van het huis, zoals te zien op oude prenten, opnieuw aangeplant. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats van algemeen belang: - vanwege de 17de-eeuwse grachtenstructuur; - vanwege de formele laanelementen; - vanwege de eenvoudige wijziging van een deel van deze aanleg in landschappelijke trant; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510526
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Groenevecht: historische tuin- en parkaanleg in Breukelen

Groenevecht: brug

Zandpad 37
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
BRUG. Op de noord-zuidas van de aanleg een negentiende-eeuwse brug gedragen door keermuren en twee jukken van drie pijlers. De balustrade be..

Groenevecht: boerderij met zomerhuis

Zandpad 34
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
BOERDERIJ MET ZOMERHUIS. Aan de noordzijde van het terrein een zeventiende-eeuwse boerderij van het langhuis-type in baksteen opgetrokken st..

Groenevecht: toegangshekken

Zandpad 37
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
TOEGANGSHEKKEN. Langs het Zandpad aan de linker en rechter zijde van het terrein staande twee identieke toegangshekken. Het linker hek vormt..

Groenevecht: tuinmanswoning

Zandpad 35
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
TUINMANSWONING. Aan de noordzijde van het terrein een bakstenen woning op T-vormige grondslag onder een met rode pannen gedekt mansardedak g..

Groenevecht: hoofdgebouw

Zandpad 37
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
HOOFDGEBOUW (Groenevecht). Wit gepleisterd blokvormig hoofdgebouw op T-vormige grondslag gelegen op een geheel omgracht terrein. Het voorhui..

Kaart & Routeplanner

Route naar Groenevecht: historische tuin- en parkaanleg in Breukelen

Foto's (1)