Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klokkenstoel in Luinjeberd

Kerkelijk Gebouw

Aengwirderweg 132
8459BR Luinjeberd (gemeente Heerenveen)
Friesland

Bouwjaar: 1921
Architect: S.H. Zwarts Zwarts 1921 S.H. Zwarts


Beschrijving van Klokkenstoel

Inleiding De dubbele KLOKKESTOEL uit 1921 met één oude LUIDKLOK werd geconstrueerd door de fa. Boltje en Buwalda Betonbouw uit Heerenveen. De stoel staat aan het zgn. omlooppad op het terrein van de in 1749 afgebroken kerk van Luinjebert. Het terrein doet sedert 1895 dienst als begraafplaats, waarvan op de achterzijde van het grafmonument van G.J. van der Klok melding wordt gemaakt. De luidklok was vervaardigd voor de kerk van Terband en werd in 1843 naar Luinjeberd overgebracht. De begraafplaats is omsloten door boombeplanting en is bereikbaar via een zandpad. Bij de klokkestoel staat een bakstenen baarhuisje; dit is voor de bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang. Omschrijving De geheel in gewapend beton geconstrueerde dubbele klokkestoel staat op acht 'benen': drie aan elke lange zijde, twee aan elke korte zijde. Het geheel wordt gedekt door een overstekend betonnen zadeldak. De 'benen' van de klokkestoel zijn onderling verbonden door verbindingstukken die de klokkestoel stijfheid geven. Op één van de verbindingsstukken is een bronzen plaatje aangebracht met het opschrift: "BOLTJE & BUWALDA / BETONBOUW / HEERENVEEN //"; aan de achterzijde van dit verbindingsstuk is het bouwjaar 1921 in betonreliëf meegegoten. Op het middenbeen aan het zandpad zijn ijzeren sporten aangebracht. Het betonnen zadeldak wordt bekroond door een siersmeedijzeren kruis. In de klokkestoel hangt één luidklok uit 1645, met opschrift. De klok is gegoten door Jacob Noteman te Leeuwarden. Waardering De betonnen klokkestoel met één luidklok is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang; - vanwege de cultuurhistorische waarde van de luidklok, - als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling van de klokkestoel, - vanwege de redelijke mate van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek, met name als vroeg voorbeeld van experimenteren met gewapend beton, - vanwege de hoge mate van gaafheid, - vanwege de bijzondere zeldzaamheid van betonnen klokkestoelen in het algemeen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510492
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Klokkenstoel in Luinjeberd

Klokkenstoel, klok

Aengwirderweg 130
Luinjeberd (Gemeente Heerenveen)
Klokkestoel met klok van J. Noteman, 1645, diam. 89 cm.

Boerderij met voorhuis met Jugendstil-elementen

Aengwirderweg 245
Luinjeberd (Gemeente Heerenveen)
Inleiding De BOERDERIJ met blokvormig voorhuis is in 1909 gerealiseerd, evenals de bij het object behorende schuur. Het voorhuis, in Overga..

Rotondekerk

Pastorielaan 12
Terband (Gemeente Heerenveen)
Ned. Herv. KERK. Door Th. Romein in 1843 opgetrokken kerk. Preekstoel XVII. In de kerk drie grote gebeeldhouwde zerken van de familie Crak-L..

Aengwirder Tsjerke (Hervormde kerk)

Pastoriesingel 1
Tjalleberd (Gemeente Heerenveen)
Ned. Herv. Kerk. In 1742 gebouwde eenvoudige kerk in de 19e eeuw met een dwarspand uitgebreid. Preekstoel XVII. Eenklaviers orgel gemaakt do..

Woonhuis met Jugendstil-details

Aengwirderweg 294
Tjalleberd (Gemeente Heerenveen)
Inleiding Het WOONHUIS, met decoratieve elementen ontleend aan de Overgangs-architectuur, is in 1906 gebouwd naar ontwerp van architect S. ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Klokkenstoel in Luinjeberd

Foto's (1)