Meer dan 63.000 rijksmonumenten


't Slotsje in Katlijk

Kasteel Buitenplaats

Schoterlandseweg 26
8455JG Katlijk (gemeente Heerenveen)
Friesland

Bouwjaar: 1916 1991 (restauratie)
Architect: J.G. Brouwer Brouwer 1916 J.G. Brouwer


Beschrijving van 't Slotsje

Inleiding Het JACHTHUIS, thans woonhuis, in het Katlijker Schar behoorde toe aan de Bieruma Oostings. In 1916 lieten G.F. (Key) Bieruma Oosting en zijn zuster A.V. Bieruma Oosting een huis bouwen dat als zomerverblijf diende en als jachthuis in de herfst. Het pand ligt midden in de bossen; aan de achterzijde is een kleine tuin en een ruim grasveld. Het ontwerp in Neorenaissancestijl was van J.G. Brouwer uit Oranjewoud. Het winkelhaakvormige pand met twee trapgeveltjes kreeg de bijnaam 't Slotsje. Het lijkt in sterke mate op het woonhuis van de timmerman-rentmeester J.G. Brouwer aan de huidige Prins Bernhardweg 173. In de voorgevel van Herenwal 21 te Heerenveen bevindt zich een maskertje dat identiek is aan de twee maskers in de trapgevels van 't Slotsje. Het jachthuis is in 1991 gerestaureerd, waarbij de zgn. jachtkamer is hersteld. Omschrijving Het jachthuis heeft een winkelhaakvormige plattegrond. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag onder een zadeldak met aan beide uiteinden een trapgevel; de trappen zijn gedekt met natuursteen. De bovenste trap is versterkt door een uitkragende uitmetseling op een pseudo-schraagsteentje met een maskertje in de vorm van een leeuwekop. De gevels zijn opgetrokken in bruine bakstenen op een donkerbruin trasraam met een rollaag. In de geveltoppen zijn sierankers in aasmotief aangebracht. Het woonhuis wordt gedekt door een samengesteld zadeldak belegd met zwart geglazuurde Hollandse pannen; in het zuidelijke dakschild is een kajuit met beschoten topgeveltje en voluten en een vierruitsvenster met bovenlicht; in het westelijk dakschild is een vernieuwde kajuit. Op het noordelijk en westelijk dakschild rijst uit de dakvoet een gemetselde schoorsteen met uitkragende kop waarop een betonnen afdekking. De schoorsteen is voorzien van een band met gevorkte staven en is door middel van een ankerstang aan de dakconstructie bevestigd. De bakgoot rust op eenvoudige klampen. Alle lichtopeningen zijn voorzien van versierde loodslabben. De ramen aan de zuidzijde bestaan uit vierruitsvensters met glas-in-lood bovenlichten; de onderramen kunnen worden afgesloten met luiken, waarop een zandlopermotief. In de oksel van het bouwblok is een tuindeur met glas en panelen en een glas-in-lood bovenlicht onder een klimmende strekboog. Voorts een brede houten onder- en bovendeur met glas-in-lood bovenlicht. De ingang aan de noordgevel bestaat uit een onder- en bovendeur met zesruits-bovenlicht en zijlichten bestaande uit vierruits stolpramen. De twee T-vormige stolpramen hebben een glas-in-lood bovenlicht. De oostzijde met trapgevel wordt ingedeeld door vierruits stolpramen met luiken; in de geveltop is een klein vierruits stolpvenster. De westgevel is nagenoeg blind, uitgezonderd een stolpvenster. Van het interieur is de zgn. jachtkamer het grootste vertrek. Deze bevat ondermeer een fraaie schouw met tegeltableaus, voorstellende een bloemenvaas en steigerende paarden. Waardering Het voormalig jachthuis 't Slotsje van de familie Bieruma Oosting uit 1916 is van algemeen cultuurhistorisch en architectonisch belang: - vanwege de hoge mate van belang in het kader van de sociaal-economische ontwikkeling, met name als ontspanningsoord voor de adellijke bezitters, - vanwege de bijzondere plaats die het ontwerp inneemt binnen het oeuvre van de 'familie-architect' G.J. Brouwer, - vanwege de hoge mate van esthetische kwaliteit van het ontwerp, - vanwege de hoge mate van belang van de toegepaste detaillering en ornamentiek, - vanwege de betekenis van het object in relatie tot een groter geheel, nl. het lustoord Oranjewoud, dat cultuurhistorisch van nationaal belang is, - vanwege de hoge mate van belang van de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch ruimtelijke relatie met het landschap, - vanwege de hoge mate van gaafheid van exterieur en interieur, - vanwege de visuele gaafheid met de landschappelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510491
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van 't Slotsje in Katlijk

Boerderij met Saksisch voorhuis en Friese schuur

Schoterlandseweg 3
Nieuwehorne (Gemeente Heerenveen)
Boerderij bestaande uit z.g. Friesche schuur tegen nog bestaand Saksisch voorhuis gebouwd. Dit woonhuis van gele steen heeft een topgevel me..

Thomaskerk, Hervormde kerk met dubbele klokkenstoel

Kerkelaan 20
Katlijk (Gemeente Heerenveen)
Ned. Herv. Kerk. Eenbeukige laatgotisch gebouw, waarvan de westgevel in de 17e eeuw vernieuwd is. In de kerk preekstoel en enige 17e eeuwse ..

Kerk van Nieuwehorne. Hervormde kerk

Schoterlandseweg 38
Nieuwehorne (Gemeente Heerenveen)
Ned. Herv. Kerk. In 1778 gebouwd landelijk kerkje met driezijdige sluiting en dakruiter boven de westgevel. In dakruiter klok van J. de Bo..

Woonhuis in Interbellum-architectuur

Schoterlandseweg 80
Mildam (Gemeente Heerenveen)
Inleiding Het kleine WOONHUIS uit 1935, in Interbellum-architectuur gebouwd, ligt op een ruim eigen terrein. In het ontwerp voor de opdrach..

Hervormde kerk met klokkenstoel

Schoterlandseweg 37
Mildam (Gemeente Heerenveen)
NED. HERV. KERK. Eenvoudig gebouwtje uit 1726. Op het kerkhof een klokkestoel met zadeldak. Klokkestoel met klok van P. Overney, 1688, diam...

Kaart & Routeplanner

Route naar 't Slotsje in Katlijk