Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige "Noord-Friesche Middenstandsbank" in Heerenveen

Gebouw

Lindegracht 23
8441GK Heerenveen
Friesland

Bouwjaar: 1934 1979 (interne verbouwing)
Architect: L. Reinalda A. van der Meer Reinalda 1934 L. Reinalda A. van der Meer


Beschrijving van Voormalige "Noord-Friesche Middenstandsbank"

Inleiding Het oorspronkelijk als BANKGEBOUW met bovenwoning ontworpen object is in 1934 in Heerenveen, in opdracht van NV. Noord-Friesche Middenstandsbank, gerealiseerd naar ontwerp van L. Reinalda uit Leeuwarden. Het pand, thans verzekeringskantoor, is gebouwd in de trant van de Haagse School: een stijl waarbij de door baksteenarchitectuur geïnspireerde ontwerpen kubistisch worden uitgewerkt. Het aan de Lindegracht gerealiseerde pand is aan de westzijde tegen het belendende pand aangebouwd. Aan de oostzijde is het kantoor door een smal steegje van het naburige pand gescheiden. Aan de achterzijde is een betegeld pleintje annex parkeerplaats met een solitaire rode beuk. De oude gevelletters NOORD. FR. MIDDENSTANDSBANK zijn verwijderd, evenals de vlaggenstok. In 1979 is het gebouw inpandig verbouwd naar ontwerp van architect A. van der Meer. De oorspronkelijke hal is door verbouwingen verdwenen; twee vensters aan de achtergevel zijn gewijzigd, evenals het interieur. Omschrijving Het bankgebouw van drie bouwlagen is op een rechthoekige grondslag gerealiseerd. Het pand heeft een platte dakafsluiting, met mastiek bedekt. Het opgaand muurwerk bestaat uit gekamde gele waalstenen op een trasraam van in reliëf gemetselde lagen van bruine en gekamde gele klinkers. Geleding in de voorgevel ontstaat doordat de eerste twee bouwlagen lijken te worden ingeklemd door, iets in het gevelvlak verspringende, pijlers op de hoeken. Deze pijlers, die verschillen van hoogte, doorbreken het gemetselde balkon op de teruggelegde derde verdieping. De voorgevel wordt op elke bouwlaag ingedeeld door een horizontale vensterpartij met brede kozijnen. De roedeverdeling van de vensterstrook op de begane grond is gewijzigd: tien ruiten boven een terugliggende strook met vijf kleine vensters vervangen een zesruitsvenster boven zesruitsstrook. De vernieuwde glazen toegangsdeur deur bevindt zich op de hoek van de voorgevel in een gemetselde rechthoekige portiek. Naast de portiek is een natuurstenen brievenbus. De tweede bouwlaag bestaat uit drie grote vensters met boven- en zijlichten. De balkondeuren op de teruggelegde derde bouwlaag zijn vervangen door ramen. Voor het gemetselde balkon is een houten bloembak. De achtergevel met smalle uitbouw van twee bouwlagen wordt ingedeeld door rechthoekige vensters in verschillende vormen. Een brandtrap leidt naar de deur op de tweede bouwlaag. In de zijgevel zijn enkele kleine tweeruitsvensters en een rood en blauw gekleurd glas-in-lood venster. Waardering Het vm. bankgebouw, in 1934 aan de Lindegracht in Heerenveen gebouwd in de trant van de Haagse School, is van cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: - als voorbeeld van de toepassing van de Haagse School-bouwtrant in de provincie, - vanwege de hoge mate van esthetische kwaliteit van het ontwerp, - vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur, - vanwege de hoge mate van visuele gaafheid in het straatbeeld. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510482
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige "Noord-Friesche Middenstandsbank" in Heerenveen

Doopsgezinde Kerk

Vermaningsteeg 5
Heerenveen
Doopsgezinde Vermaning. Met aardig versierde ingangspartij uit 1838 met wapensteen der stichters van de bouw van 1762.

Oenemastate (Grovestins State)

Gemeenteplein 33
Heerenveen
In 1876 van een kopie der rijke 17e eeuwse GEVEL voorziene oude Grovestins State. In de rechter vleugel belangrijk beschilderd plafond volge..

Museum Willem van Haren (Dekemahuis)

Van Harenspad 50
Heerenveen
Gepleisterd rechthoekig PAND met verdieping en hoog, omlopend schilddak met hoekschoorstenen en twee dakkapellen met frontons. Het pand is l..

Crackstate (Gemeentehuis)

Oude Koemarkt 14
Heerenveen
Crack State, GEMEENTEHUIS. Op omgracht terrein gelegen indrukwekkend woonhuis, waarschijnlijk in 1606 gesticht door Hippolytus Crack als rec..

Eenvoudig herenhuis

Nieuwburen 10
Heerenveen
Eenvoudig begin 19e eeuws herenhuis en goede buur van nr 12.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)