Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige pastorie in Aartswoud

Kerkelijk Gebouw

Schoolstraat 47
1719AT Aartswoud (gemeente Opmeer)
Noord Holland

Bouwjaar: 1872


Beschrijving van Voormalige pastorie

Inleiding Voormalige PASTORIE met in de zuidzijde een gevelsteen ter nagedachtenis aan diverse Aartswoudse notabelen en aan de bouwmeester G. Groen die voor het tot stand komen van de pastorie hebben zorg gedragen. De voormalige pastorie heeft aan de parterre van de achtergevel (W) een aantal wijzigingen ondergaan ten behoeve van onder meer een garagedeur. Deze wijzigingen hebben het monumentale karakter evenwel niet geschaad. Omschrijving Voormalige pastorie gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping onder een flauw hellend zadeldak met de noklijn haaks op de straat. De overstekende kap is bedekt met zwarte Hollandse pannen en heeft aan beide lange zijden schoren die aan de zuidzijde nog in hun rijke vorm bewaard zijn gebleven. Aan de voorzijde (O) heeft de kap gesneden windveren. Het muurwerk is boven een hardstenen plint opgetrokken in rode baksteen, waarbij voor de gevelgeleding en geveldecoratie gebruik is gemaakt van pleisterwerk. Het muurwerk wordt verticaal geleed door een middenrisaliet (voorzijde) en hoekpilasters. Een omgaande cordonlijst ter hoogte van de verdiepingvloer geleedt het muurwerk horizontaal. Vrijwel alle muuropeningen voor vensters en deuren hebben een getoogde bovenzijde met gedecoreerde wenkbrauwen en zijn voorzien van schuifvensters. Onder de vensteropeningen bevindt zich een in pleisterwerk uitgevoerde decoratie. De onderdorpels zijn in natuursteen. De symmetrische voorzijde (W) heeft een breedte van vijf vensterassen. De parterre heeft twee vensterassen aan weerszijden van de genoemde middenrisaliet, de verdieping één vensteras aan weerszijden van deze risaliet. De middenrisaliet bevat op de parterre een dubbele paneeldeur die ten opzichte van de flankerende pilasters is teruggeplaatst. Boven deze deur bevindt zich een op consoles rustend balkon met balustrade in rijk smeedwerk. Het balkon heeft een stolpdeur met glaspanelen en getoogd bovenlicht. De teruggelegen partij in de middenrisaliet wordt onder de geveltop halfrond afgesloten. In de geveltop bevindt zich een klein radvenster. De linkerzijde (lange zijde Z) heeft op de parterre drie vensterassen op geruime onderlinge afstand. Tussen de eerste en tweede as vanaf de straat bevindt zich de eerder genoemde gevelsteen. Het muurwerk van de verdieping (boven de cordonlijst) heeft een rond venster boven de middelste vensteras. De rechterzijde (lange zijde N) heeft rechts een paneeldeur met getoogd bovenlicht. De deur wordt bereikt via een uit twee treden bestaande stoep. Links van de deur bevindt zich een radvenster. Op de verdieping direct boven het voorgenoemde radvenster bevindt zich een gelijkvormig radvenster. Rechts van dit venster, vlak onder de kap, bevindt zich een klein vierkant éénlichtsvenster. De achterzijde (W) heeft op de verdieping een centraal geplaatst venster. Aan weerszijden van dit venster bevindt zich een radvenster. Waardering De voormalige pastorie is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het pastoriecomplex nabij de Ned. Hervormde Kerk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510437
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige pastorie in Aartswoud

Bijgebouw aan de westzijde van de voormalige pastorie met aanbouw aan de noordwesthoek

Schoolstraat 47
Aartswoud (Gemeente Opmeer)
Inleiding BIJGEBOUW aan de westzijde van de voormalige pastorie met aanbouw aan de noordwesthoek. NB: de aanbouw valt niet onder de besche..

Nederlands Hervormde Kerk

Schoolstraat 45
Aartswoud (Gemeente Opmeer)
Herv. Kerk. Kerk opgetrokken in 1884 ter plaatse van de toen afgebroken laatgotische kerk. Rijk gesneden herengestoelte 1641. Drie grote kop..

Toren van de Nederlands Hervormde Kerk

Schoolstraat 45
Aartswoud (Gemeente Opmeer)
Toren der Herv. Kerk. Vierkante oorspronkelijke vrijstaande toren, uit drie geledingen bestaande, aan de west- en zuidzijde met machinale st..

Kop-rompboerderij met bijbehorend hek

Schoolstraat 43
Aartswoud (Gemeente Opmeer)
Inleiding BOERDERIJ van het Kop-Romptype mogelijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gelegen aan de westzijde van de Schoolstraat ten z..

Stolphoeve met ver uitgebouwd vooreind; de geveltop onlangs voorzien van een houten beschieting, de vensters met luiken

Schoolstraat 4
Aartswoud (Gemeente Opmeer)
Stolphoeve met ver uitgebouwd vooreind; de geveltop onlangs voorzien van een houten beschieting, de vensters met luiken. XVIII-XIX.

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige pastorie in Aartswoud

Foto's (1)