Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Houdringe: historische tuin- en parkaanleg in De Bilt

Tuin Park Landgoed

De Holle Bilt 22
3732HM De Bilt
Utrecht

Bouwjaar: 1772 + vóór 1823/4
Architect: waarschijnlijk Zocher sr. (tweede fase)


Beschrijving van Houdringe: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Houdringe. Binnen de achttiende-eeuwse structuur en omgrenzing is een aanleg in landschapsstijl gerealiseerd waartoe in 1772 de eerste aanzet is gegeven met de aanleg van een bos met slingerpaden. In de eerste helft van de negentiende eeuw (vóór 1823/4 en in 1841) is de aanleg verder in landschapsstijl uitgewerkt en sindsdien nauwelijks gewijzigd. Waarschijnlijk heeft Zocher sr. zich met de aanleg in landschapsstijl bemoeid. De structuur van de aanleg wordt gedragen door de middenas (zuid-noord) gevormd door een formele toegangslaan voor het huis, die zich achter het huis voorzet in een in landschapsstijl aangelegde centrale zichtas. De monumentale, achttiende-eeuwse toegangslaan, die in 1967 opnieuw is ingeplant, kruist voor het huis de gracht, die in landschapsstijl is vergraven tot een slingerende waterloop. Aan weerszijden van de oprijlaan liggen weilanden, die in landschappelijke trant gestoffeerd zijn met enige boomgroepen van rode beuken. In 1968 werd door T.A.M. van Keulen voor- en achter het huis een aanleg in neo-formele stijl gerealiseerd, waardoor het ovale gazon voor het huis verdween (zie kadastrale minuut 1832). De neo-formele aanleg is voor de bescherming van ondergeschikt belang (jonger dan 50 jaar). Achter het huis loopt de uitgestrekte zichtas over een zich verwijdende, grillig gevormde weide, 'Klaverkamp' voorzien van enige boomgroepen en door gekartelde (west) en gebogen (oost) bospartijen omzoomd. Deze bospartijen worden genoemd in de veilingcatalogus van 1841 'twee uitgestrekte smaakvol aangelegde wandelbosschen van zware hoog opgaande eiken, beuken, sparrenboomen'. De as zet zich voort in een tweede weiland met aan de westzijde daarvan, achter een bomensingel, de ijsbaan (ca.1960), die buiten de bescherming valt. Dit tweede weiland is later bij de aanleg getrokken, zoals de veilingcatalogus van 1841 opmerkt 'een perceel bouw- en weiland (...) van eenige partijen opgaande boomen voorzien (...) waardoor zich het uitzigt uit het heerenhuis verder uitstrekt en veraangenaamd'. De integratie van dit weiland met de toen reeds bestaande aanleg in landschapsstijl is te zien op de Topografische militaire kaarten uit 1872 en 1906. De opeenvolging van verschillende open ruimten, die zich versmallen en verbreden is kenmerkend voor een aanleg in vroege-landschapsstijl. In het bos aan de oostzijde staan verschillende exoten; aan de westzijde een groep dicht bijeengeplaatste eiken. Recht achter het huis (noord) is nog een restant van een achttiende-eeuwse laan. Op het perceel met kadastrale aanduiding sectie B, nummer 2094, bevindt zich een woonhuis (Visserssteeg 1) met bijbehorende recent aangelegde tuin. Woonhuis en tuin vallen buiten de bescherming. Waardering: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Houdringe van algemeen belang: - als representatief en gaaf bewaard voorbeeld van een in landschapsstijl aangelegd park waartoe in 1772 de eerste aanzet is gegeven en vóór 1823/4 waarschijnlijk naar ontwerp van Zocher sr. verder uitgewerkt en verfraaid; - vanwege het 18de-eeuwse tracé van de oprijlaan en laanresten aan de noordkant in het bos; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510398
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Houdringe: historische tuin- en parkaanleg in De Bilt

Houdringe: hoofdgebouw

De Holle Bilt 22
De Bilt
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Houdringe). Het sober gedetailleerde corps de logis uit 1779 is gebouwd in classicistische stijl waa..

Houdringe: brug met balustrade

De Holle Bilt 22
De Bilt
Omschrijving onderdeel 3: BRUG MET BALUSTRADE. Op de as van de aanleg gelegen bakstenen boogbrug uit 1782. De gemetselde brugmuren zijn af..

Houdringe: speelhuisje

De Holle Bilt 22
De Bilt
Omschrijving onderdeel 4: SPEELHUISJE. In het park staand speelhuisje uit 1858. Het in baksteen uitgevoerde rechthoekige gebouwtje van é..

Klein Houdringe

De Holle Bilt 14
De Bilt
Omschrijving onderdeel 6: BOERDERIJ 'KLEIN HOUDRINGE'. Ten zuidoosten van het hoofdgebouw gelegen dwarshuisboerderij, die gelijktijdig met ..

Houdringe: tuinmuur

De Holle Bilt 20
De Bilt
Omschrijving onderdeel 5: TUINMUUR. Ten zuidwesten van het hoofdgebouw langs de voormalige moestuin (thans het nieuwe Grontmij-kantoor) een..

Kaart & Routeplanner

Route naar Houdringe: historische tuin- en parkaanleg in De Bilt