Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaande dubbele villa, gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken ten behoeve van de huisvesting van hoger personeel in Den Oever

Woonhuis

Gemeenelandsweg 116
1779GD Den Oever (gemeente Hollands Kroon)
Noord Holland

Bouwjaar: 1928


Beschrijving van Vrijstaande dubbele villa, gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken ten behoeve van de huisvesting van hoger personeel

Inleiding Vrijstaande dubbele VILLA, gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken ten behoeve van de huisvesting van hoger personeel. Het pand werd gebouwd in 1928. Volgens een in het pand Gemeenelandsweg 110 gevonden bouwtekening werd de dubbele villa gebouwd voor de directieleden Bos en Van Hattum. Het pand ligt in het zogeheten "MUZ-park" (Maatschappij ter Uitvoering van de Zuiderzeewerken), waar tevens een ingenieurswoning (Gemeenelandsweg 110) en circa zestien woningen voor arbeiders van de Zuiderzee werken liggen. Het MUZ-park is gelegen aan de noordzijde van de Gemeenelandsweg te Oosterland. De dubbele villa is vanaf omstreeks 1988 in gebruik als jeugdherberg. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwde dubbele villa, bestaande uit twee bouwlagen onder een samengesteld met riet gedekt schilddak. De oorspronkelijke houten kapconstructie is nog intact. Op de nok zijn rode vorstpannen aangebracht. De noklijn van het dak loopt evenwijdig met de Gemeenelandsweg. In het dak zijn verschillende dakk apellen met glooiende killen aangebracht. Het dak wordt doorsneden door drie rechthoekige bakstenen schoorstenen. Het pand is opgetrokken in baksteen. Boven de plint is het muurwerk voorzien van een witte sauslaag. In beide bouwlagen zijn vensterreeksen aangebracht, die koppels van twee, drie en vier rechthoekige houten vensters bevatten met vierruits- en zesruits-roedenverdeling. De vensters hebben houten lekdorpels en houten lateien. De voorgevel (ZO) heeft een risalerend middendeel ter breedte van vier vensterkoppels. Op de begane grond bevat de vensterreeks vier koppels van respectievelijk drie, vier, vier en drie vensters met zesruits-roedenverdeling, op de eerste verdieping vier koppels met respectievelijk twee, drie, drie en twee vensters met vierruits-roedenverdeling. Het linker- en rechterdakschild van het middenrisaliet is verlengd tot onder de vensters van de eerste verdieping. Aan weerszijden van het middenrisaliet bevindt zich een terugliggend geveldeel waarin zich de voordeur bevindt. De v oordeur bestaat uit een zware opgeklampte deur in een houten architraaf met rondboogvormige uitsparing. Voor de deur bevindt zich een houten portaal, waarvan de stijlen rusten op een bakstenen plint. Boven de voordeur, op de eerste verdieping, bevindt zich een venster. De zijgevels (NO en ZW) bevatten op de begane grond één vensteras en op de eerste verdieping één vensteras met een smal houten venster. Aan beide zijgevels (NO en ZW) is een houten garage annex schuurtje aangebouwd onder ingestoken rieten schilddak. Deze aanbouwen hebben een rechthoekig grondplan. De gevels zijn opgetrokken in gepotdekselde delen boven een bakstenen plint. Voorts bevatten de aanbouwen opgeklampte inrijdeuren, een paneeldeur en hooggeplaatste kleine houten vensters. De achtergevel (NW) heeft in de middenpartij twee dubbele openslaande terrasdeuren met flankerende vensters. Voorts bevat de gevel op de begane grond twee vensterkoppels en op de eerste verdieping vijf oorspronkelijke vensterkoppels. De middenpartij is opgetrok ken tot boven de daklijst en heeft een mezzanino. Waardering Het pand is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt als voorbeeld van een in het kader van de Zuiderzeewerken gebouwde dubbele villa voor hoger personeel, en als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van rijke villabouw uit de jaren '20 van de 20ste eeuw. Daarnaast heeft het pand ensemblewaarde met de voormalige ingenieurswoning Gemeenelandsweg 110 en met de overige in het zogeheten "MUZ-park" gelegen woningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510391
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vrijstaande dubbele villa, gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken ten behoeve van de huisvesting van hoger personeel in Den Oever

Ingenieurswoning, vrijstaand woonhuis, gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken ten behoeve van de huisvesting van hoger personeel

Gemeenelandsweg 110
Den Oever (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding Vrijstaand WOONHUIS, gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken ten behoeve van de huisvesting van hoger personeel (ingenieurswo..

Toren van de Michaëlskerk, forse vierkante romaanse toren met gemetselde spits

Kerkweg 20
Den Oever (Gemeente Hollands Kroon)
Forse vierkante romaanse toren met gemetselde spits. In de grotendeels met tufsteen beklede gevels twee lichtspleten aan de noord- en zuidzi..

Michaëlskerk, Hervormde Kerk

Kerkweg 22
Den Oever (Gemeente Hollands Kroon)
Hervormde Kerk. De kerk, eertijds aan de H.Michael gewijd, is geheel vrij gelegen op een verhoogd kerkhof. Breed eenbeukig schip van tufstee..

De Hoop

Hofstraat 57
Den Oever (Gemeente Hollands Kroon)
KORENMOLEN "De Hoop" uit 1675, kleine achtkante grondzeiler met riet gedekt zonder stelling.

Peilschaalgebouw

Havenkade, bij de Dokweg (vissershaven)
Den Oever (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding Aan de noordzijde van het eiland Wieringen, op de Havenkade van Den Oever, gelegen PEILSCHAALGEBOUW. Het object is tegen de dijk ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)