Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Doopsgezinde Vermaning in Hippolytushoef

Kerkelijk Gebouw

Vermaningsteeg 7
1777CN Hippolytushoef (gemeente Hollands Kroon)
Noord Holland

Bouwjaar: 1861


Beschrijving van Doopsgezinde Vermaning

Inleiding In de kern van Hippolytushoef gelegen vrijstaande VERMANING, gesitueerd aan een smalle steeg. De kerk dateert volgens de gevelsteen uit 1861. De kleine vensters in de voorgevel hebben smeedijzeren voorzetroosters uit de jaren '50 van de 20ste eeuw. De kerk wordt van de straat gescheiden door een voortuin met een smeedijzeren hekwerk als erfafscheiding. Het orgel dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. N.B. De aanbouw aan de achtergevel valt niet onder de bescherming. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwd kerkgebouw met een diepte van vijf traveeën en een hoogte van één bouwlaag onder een tussen twee kopgevels verzonken zadeldak, gedekt met platte Friese pannen. De noklijn van het dak staat loodrecht op de Vermaningssteeg. De oorspronkelijke houten kapconstructie met verticaal beschot en ijzeren Polonceauspanten is nog intact. Het muurwerk is opgetrokken in bruine baksteen, deels gepleisterd, boven een uitgemetselde plint. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen een spitsboogvenster met stompe punt, houten kozijn met stijl- en regelwerk en gebrandschilderde glas-in-lood-ramen. De vensters (van het schip) rusten op een rondomlopende waterlijst. De gepleisterde voorgevel (W) is voorzien van diepe snijvoegen, ter imitatie van natuursteen. De gevel heeft een risalerende middenpartij met de ingang, bestaande uit een zware houten dubbele deur, en daarboven een groot venster. De middenpartij wordt bekroond door een nokpinakel. Naast de ingang is een hardstenen gedenksteen aangebracht met de tekst "Ao 1861 4 Sept. Is de eerste Steen van dit Gebouw gelegd Door Nicolaas Pott Lz. Kleinzoon des Leeraars". Aan weerszijden van de middenpartij bevindt zich op de begane grond een vensteras met een klein venster met stompe spitsboog en ijzeren voorzetrooster. Boven deze vensters is een waterlijst aangebracht, die doorloopt over de zijgevels en achtergevel. De voorgevel wordt afgesloten door een getrapt fries in de vorm van een tandlijst. De ezelsruggen zijn bekleed met zink. De rechterzijgevel (Z) heeft een breedte van vijf vensterassen, elk met een venster. De vensters rusten op genoemde waterlijst. De gevel wordt afgesloten door een bakgoot, in oorsprong een houten bakgoot, op ijzeren gootklampen. De linkerzijgevel (N) heeft een zelfde opbouw en indeling als de rechterzijgevel. Alleen de uitgemetselde plint is aan deze zijde voorzien van een pleisterlaag. De achtergevel (O) is blind. Op diverse plaatsen in het muurwerk zijn staafankers zichtbaar. De gevel wordt afgesloten door windveren en een ezelsrug, bekleed met zink. Het interieur is nog merendeels intact. Aan de westzijde van de kerk, bij de ingang, bevindt zich een voorruimte met een diepte van één travee. Na binnenkomst bevinden zich aan weerszijden van een gang een kleine kamer en aan de noordzijde bevindt zich tevens de opgang naar de galerij. Het orgel op de galerij valt eveneens onder de bescherming. Het houtwerk van het orgel is voorzien van neo-gotische motieven, zoals de driepasbogen en dubbele spitsbogen in de borstwering en de pinakels op de top. Voorts bevat het interieur de oorspronkelijke paneeldeuren, houten kerkbanken en de zeshoekige houten preekstoel met luifel. De erfafscheiding vindt plaats door een smeedijzeren hekwerk met spijlen. De toegangspijlers van het hek worden bekroond door pijnappels. Waardering Het kerkgebouw met bijbehorend hekwerk is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een Doopsgezinde Vermaning uit de tweede helft van de 19de eeuw op het Noordhollandse platteland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510388
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Doopsgezinde Vermaning in Hippolytushoef

Pand met gepleisterd ingezwenkt lijstgeveltje

Kerkplein 27
Hippolytushoef (Gemeente Hollands Kroon)
Pand met gepleisterd ingezwenkt lijstgeveltje; de top gedeeltelijk met hout beschoten. Zesruitszoldervenster en zesruitszoldervenster en zes..

Pand onder zadeldak

Kerkplein 25
Hippolytushoef (Gemeente Hollands Kroon)
Pand onder zadeldak; gepleisterde tuitgevel aan de voorzijde. XIX A.

Pand met geverfde pui, waarboven een houten topgevelbeschieting

Kerkplein 28
Hippolytushoef (Gemeente Hollands Kroon)
Pand met geverfde pui, waarboven een houten topgevelbeschieting.

Hervormde kerk

Kerkplein 17
Hippolytushoef (Gemeente Hollands Kroon)
Hervormde Kerk. Gebouwd op een vrijwel ronde kunstmatige hoogte bestaande uit een vijfzijdig gesloten, met tufsteen bekleed laat-gotisch koo..

Forse toren met gemetselde spits

Kerkplein 16
Hippolytushoef (Gemeente Hollands Kroon)
Forse toren met gemetselde spits; de tuf- en baksteen opgetrokken gevels zijn verlevendigd door brede, uit het maaiveld opgaande en door een..

Kaart & Routeplanner