Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Spaensweerd: historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Spaensweerd in Brummen

Tuin Park Landgoed

Bronkhorsterweg 18
6971JA Brummen
Gelderland

Bouwjaar: 18e/19e eeuw


Beschrijving van Spaensweerd: historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Spaensweerd

(op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.2) HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Spaensweerd. Eenvoudige en kleinschalige aanleg in landschapsstijl, vanwege de hoge ligging is het park een belangrijk groen element in het vlakke weidelandschap van de uiterwaarden van de IJssel. Rond het midden van de negentiende eeuw is een gebogen toegangslaan vanuit de noordhoek van de aanleg naar het huis aangelegd, deze heeft een eenzijdige laanbeplanting met beuken (de andere zijde is in WOII gekapt). De gebogen laan diende ter vervanging van de oude, 18de-eeuwse toegangslaan, die loodrecht op de as van het huis was gesitueerd. Rechts van de laan ligt een parkbosje met een ovaalvormige vijver waaraan enkele solitairen (treurbeuk en plataan) staan. Voor het huis is in het begin van de twintigste eeuw een verdiepte neo-geometrische tuin aangelegd waarvan de bakstenen keermuur, trapjes en buxusbollen nog resteren. Vanuit het huis loopt een zichtas over het gazon naar het huis de Wijde Landen aan de overzijde van de Bronkhorsterweg. Langs de genoemde weg staat een enkele rij linden. Achter het huis ligt een vrij open, rondvormige aanleg met zichtlijnen naar het omringende landschap en de IJssel. Een recent gebouwde pergola dient als overgang naar de moestuin. Twee bakstenen pijlers uit het begin van de twintigste eeuw, thans opgenomen als onderdeel van de pergola, vormden de oorspronkelijke doorgang. Aansluitend het vrij dicht geplante terrein rondom het stalgebouw met woning. Een moestuin en een omhaagd weiland maken deel uit van deze aanleg. In de moestuin staat een kas op een hoog bakstenen fundament. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Spaensweerd van algemeen belang: - vanwege de eenvoudige aanleg in landschapsstijl uit de 19de-eeuw, waarin enkele neo-formele elementen uit het begin van de 20ste-eeuw nog te herkennen zijn; - vanwege de beeldbepalende ligging als vertikaal groenelement in het weidelandschap; - vanwege de visueel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510325
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Spaensweerd: historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Spaensweerd in Brummen

Spaensweerd: hoofdgebouw

Bronkhorsterweg 18
Brummen
(op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.1) HOOFDGEBOUW (Spaensweerd). Blokvormig witgepleisterd huis op donkere plint gebouwd in neo-cl..

Spaensweerd: toegangshekken

Bronkhorsterweg 18
Brummen
(op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.4) TOEGANGSHEKKEN. Aan de Bronkhorsterweg twee toegangen naar de buitenplaats gemarkeerd door ..

Spaensweerd: koude bak

Bronkhorsterweg 18
Brummen
(op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.5) KOUDE BAK. In de moestuin staat een 19de-eeuwse rechthoekige koude bak van baksteen met nat..

Spaensweerd: stalgebouw met woning

Bronkhorsterweg 16
Brummen
(op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.3) STALGEBOUW MET WONING. Ten zuidwesten van het hoofdgebouw staat een op rechthoekige grondsl..

De Wijde Landen

Bronkhorsterweg 15
Brummen
Huis "De "Wijde Landen". Blokvormig pand met verdieping onder omlopend schilddak gedekt met pannen. De risalerende middenpartij van de voorg..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)