Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Laurentiuskerk in Leidschendam

Kerkelijk Gebouw

Doctor van Noortstraat 86
2266HA Leidschendam (gemeente Leidschendam Voorburg)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1871-1878
Architect: E.J. Margry


Beschrijving van Sint-Laurentiuskerk

Inleiding R.K. ST.-LAURENTIUSKERK daterend uit 1871-1873 naar ontwerp van E.J. Margry in neo-gothische bouwstijl. Omschrijving In baksteen met gebruik van natuursteen uitgevoerde driebeukige, basilicale kruiskerk op een gemetselde, met hardsteen afgezette plint onder een samenstel van zadel- en lessenaarsdaken belegd met maasleien, met vijfzijdig gesloten koor, ingangstoren op vierkante grondslag met drie geledingen en naaldspits en ter rechterzijde van de toren een kleine vijfzijdige traptoren. De gevels worden horizontaal geleed door waterlijsten en enkele of per twee gekoppelde spitsboogvensters met glas-in-loodramen en afgesloten door een muizetandlijst. Middenschip ter lengte van zes traveeën, gescheiden door steunberen, en een torentravee. Zijgevels van transept met drie gekoppelde lancetvensters waarboven een natuurstenen roosvenster is aangebracht. Toren met in eerste geleding grote spitsboogvormige entree met dubbele houten deur met in archivolt een gestucte lijst op consoles waarin een bovenlicht is opgenomen met drie lancetvensters en een kleine vierpas. Op overgang naar de vrij gesloten tweede geleding maaswerk. Derde geleding met lancetvormige openingen met galmgaten waarboven wimbergen bekroond door hogels en aan vier zijden een uurwijzerplaat. Het interieur van de kerk is grotendeels in schoon metselwerk uitgevoerd. Drieledige wandopbouw bestaande uit scheibogen, schijntriforium met drie gekoppelde blinde keperboogvensters, waarboven de lichtbeuk, bestaande uit drie met kleurig glas-in-lood ingevulde lancetvensters. Rood gekleurde bundelpijlers op hardstenen voet met gevarieerde bladkapitelen van waaruit onder meer de witgepleisterde colonetten opgaan waarop de gewelfaanzetten van de kap rusten. Het middenschip wordt overwelfd door een in mozaïekpatroon beschilderd houten tongewelf in zachte kleuren met onder andere palmetmotieven. Koor en zijbeuken zijn in baksteen overwelfd. Achter in de kerk bevindt zich de orgeltribune met opengewerkte balustrade in neo-gothische vormentaal. Neo-gothisch hoofdaltaar in marmer en eikenhout met bijbelse voorstellingen van de firma Cuypers uit 1929. Doopkapel met originele tegelvloer naar ontwerp van E.J. Margry met een in verschillende marmersoorten uitgevoerd doopvont met neo-gothisch deksel; de kapel wordt afgesloten door een rood-goud beschilderd sierhekwerk vervaardigd door J. Geilswijk. Oorspronkelijke tegelvoer in het middenschip en zijbeuken in zwarte en rode tegelpatronen gelegd, in het koor in gele, witte en zwarte tegelpatronen gelegd. In het koor nog enkele delen van negentiende-eeuwse muurschilderingen. Originele houten banken in midden- en zijbeuken. Drie neo-gothische biechtstoelen, waarvan twee deels tegen de wand ingebouwd. Vijf laat-negentiende eeuwse kleine beelden, afkomstig uit de oude preekstoel, bevinden zich tegen de linker zijwand van de dwarsbeuk. In de kleine altaartafel een vroeg-twintigste-eeuws reliëf met voorstelling uit de vroegere communiebank. Verder enkele negentiende-eeuwse gepolychromeerde heiligenbeelden onder baldakijn (H. Anna van Santen op beschilderde zuil met signatuur op sokkel van Iac Verhagen; H. Laurentius eveneens op een beschilderde zuil en H. Caecilia). Veelkleurige glas-in-loodvensters met Christus- en heiligenvoorstellingen in het koor; overige glas-in-loodvensters in transept en zijbeuken met gestileerde patronen in lichte, zachte kleuren. Verder oorspronkelijke deuren. Mechanisch torenuurwerk, 18e eeuws, van onbekende maker. In de consistorie bevindt zich in de wand een klein zeventiende-eeuws witmarmeren wijwaterbakje met voorstelling van de kruisiging. Waardering R.K. St.-Laurentiuskerk, daterend uit 1871-1873 van architect E.J. Margry, met gaaf bewaard interieur en interieuronderdelen is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarden als voorbeeld van een gaaf bewaarde neo-gothische kerk uit het oeuvre van E.J. Margry. De kerk, hoofdonderdeel van het complex, heeft tevens situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging in de kern van Stompwijk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510315
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Laurentiuskerk
De Sint-Laurentiuskerk in 2007
De Sint-Laurentiuskerk in 2007
Plaats Stompwijk
Gebouwd in 1871-1878
Restauratie(s) 2010-2011
Gewijd aan Laurentius
Architectuur
Architect(en) Evert Margry
Bouwmateriaal Baksteen
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Laurentiuskerk is een rooms-katholieke kerk in Stompwijk, een plaats in de gemeente Leidschendam-Voorburg en onderdeel van de parochie van de Heiligen Petrus en Paulus.

De Sint-Laurentiuskerk werd tussen 1871 en 1878 gebouwd aan de Dr.v. Noortstraat. De oude schuilkerk van Nootdorp was bouwvallig geworden en werd na afbraak in 1871 tijdelijk vervangen door een noodkerk.

De kerk werd gebouwd naar een ontwerp van Evert Margry, een van de belangrijkste leerlingen van Pierre Cuypers. Margry ontwierp een driebeukige neogotische kruiskerk. De kosten werden begroot op f. 52.532,12. De Sint-Laurentiuskerk werd op 12 september 1878 ingewijd.

De kerk is tot op heden in gebruik bij de H. Laurentius-parochiekern. In 2010 en 2011 is de kerk grondig gerestaureerd.

Referentie

Externe link


Monumenten in de buurt van Sint-Laurentiuskerk in Leidschendam

Pastorie

Doctor van Noortstraat 88
Leidschendam (Gemeente Leidschendam Voorburg)
Inleiding Ter linkerzijde van de St.-Laurentiuskerk gesitueerde PASTORIE daterend uit 1871-1873 naar ontwerp van E.J. Margry in neo-renaiss..

Boerderij met dwars woonhuis, dat rechts een onderkelderde opkamer heeft

Oosteinde 21
Leidschendam (Gemeente Leidschendam Voorburg)
BOERDERIJ uit de 17e eeuw met dwars woonhuis, dat rechts een onderkelderde opkamer heeft. Vensters met luiken en oude kozijnen. Gepleisterde..

Knipmolen

Kniplaan/Veurseweg ong.
Voorschoten
Molen. Ronde stenen watermolen.

Boerderij welke in goede staat bewaard is gebleven met opkamer, dwarstype

Vliet en Wegen 1
Voorschoten
17e eeuwse boerderij welke in goede staat bewaard is gebleven met opkamer, dwarstype.

Christina's hoeve

Westeindseweg 6
Zoeterwoude
"Christina's hoeve", boerderij in oorsprong XVII. Puntgevel met vlechtingen. Rechts een opkamer.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)