Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zeerust: historische parkaanleg in 's Gravenhage

Tuin Park Landgoed

Westvlietweg 148
2495AG 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1889 1889 ca. 1889


Beschrijving van Zeerust: historische parkaanleg

Inleiding HISTORISCHE PARKAANLEG rond 1899 in Landschapsstijl aangelegd, onderdeel van de historische buitenplaats Zeerust. Omschrijving Het park beslaat voornamelijk het oostelijk gedeelte van de buitenplaats. Vanaf het toegangshek (tussen twee linden) voert een grindpad om een rond, met bomen (o.a. Amerikaanse eik) beplant perk naar het huis. Achter het huis ligt centraal een groot grasveld, dat uitzicht biedt op de met bomen omzoomde waterpartij in het oostelijk gedeelte van het park. Aan de noordzijde van het grasveld leidt een kastanjelaan langs het koetshuis naar de waterpartij. In het midden van de vijver een met bomen beplant eilandje. De vijver heeft aan de noordzijde een aftakking, die met een bocht naar de achterkant van het park gaat. Het terrein om de vijver heen is beplant met gemengd loofhout. Oorspronkelijk liep daar een aantal wandelpaden, maar die zijn momenteel vanwege achterstallig onderhoud niet meer herkenbaar. De gehele noordkant van het park is beplant met gemengd loofhout. Aan de zuidzijde van het centrale grasveld liggen de boomgaard en de moestuin, die aan de oost- en de zuidkant omzoomd zijn door hagen. Ten westen van de moestuin bevindt zich een bosperceel, met o.a. ten zuiden van het huis een rode beuk en om de tuinmanswoning esdoorns en paardenkastanje. Het terrein tussen de weg en het huis bestaat uit grasveld. Waardering De historische parkaanleg is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van een reeks parken die behoren bij de langs de Vliet gelegen historische buitenplaatsen. De historische parkaanleg is tevens van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een kleinschalige en eenvoudige aanleg in Landschapsstijl, een kenmerkende stroming in de ontwikkeling van de jongere Nederlandse tuinarchitectuur. De ensemblewaarden van de parkaanleg bestaan uit de beeldbepalende ligging in het landschap en uit de ruimtelijk-functionele samenhang met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510308
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zeerust: historische parkaanleg in 's Gravenhage

Zeerust: hoofdonderdeel

Westvlietweg 148
's Gravenhage
Inleiding HUIZE ZEERUST daterend uit 1899 en hoofdonderdeel van de historische buitenplaats. Omschrijving Blokvormig buitenhuis met in- e..

Toegangshek met brug daterend, onderdeel van de buitenplaats Zeerust

Westvlietweg 148
's Gravenhage
Inleiding TOEGANGSHEK MET BRUG daterend uit het einde van de 19de eeuw en onderdeel van de buitenplaats Zeerust. Omschrijving Aan de West..

Zeerust: tuinmanswoning

Westvlietweg 149
's Gravenhage
Inleiding TUINMANSWONING daterend uit 1889 behorende tot de buitenplaats Zeerust. Omschrijving Op rechthoekige plattegrond opgetrokken tu..

Ophaalbrug "de Nieuwe Tolbrug", ook wel "Kippetjesbrug" of "Kippebruggetje"

BY Hoekweg
Voorburg (Gemeente Leidschendam Voorburg)
Inleiding OPHAALBRUG 'de Nieuwe Tolbrug' voor voetgangers en fietsers ligt in het verlengde van de Hoekweg op de grens van de gemeentes Voo..

Brugwachtershuisje bij ophaalbrug met aangebouwd gemak

Westvlietweg bij 150
Voorburg (Gemeente Leidschendam Voorburg)
Inleiding Bij de ophaalbrug 'de Nieuwe Tolbrug' staat een BRUGWACHTERSHUISJE met aangebouwd gemak gebouwd in 1891-1892 met de kenmerken va..

Kaart & Routeplanner

Route naar Zeerust: historische parkaanleg in 's Gravenhage