Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wilhelminamonument in Zeist

Overig

Huydecoperweg ongenummerd
3700AA Zeist
Utrecht

Bouwjaar: 1898


Beschrijving van Wilhelminamonument

Inleiding Het Wilhelmina-monument is onderdeel van het villagebied `Wilhelminapark', dat naar ontwerp van H. Copijn in 1881 onder de naam `Zeisterpark' is aangelegd en in haar geheel als beschermd gezicht is voorgedragen. Toen koningin Wilhelmina in 1898 werd ingehuldigd, vond de `Vereeniging tot Verfraaiing van de Gemeente Zeist en tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer' dit een goed moment de nieuwe koningin te eren met een gedenkteken. De Amsterdamse architect Paul J. de Jongh maakte een ontwerp dat in het inhuldigingsjaar is gerealiseerd. Het monument vertegenwoordigd de zogenaamde florale richting in de Art Nouveau beweging, waarvan het in ons land één van de eerste uitingen is. Tuinarchitect Copijn maakte in eerste instantie bezwaar tegen de plaatsing van het monument omdat het volgens hem niet zou passen in het park. Bovendien ageerde hij tegen de huidige lokatie. Hij adviseerde het monument aan het begin van de Prins Hendriklaan te plaatsen, het centrum van de gehele aanleg waar alle zichtlijnen bij elkaar komen. Omschrijving Een aan de rand van het Wilhelminapark (Huydecoperwegzijde) geplaatst GEDENKTEKEN bestaande uit een obeliskvormige zuil op een brede uitkragende sokkel, waartegen de west- en oostzijde een plantenbak is gezet. Deze plantenbakken zijn rijkelijk versierd met voluutmotieven, acanthusbladmotieven en meer abstracte krulmotieven die getuigen van invloeden uit de Art Nouveau. Vanaf de plantenbakken verheft de vlakke schacht van de zuil zich verjongend en is versierd met geprofileerde lijsten en krulmotieven. Aan de zijde van de plantenbakken zijn in de schacht de wapenschilden van Nassau en Oranje aangebracht, terwijl aan de straatzijde zich het wapen van Zeist bevindt met daarboven een embleem van het gezag aangegeven door een wetboek. De wapenschilden worden omslingerd door takken met bladeren en vruchten. Aan de achterzijde bevindt zich een duif als symbool voor de vrede. De bekroning bestaat uit een rijks- of koningskroon die is opgebouwd uit acht opengevouwen bladmotieven. Vanuit de hoeken loopt een getoogde rij edelstenen naar het midden, waarop een bolelement is gezet. Waardering Het Wilhelmina-monument is van cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als een vroeg voorbeeld van een inhuldigingsmonument waarin florale Art Nouveau invloeden verwerkt zijn. Voorts is het van ensemblewaarde als onderdeel van het villagebeid `Wilhelminapark' dat door H. Copijn is ontworpen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510266
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Wilhelminamonument
Overzicht van monument in het park - Zeist - 20428749 - RCE.jpg
Kunstenaar Paul J. de Jongh
Monumentnummer 510266
Portaal  Portaalicoon   Kunst & Cultuur

Het Wilhelminamonument is een monument gewijd aan koningin Wilhelmina, in het Zeister Wilhelminapark. Dit park was in 1881, in gemengde landschapsstijl, naar een ontwerp van tuinarchitect Henry Copijn, aangelegd en had aanvankelijk de naam Zeisterpark.

Geschiedenis

Het beeld werd gemaakt ter gelegenheid van de inhuldiging van de vorstin in 1898 en wel op initiatief van de Vereeniging tot Verfraaiing van de Gemeente Zeist en tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in samenspraak met het Zeistenaarse inhuldigingscomité onder voorzitterschap van jhr. mr. G.C.D. Huydecoper. Het ontwerp van het gehele monument is van de hand van de Amsterdamse architect Paul J. de Jongh. Het monument - in de stijl van de Art Nouveau bestaat uit een obelisk op een bredere sokkel met plantenbakken aan weerszijde. Deze bakken zijn rijkversierd met acantusbladmotieven en andere ornamentele elementen die typerend zijn voor de Art Nouveau. Aan weerszijde van de obelisk zijn de wapenschilden van Nassau en Oranje aangebracht. Op de obelisk is een rijkskroon aangebracht. Op de sokkel valt te lezen: HULDE AAN KONINGIN WILHELMINA.


Monumenten in de buurt van Wilhelminamonument in Zeist

Villa Gurnigel

Woudenbergseweg 5
Zeist
Inleiding Villa Gurnigel, in 1882 gebouwd in chaletstijl in opdracht van W. van Oosterwijk Bruijn, mr. P.A. van Oosterwijk Bruijn en jhr. A..

Villa

Prins Hendriklaan 10
Zeist
Inleiding Villa, gebouwd in 1902 naar ontwerp van architect H.J. Buré aan de Prins Hendriklaan, de belangrijkste laan in het als beschermd..

Oosterkerk

Woudenbergseweg 44
Zeist
Inleiding De Oosterkerk is in 1935 ontworpen door de architect B.W. Plooij in opdracht van de gereformeerde kerkeraad van Zeist. Voordat Pl..

Pavia: villa

Laan van Beek en Royen 45
Zeist
Omschrijving complexonderdeel 1 Een evenwijdig aan de Laan van Beek en Royen gelegen LANDHUIS op nagenoeg vierkante plattegrond, bestaande ..

Pavia: duiventil

Laan van Beek en Royen 45
Zeist
Omschrijving complexonderdeel 2 Een aan rechterzijde van het landhuis Pavia geplaatste DUIVENTOREN ANNEX KIPPENVERBLIJF op achthoekige plat..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)