Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nuova: Park in Zeist

Tuin Park Landgoed

Utrechtseweg 46
3704HD Zeist
Utrecht

Bouwjaar: 1875-1885


Beschrijving van Nuova: Park

Omschrijving complexonderdeel 3 De PARKAANLEG beslaat een nagenoeg rechthoekig perceel omsloten door het T.N.O. aan de oostzijde, een nieuwbouwwijk aan het Crosestein aan de zuidzijde en de Utrechtseweg aan de noordzijde. Het gedeelte aan de Utrechtseweg, waar zich het hoofdgebouw en het koetshuis bevinden, wordt ontsloten door een oprit aan de westzijde van het terrein. Aan de overige zijden wordt het iets verhoogd gelegen hoofdgebouw omzoomd door gazons, waarop enkele solitairen, zoals rode beuken, zijn aan te treffen. Het hoofdgebouw ligt iets hoger ten opzichte van de aanleg van het park. Aan de westzijde naast de oprit aan de Utrechtseweg bevindt zich een toegang tot het achter het huis gelegen openbare gedeelte van het park. Dit deel van de aanleg bestaat globaal gezien uit twee onderdelen: een gazon omzoomd door bomen en heesters en een noordelijk gelegen parkbosgedeelte, waarin zich een sloot bevindt en een slingervijver is aangelegd. Het grasgazon liep oorspronkelijk vanaf het huis zonder onderbreking zuidwaarts, doch wordt thans doorsneden door een recent aangebrachte afrastering en een aarden wal, die de twee kadastrale grenzen aangeeft. De zichtas vanaf het huis op de tuin wordt door deze wijziging verstoord, doch de visuele relatie blijft herkenbaar. In de uiterste zuidoosthoek van het terrein bevindt zich een aarden verhoging, waarvan het hoogste gedeelte een restant van wat oorspronkelijk een ijskelder zou zijn geweest. Het gazon wordt omzoomd door beplanting, in hoogte oplopend van heesters tot grote bomen. De afbakening van het gazon heeft een slingervorm. De glooiing van het gazon en de beplanting geven het geheel het uiterlijk van een coulissenlandschap. Het parkbos ligt in het verlengde achter het voormalige koetshuis, noordelijk van het gazon. In het parkbos bevindt zich een vijver met in- en uitzwenkende oevers. Eromheen loopt een stelsel van slingerpaden, datdeels nog op de originele plaats gesitueerd is. De vijver heeft aan de noordzijde een uitloper die eindigt in een haaks hierop staande sloot. Over het slingerende watertje is een brug geplaatst. Het terrein is aan de zuidwestzijde, vóór de sloot, geaccidenteerd. Op dit gedeelte zijn boomgroepen gelegen. Over de sloot ligt een brug. In het parkbos bevinden zich nog diverse oude bomen, waaronder beuken, Amerikaanse eiken en kastanjes. Waardering complexonderdeel 3 Het park is van cultuurhistorisch belang als onderdeel van de Stichtse Lustwarande en is van architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van de landschappelijke aanleg, oorspronkelijk daterend uit omstreeks 1840 en gereorganiseerd omstreeks 1880 naar ontwerp van tuinarchitect H. Copijn. Ondanks de verbreking van de visuele relatie tussen huis en park door een aarden wal heeft het park haar belangrijkste kenmerken behouden. Voorts is het park van belang als onderdeel van de buitenplaats Nuova, waarvan het koetshuis en het hoofdgebouw beschermenswaardig (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510209
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Nuova: Park in Zeist

Nuova: Hoofdgebouw

Utrechtseweg 46
Zeist
Omschrijving complexonderdeel 1 Het evenwijdig aan en op enige afstand van de Utrechtseweg gelegen LANDHUIS op een in hoofdvorm rechthoekig..

Nuova: Koetshuis

Utrechtseweg 46a
Zeist
Omschrijving complexonderdeel 2 Het rechts van het landhuis gelegen KOETSHUIS van één bouwlaag is op een nagenoeg rechthoekige plattegron..

Ma Retraite

Utrechtseweg 67
Zeist
Inleiding De geschiedenis van de buitenplaats `Ma Retraite' gaat terug tot 1815 toen de familie Kilian de fundamenten legde voor het nieuwe..

Grafmonument van L.F. de Bruyn

Utrechtseweg 60
Zeist
Inleiding In 1853 werd door het bestuur van de rooms-katholieke St. Joseph parochie te Zeist een begraafplaats aangelegd achter de uit 1846..

Veldheim

Utrechtseweg 69
Zeist
Inleiding Buitenplaats Veldheim, bestaande uit een landhuis gebouwd in 1908-1909 in opdracht van burgemeester C.J. Clotterbooke Patijn van ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Nuova: Park in Zeist

Foto's (1)