Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Obbicht: parkaanleg in Obbicht

Tuin Park Landgoed

Kasteelweg 21
6125RG Obbicht (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1800-1850


Beschrijving van Obbicht: parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, bestaande uit a. voorterrein b. huiseiland c. middeneiland d. oosteiland e. terrein tussen de Molensloot en de Kingbeek ad a.: het voorterrein is zeer klein en ligt tussen het huiseiland en de weg; de inrichting is van recente datum; langs de korte oprit staan jonge leilinden ter vervanging van oude uitgegroeide exemplaren; verder jonge walnoten in grasveldjes links en rechts van de oprit; langs de weg een jonge taxushaag. ad b.: midden op het huiseiland ligt streng symmetrisch het complex van hoofdgebouw en bouwhuizen (zie onder 3); het eiland is aan alle zijden van de gracht gescheiden door een keermuur (zie onder 5), die in wezen waarschijnlijk laat-middeleeuws is; verder geen sporen van een oudere tuininrichting. ad c.: het middeneiland is even oud en heeft ongeveer dezelfde afmeting en vorm als het huiseiland, waarmee het via een brug (zie onder 4) verbonden is; het eiland draagt nog duidelijk de sporen van een 19e eeuwse landschappelijke aanleg: een centraal grasveld met eromheen een singelbeplanting, waarin nog vele oude solitairbomen. Waarschijnlijk was op dit eiland in de 18e eeuw een moestuin ingericht. ad d.: het oosteiland is waarschijnlijk in de 18e eeuw ontstaan en is groter (meer langgerekt) dan de andere twee; de gracht eromheen is veel breder en kan als visvijver gezien worden; tussen het oostelijke grachtdeel en de beek ligt een zeer smalle strook grond met gras; langs de noordzijde van de gracht loopt een pad, dat aan beide zijden beplant is met oude eiken in enkele rijen; verder is er een symmetrisch graspadenkruis (ook op oude kaarten te zien als tracée); in de vakken staat jong bos, dat in de jaren 80 geplant is. Aan het zuidelijke einde van het noord-zuid pad staan bij de dam over de gracht links en rechts twee zeer oude, grote platanen (XIXa?); zij markeren de overgang naar het terrein tussen de Molensloot en de Kingbeek. Het oosteiland is met het middeneiland verbonden door een dam; ook ligt er een dam aan het noordeinde van het noord-zuid pad; dit is de verbinding met de er dwars op staande eikenlaan. ad e.: het genoemde noord-zuid pad loopt als middenas door in het terrein langs de beek ten zuiden van het oosteiland; het is een langwerpig terrein, in het oosten langs de beek verwilderd, heel vaag is het middenpad nog herkenbaar; de oudste topografische kaart (1842),en de kaart van Tranchot (ca. 1803-1813) laten een parkachtige aanleg zien met een lanenstelsel. Waardering PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510147
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Obbicht: parkaanleg in Obbicht

Obbicht: bouwhuizen

Kasteelweg 21
Obbicht (Gemeente Sittard Geleen)
Omschrijving onderdeel 3: identieke BOUWHUIZEN, eveneens in 1780 door dezelfde architect ontworpen, symmetrisch links en rechts van het hoo..

Obbicht: twee bruggen

Kasteelweg 21
Obbicht (Gemeente Sittard Geleen)
Omschrijving onderdeel 4: er liggen twee BRUGGEN, XVIII, in de centrale as: de toegangsbrug naar het voorplein en de brug als verbinding tu..

Kasteel Obbicht: hoofdgebouw

Kasteelweg 21
Obbicht (Gemeente Sittard Geleen)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW, in 1780 gebouwd naar ontwerp van de Luikse architect J.B. Renoz in L.XVI-stijl; op het vierkante omgr..

Obbicht: muren

Kasteelweg 21
Obbicht (Gemeente Sittard Geleen)
Omschrijving onderdeel 5: MUREN; er loopt een bakstenen keermuur om het gehele huiseilend, XVII en later, de fundering is waarschijnlijk laa..

Obbicht: ornament

Kasteelweg 21
Obbicht (Gemeente Sittard Geleen)
Omschrijving onderdeel 7: ORNAMENT in de vorm van een ei, XVIIId; het betreft een (van oorspronkelijk twee) hardstenen bekroning van één..

Kaart & Routeplanner

Route naar Obbicht: parkaanleg in Obbicht