Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoofdvaartkerk: Nederlands Hervormde Kerk in Hoofddorp

Kerkelijk Gebouw

Hoofdweg 774
2132BW Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer)
Noord Holland

Bouwjaar: 1855-1858
Architect: Bakker


Beschrijving van Hoofdvaartkerk: Nederlands Hervormde Kerk

Inleiding NEDERLANDS HERVORMDE KERK, onderdeel uitmakend van het complex van Nederlands Hervormde Kerk en pastorie aan de Hoofdweg te Hoofddorp. De kerk is gebouwd als zaalkerk tussen 1855 en 1858, naar ontwerp van de Amsterdamse architect Bakker, in eclectische bouwtrant. Het gebouw is NO-ZW gericht. In de kerk bevindt zich een uit 1869 daterend orgel, vervaardigd door Knipscheer, waarvan de ORGELKAS ook onder de bescherming valt. In 1952 werd de kerk gerestaureerd en zijn er voornamelijk in het interieur wijzigingen aangebracht. Zo werd onder meer de dispositie van de ruimte gewijzigd en werden een nieuw bordes met kansel, avondsmaaltafel, doopvont en klankbord aangebracht. Ook werd een nieuw, vlak plafond aangebracht. N.B. Bordes, kansel, avondmaaltafel, doopvont en klankbord vallen niet onder de bescherming. Omschrijving Zaalkerk op rechthoekige plattegrond met zadeldak gedekt met blauwgesmoorde kruispannen. De noklijn staat loodrecht op de Hoofdweg. Het zuidelijk dakschild wordt doorsneden door een schoorsteen. De kerk is opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband, boven een uitgemetselde plint. De voorgevel (NW) en rechterzijgevel (ZW) zijn voorzien van een witte pleisterlaag. De kerk heeft een diepte van zeven traveeën en is voorzien van een ingebouwde toren aan de straatzijde. Het dak heeft een hangende kapconstructie. Tenzij anders vermeld bevatten de vensterassen een ijzeren rondboogvenster met meerruits-roedenverdeling, met een hardstenen onderdorpel en afgesloten door een gestucte wenkbrauw op consoles. De symmetrisch ingedeelde, wit gepleisterde voorgevel (NW) heeft een breedte van drie traveeën en een hoogte van twee bouwlagen. De middelste travee risaleert en bevat de ingebouwde toren, opgebouwd uit drie geledingen. De eerste geleding bevat op de begane grond de hoofdentree, bestaande uit een zware rechthoekige dubbele paneeldeur. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een hardstenen gedenkplaat aangebracht ter herinnering aan de bouwperiode. Boven de deur zijn een rechthoekige wenkbrauw op consoles en een rechte lijst aangebracht. Boven de cordonijst bevindt zich een groot rondboogvenster, waarboven een geprofileerde lijst is aangebracht. Hierboven begint de tweede geleding van de toren die vierkant is en die bovendaks wordt afgesloten door een lijst op consoles. Dit gedeelte bevat in de voorgevel een rond venster, dat licht doorlaat in de kap. De derde geleding van de toren bestaat uit een vierkante bakstenen klokketoren met in elke zijde rechte galmgaten en een uurwerk. Op de klokketoren staat een achthoekige met leien gedekte spits, waarop een vergulde windhaan prijkt. De twee buitenste traveeën van de voorgevel, bevatten eveneens een dubbele paneeldeur met rondboogvenster erboven. De voorgevel wordt aan weerszijden van de toren afgesloten door een overstekende geprofileerde daklijst. De wit gepleisterde rechterzijgevel (ZW) heeft een breedte van zeven traveeën, waarvan de twee buitenste enigszins risaleren. De hoektraveeën bevatten op de begane grond een rechthoekig venster en boven de cordonband een kleiner rondboogvenster. De vijf middelste traveeën bevatten elk een groot rondboogvenster boven de cordonlijst. De gevel wordt afgesloten door een overstekende houten daklijst met boeiplank. De linkerzijgevel (NO) heeft in principe een zelfde opbouw als de rechterzijgevel. Op de noordoostelijke hoektravee is evenwel het rondboogvenster dichtgezet. Van de vijf middelste traveeën bevatten de twee buitenste een naar beneden toe vergroot rondboogvenster, waardoor de cordonlijst wordt onderbroken. De drie middelste vensterassen hebben geen rondboogvenster, maar een rondboogvormig spaarveld. De symmetrisch ingedeelde achtergevel (ZO) heeft een breedte van vijf vensterassen, waarvan de drie middelste zijn samengevat in een licht risalerende middenpartij. De eerste en de vijfde as bevatten op de begane grond een rechthoekige houten deur met halfrond bovenlicht en boven de cordonlijst een rondboogvenster. De drie vensterassen van de middenpartij bevatten zowel op de begane grond als op de eerste verdieping op elke as een rondboogvenster. In de top van de gevel is een rozetvenster aangebracht. De deuren in de voorgevel verlenen toegang tot drie naast elkaar gelegen voorruimten die weer naar de kerkruimte voeren (met uitzondering van de noordoostelijke). De kerkruimte heeft wit gepleisterde wanden, de vloer is belegd met natuurstenen zerken. Langs drie wanden zijn bankenblokken gezet die zicht bieden op de kansel, geplaatst tegen de blinde noordoostelijke wand. In het midden van de ruimte, dwars op de lengterichting staan (niet oorspronkelijke) losse stoelen. Langs de zuidwestelijke wand strekt zich een houten galerij uit met bankenblokken. De galerij wordt ondersteund door vier tot het plafond opgaande kolommen, die bekleed zijn met verticale latten. Twee trappen in voor- en achterruimten van de kerk voeren naar deze galerij. Onder de toren, aan de noordwestzijde, bevindt zich het orgelbalkon. De orgelkas is uitgevoerd in hout en is versierd met voornamelijk neo-barokke motieven zoals krullen, voluten en musicerende engelen. Een muur aan de ene en een kolom aan de andere zijde ondersteunen de bovenbouw van de toren. Achter de kerkruimte, aan de zuidoostzijde, bevinden zich ter diepte van één travee op de begane grond nog drie vertrekken en op de eerste verdieping enkele vergaderruimten. Waardering De uit 1855-1859 daterende, in eclectische bouwtrant opgetrokken, zaalkerk met fronttoren en orgelkas is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend en historisch-functioneel hoofdonderdeel van het religieuze complex Nederlands Hervormde Kerk te Hoofddorp. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510062
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hoofdvaartkerk
Hoofdvaartkerk
Hoofdvaartkerk
Plaats Hoofddorp, Hoofdweg 772-774
Gebouwd in 1855-1858
Restauratie(s) 1952
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  510061
Architectuur
Architect(en) Bakker
Bouwmateriaal baksteen
Interieur
Orgel Knipscheer
Portaal:  Christendom

De Hoofdvaartkerk is een 19e-eeuws voormalig kerkgebouw aan de Hoofdweg (Oostzijde) in het centrum van Hoofddorp aan de Haarlemmermeerse Hoofdvaart. Het is een witgepleisterde zaalkerk in eclectische stijl, met een zadeldak. Zij werd in jaren 1855-1858 gebouwd als Nederlands Hervormde kerk naar ontwerp van architect Bakker uit Amsterdam en was de eerste als zodanig aangelegde kerk in Haarlemmermeer. In 1859 werd een pastorie naast de kerk gebouwd. Er is een Knipscheer-orgel uit 1869 in de kerk aangebracht.

In 1952 werd de kerk gerestaureerd, de binnenruimte werd anders ingericht en er kwamen een nieuwe kansel, avondmaalstafel en doopvont.

In 1999 werden de kerk (met de orgelkast) en de pastorie "wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde" als Rijksmonument aangewezen.

In verband met de fusie van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken kwam de kerk te vallen onder de Protestantse Gemeente Hoofddorp evenals de nabijgelegen Marktpleinkerk en kerkelijke centra in buitenwijken. Eind 2010 heeft de gemeente besloten de Hoofdvaartkerk eind 2011 te verlaten en te verkopen.

Sinds begin 2013 is een restaurant met destilleerderij en proeflokaal gevestigd in het gebouw. Bij de verbouwing is veel van het interieur, zoals het kerkorgel behouden gebleven.[1] In 2015 heeft de Haarlemse brouwerij Jopen dit gebouw gekocht en laten verbouwen, waarna destillerderij, restaurant en proeflokaal zijn voortgezet onder de naam Jopenkerk Hoofddorp.[2]

Begraafplaats Iepenhof

Achter de kerk en de pastorie ligt de Begraafplaats Iepenhof uit 1860, een gemeentelijk monument.[3]


Monumenten in de buurt van Hoofdvaartkerk: Nederlands Hervormde Kerk in Hoofddorp

Pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk

Hoofdweg 772
Hoofddorp (Gemeente Haarlemmermeer)
Inleiding PASTORIE, onderdeel uitmakend van het complex van Nederlands Hervormde Kerk en pastorie aan de Hoofdweg te Hoofddorp. De pastorie..

De Eersteling

Hoofdweg 741
Hoofddorp (Gemeente Haarlemmermeer)
Korenmolen De Eersteling. Stenen ronde korenmolen, bovenkruier type grondzeiler. Molenaarshuis.

Oude Raadhuis

Hoofdweg 675
Hoofddorp (Gemeente Haarlemmermeer)
Inleiding Voormalig RAADHUIS van de gemeente Haarlemmermeer, gelegen aan de westzijde van de Hoofdweg te Hoofddorp. Het vrijstaande pand we..

voormalig Kantongerecht Haarlemmermeer

Raadhuislaan 3
Hoofddorp (Gemeente Haarlemmermeer)
Inleiding Voormalig KANTONGERECHT, gelegen aan de zuidzijde van de Raadhuislaan. Het vrijstaande pand dateert uit 1911 en werd gebouwd naar..

Gepleisterde boerderij, met woonhuis onder zadeldak en grote schuur onder wolfdak

Hoofdweg 743
Hoofddorp (Gemeente Haarlemmermeer)
Gepleisterde boerderij, 2e kwart 19e eeuw met woonhuis onder zadeldak en grote schuur onder wolfdak.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)