Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Den Dam: historische tuin- en parkaanleg in Eefde

Tuin Park Landgoed

Damlaan 6
7211CJ Eefde (gemeente Lochem)
Gelderland

Bouwjaar: 18e eeuw


Beschrijving van Den Dam: historische tuin- en parkaanleg

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Den Dam. De kern van de aanleg bestaat uit drie eilanden, waarvan het vierkante, omgrachte terrein met het huis het oudste element vormt (zie kaart 1702). In de derde kwart van de achttiende eeuw is de omgrachting uitgebreid met een vijfhoekig terrein, thans in gebruik als moestuin, en ten oosten daarvan met een langwerpig weiland. Rondom de moestuin loopt een oude beukenhaag. Het eiland wordt aan de noordzijde ontsloten middels een houten brug waarop een houten spijlenhek voorzien van een ijzeren puntrand aan de bovenzijde. Rond de verfraaide buitengracht, die ten dele is verbreed, een strook loofbos met een rondgaande slingerende eikenlaan. Vanaf de laan wisselende zichten op het huis en omringende omgeving. Aan deze eenvoudige aanleg in landschapsstijl (zie kaart 1810), ligt, zover bekend, geen duidelijk ontwerp ten grondslag. Voor het huis ligt een ovaal perk gestoffeerd met solitairen en boomgroepen. Links daarvan een recent herstelde komvormige vijver. Vanaf het huis loopt een zichtlijn naar een weiland waarin een dijklichaam, waarop thans (1997) een dubbele laan op aan is geplant die als zichtlaan fungeert. Deze laan staat aangegeven op de kaarten uit 1778/1779 en uit 1807. Oorspronkelijk werd het de buitenplaats aan de westzijde ontsloten (laan thans nog aanwezig), doch in de derde kwart van de achttiende eeuw werd het goed aan de oostzijde toegankelijk gemaakt, doordat de Damlaan vanaf de Kapperallee werd doorgetrokken. Dit zou een verklaring geven voor het feit dat de lanen scheef op elkaar staan. In de zuidoosthoek van de aanleg een rabattenbos waar een diagonale, in driehoeksverband aangeplante eikenlaan (achttiende-eeuws) doorheen loopt, die aan de overzijde van de Damlaan verder gaat. Langs de rand van dit bos en het aansluitende weiland een achttiende-eeuwse laan van eiken en beuken. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Den Dam van algemeen belang: - vanwege de formele elementen, zoals de vierkante omgrachting en het 18de-eeuwse lanenstelsel; - vanwege de eenvoudige aanleg in landschapsstijl die in verloop van tijd tot stand is gekomen; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510050
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Den Dam: historische tuin- en parkaanleg in Eefde

Den Dam: hoofdgebouw

Damlaan 6
Eefde (Gemeente Lochem)
HOOFDGEBOUW (Den Dam). Op een omgracht terrein ligt een blokvormig hoofdgebouw in oorsprong daterend uit de zestiende eeuw, dat in 1765 in c..

Den Dam: zonnewijzer

Damlaan 6
Eefde (Gemeente Lochem)
ZONNEWIJZER. Voor het huis staat een natuurstenen zonnewijzer opgebouwd uit een rechthoekige sokkel en een gedecoreerd, consolevormig midden..

Den Dam: kas

Damlaan 6
Eefde (Gemeente Lochem)
KAS. In de moestuin op het vijfhoekige eiland staat een negentiende-eeuwse kas op een rechthoekig, bakstenen fundament waarop een houten ger..

Den Dam: koetshuis

Damlaan 8
Eefde (Gemeente Lochem)
KOETSHUIS. Ter zijde van het hoofdgebouw een witgepleisterd koetshuis uit 1765 met aan de achterzijde een rechthoekige aanbouw van een diens..

Den Dam: tuinmanswoning

Damlaan 10
Eefde (Gemeente Lochem)
TUINMANSWONING. Ten noorden van het hoofdgebouw, buiten de omgrachting gelegen tuinmanshuis uit 1926 (zie gevelsteen). Het op rechthoekige g..

Kaart & Routeplanner

Route naar Den Dam: historische tuin- en parkaanleg in Eefde