Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Transformatorgebouw in Langerak

Nijverheid Industrie

Lekdijk 17
2967GA Langerak (gemeente Liesveld)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1922


Beschrijving van Transformatorgebouw

Inleiding Het kleine, buiten de bebouwde kom, op het binnendijkse talud van de Lekdijk staande TRANSFORMATORGEBOUW is waarschijnlijk gebouwd in 1922 toen een aantal gemeenten langs de Lekdijk werden aangesloten op deel ectriciteitscentrale van Dordrecht. Het pandje is gebouwd in opdracht van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Dordrecht (G.E.B.D.) naar ontwerp van een niet met naam bekende architect (ingenieur) van de G.E.B.D. Het trafohuisje is opgetrokken in een aan het Neo-Classicisme verwante bouwstijl en heeft daardoor als eenvoudig utilitair gebouwtje, een bijzondere verschijningsvorm. Aan de Lekdijk in Ameide (gemeente Zederik) staat een vergelijkbaar trafohuisje dat eveneens in opdracht van het G.E.B.D. tot stand gekomen is (MSP nr. ZH-ZW-98-20-24). Omschrijving Vanuit een rechthoekige plattegrond in deels gepleisterde baksteen opgetrokken transformatorhuisje onder een plat dak met brede, iets uitkragende dakranden, aan de voorzijde overgaand in een fronton vormige bekroning met sluitsteen. Het met de voorzijde op de Lek georiƫnteerde pandje heeft een grijs gepleisterde onderbouw met hoeklisenen en een door middel van horizontale schijnvoegen verlevendigde, bovenbouw. De hoeken van het gebouwtje worden geaccentueerd door eveneens met schijnvoegen gelede lisenen. Symmetrische voorgevel een met boven de plint staande, rechtgesloten stalen deur onder een eenvoudige, in de pleisterlaag aangebrachte fronton vormige versiering. Daarboven is in haut-reliƫf de naam "G.E.B.D." aangebracht met aan weerszijden ontluchtingsroosters. Het pandje heeft blinde zijgevels en achtergevel. Het huisje is aan de voorzijde met de kruin van de dijk verbonden door middel van een overbrugging met twee betonnen verbindingsmuurtjes. Waardering Transformatorgebouw uit 1922 cultuurhistorisch van algmeen belang als bijzondere uitdrukking van de geschiedenis van de electriciteits voorziening in ons land in het algemeen en die in de regio Dordrecht in het bijzonder. Het transformatorgebouw is architectuurhistorisch van algemeen belang vanwege de bijzondere vormgeving in een aan het Neo-Classicisme verwante bouwstijl en verkrijgt daardoor tevens zeldzaamheidswaarde. Het pandje is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Het transformator gebouw heeft ensemblewaarde als onderdeel van een vroeger groter aantal vergelijkbare gebouwjes met een bijzondere situering aan de Lekdijk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510014
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Transformatorgebouw in Langerak

Houten schuur

Lekdijk 19
Langerak (Gemeente Liesveld)
Inleiding Houten SCHUUR van onbekend bouwjaar buitendijks gebouwd tegen de kruin van de Lekdijk. De schuur, opgetrokken in Traditioneel Amb..

Dijkbewakingspaal nummer 8

Lekdijk West 36
Lopik
Inleiding In tijden van hoge waterstanden werden zogenaamde dijklegers ingesteld, die zich op bepaalde plaatsen langs de dijk verzamelden. ..

Peilschaalhuisje

Lekdijk West 36
Lopik
Inleiding In 1896 werden aan de Lekdijk peilschaalhuisjes gebouwd, bestemd om bij hoog water de waterstanden te meten zonder last te hebbe..

Boerderij, langhuis

Lekdijk West 38
Lopik
BOERDERIJ, langhuis.

Boerderij, dwarshuis

Lekdijk West 48
Lopik
Boerderij, dwarshuis, 17e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Transformatorgebouw in Langerak

Foto's (1)