Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Buitenplaats Goedenraad: Parkaanleg in Eys

Tuin Park Landgoed

Mr dr Froweinweg 61
6287CB Eys (gemeente Gulpen Wittem)
Limburg

Bouwjaar: 1850-1900


Beschrijving van Buitenplaats Goedenraad: Parkaanleg

Omschrijving PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan b. binnenplaats c. landschapspark d. voormalige moestuin e. siertuin f. weiland g. overig terrein ad a.: de relatief korte oprijlaan (tracée XVIII of ouder) begint bij het toegangshek (zie onder 4) aan de straatweg en loopt via een bocht recht op de poort af naar de binnenplaats; links en rechts van de grindverharding is een brede grasberm, waarin piramides en kubussen van buxus en taxus (XXa); er staan nog 8 oude linden, XVIII, en een oude paardekastanjedicht bij de poortdoorgang naar de binnenplaats. Direct ten noorden van de laan loopt parallel de onverharde weg naar het erf van de boerderij; als visuele afscheiding zijn in het begin van deze eeuw tussen oprijlaan en boerenweg fijnsparren geplant; deze zijn inmiddels te groot geworden t.o.v. de oude linden, de oorspronkelijke laanbeplanting. ad b.: de binnenplaats wordt omsloten door het kasteel (oostzijde) en de U- vormige boerderij (zie onderdeel 3) en heeft een symmetrische inrichting. De verharding bestaat uit hardstenen flagstones, een typisch Engels element uit het begin van de 20e eeuw; in het midden een put (zie onder 6) waaromheen acht concentrische buxuscirkels; deze cirkels en de andere lage buxushaagjes langs de kasteelgevel zijn gezien de recente aanleg (jaren 80) niet bescher-menswaard. Wél binnen de bescherming valt de aanleg van twee oude opgesnoeide buxus- boompjes in de hoeken van de boerderij en het leifruit aan de muur. ad c.: het landschapspark, XIX, strekt zich vanuit het kasteel oostwaarts uit in het beekdal en neemt ong. 60% in van het totale complexoppervlak in beslag. De Eijserbeek stroomt niet midden door het dal, maar vormt de noordgrens; direct aan de noordoever begint het natuurlijke hellingsbos; midden in het park loopt evenwijdig aan de beek een lage meidoornhaag; in deze haag staat een aantal oude paardekastanjes in een halve cirkel; andere oude solitairen: platanen, rode beuk, linden. De langgerekte vijver is ontstaan uit het samentrekken van enkele visvijvers; in de vijver een klein rond eilandje, waarop een treurwilg. Tussen kasteel en vijver is in het begin van de 20e eeuw in de as van het huis onder een net niet loodrechte hoek een patroon van taxushagen geplant: drie cirkels, die, vanuit het huis gezien, steeds kleinere doorsneden hebben; ze zijn door korte rechte hagen met elkaar verbonden; ook hier weer duidelijk Engelse invloeden. De hagen zijn ruim 2 m. hoog en hebben op de punten waar de cirkels in de rechte stukken overgaan eivormig geknipte bollen. ad d.: het terrein van de voormalige moestuin (XIX of ouder) ligt direct ten zuiden van het kasteelcomplex aan de weg van Eys naar Simpelveld; langs de weg een oude meidoornhaag. De huidige, moderne terreinindeling (siertuintjes met diverse heggetjes) valt buiten de bescherming. ad e.: de siertuin in een lange rechthoekvorm ligt direct ten noorden van het huis; de lange zijden worden gevormd door hoge geschoren taxushagen (XIXa): onregelmatige vormen van bogen en bollen. Aan het einde van de tuin bij de beek stond een cirkel van oude kastanjebomen, die recent gekapt zijn en vervangen door jonge exemplaren. De oorspronkelijke invulling van de tuin is verdwenen; de huidige is zeer recent en valt derhalve buiten de bescherming. ad f.: het weiland ligt ten noorden van de oprijlaan en is het meest westelijk gelegen terrein van de buitenplaats; vroeger stonden er fruitbomen. ad g.: het overig terrein, waarin de kas staat (zie onder 7), ligt tussen de opstallen van de boerderij en ten noorden ervan, ingeklemd tussen siertuin en weiland; de inrichting ervan is op dit moment rommelig; moet beschouwd worden als erf en bedrijfsgebied. Waardering PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de landschappelijke ligging en de visuele waarde daarvan - vanwege de uniciteit van de invloed van de Engelse tuinarchitectuur van het begin van de 20e eeuw - als wezenlijk onderdeel van de historische buitenplaats (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509980
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Buitenplaats Goedenraad: Parkaanleg in Eys

Buitenplaats Goedenraad: Hoofdgebouw

Mr dr Froweinweg 61
Eys (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving KASTEEL, bestaat uit een symmetrisch vierkant hoofdgedeelte (XVIII en ouder) en een naar het zuiden gerichte smallere zijvleug..

Buitenplaats Goedenraad: Bijgebouwen

Mr dr Froweinweg 61
Eys (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving BIJGEBOUWEN, bestaand uit de U-vormige hoeve, die met het kasteel de binnenplaats omsluit, XVIII en ouder en twee losstaande ..

Buitenplaats Goedenraad: Toegangshek

Mr dr Froweinweg 61
Eys (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving TOEGANGSHEK, XIXa, bestaande uit twee vierkante pijlers met rijk geprofileerde dekpaten met eikelvormige bekroning, alles in m..

Buitenplaats Goedenraad: Keermuur

Mr dr Froweinweg 61
Eys (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving KEERMUUR, XIXd; vanuit het einde van de zuidvleugel naar het oosten lopend; gepleisterde baksteen. De muur is in meerdere vak..

Buitenplaats Goedenraad: Tuinsieraden

Mr dr Froweinweg 61
Eys (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving TUINSIERADEN, bestaande uit a. hek b. bassin c. piedestals d. put ad a.: het betreft een smeedijzeren hek, XIXa, in L.XIV-stij..

Kaart & Routeplanner

Route naar Buitenplaats Goedenraad: Parkaanleg in Eys

Foto's (1)