Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Buitenplaats Cartils: parkaanleg in Wijlre

Tuin Park Landgoed

Kapolder 10
6321PV Wijlre (gemeente Gulpen Wittem)
Limburg

Bouwjaar: 17e-18e-19e eeuw


Beschrijving van Buitenplaats Cartils: parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan b. park c. rozentuin d. moestuin en boomgaard e. restgebied en bedrijfsterrein ad a.: de oprijlaan, min of meer evenwijdig aan de zuidgevel van het hoofdgebouw, loopt vanaf Kapolder naar de poorttoren (zie onder 3); links en rechts een enkelvoudige rij leilinden; grindverharding. Tracée XVII-XVIII. ad b.: het park in landschapsstijl, XIXc, beslaat het grootste deel van het complexgebied en ligt ten noorden, ten westen en ten zuidwesten van het huis; het zuidwestelijke deel ligt ten zuiden van de oprijlaan. Het park bestaat uit een groot rond grasveld en enkele kleinere; alle met rondgaande paden en randbeplanting van heesters en opgaande bomen, waaronder monumentale oude rode beuken en suikeresdoorns. ad c.: de geometrische rozentuin, XXa, ligt ten zuiden van de oprijlaan tussen de tuinmuur (zie onder 6) en het zuidwestelijke parkdeel. ad d.: ten zuiden van de rozentuin en de boerderij (zie onder 4) ligt de plaats van de moestuin, XVIII-XIX; de huidige, nieuwe indeling, i.e. grasveld met haagjes en bloemperken, valt buiten de bescherming. Er ligt een kleine boomgaard, XIX, aan de rand van het park ten noordoosten van het huis. ad e.: de rest van het complexgebied bestaat uit de nieuwe inrichting (o.a. een parkeerplaats) van de terreinen direct ten zuiden en oosten naast het huis (N.B: deze nieuwe inrichtingen vallen dus buiten de bescherming), en verder uit erf en bedrijfsterrein van de boerderij. Het weiland ten zuiden van het complex is beschermd om landschappelijk-visuele redenen. Waardering: PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509968
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Buitenplaats Cartils: parkaanleg in Wijlre

Buitenplaats Cartils

Kapolder 10
Wijlre (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW, XVII en XVIII, mergelstenen gebouw op rechthoekige plattegrond; twee bouwlagen op hoge kelderverdie..

Buitenplaats Cartils: poorttoren

Kapolder 10
Wijlre (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving onderdeel 3: POORTTOREN in baksteen met mergelversieringen op vierkante plattegrond, XVII; poortdoorgang in oost-west richtin..

Buitenplaats Cartils: ijzeren hekken

Kapolder 10
Wijlre (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving onderdeel 5: IJZEREN HEKKEN, XIXd; in de oprijlaan staan tegenover elkaar in de middenas van het huis twee smeedijzeren hekk..

Buitenplaats Cartils: tuinmuur

Kapolder 10
Wijlre (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving onderdeel 6: TUINMUUR, XIX of ouder; baksteen, ong. 2 m. hoog; rollaag gecementeerd; de muur vormt de scheiding tussen de roz..

Buitenplaats Cartils: houten tuinhuisje

Kapolder 10
Wijlre (Gemeente Gulpen Wittem)
Omschrijving onderdeel 7: TUINHUISJE, XXa, houten bouwsel op rechthoekige plattegrond in chaletstijl; donkergroen geverfd; het zadeldak me..

Kaart & Routeplanner

Route naar Buitenplaats Cartils: parkaanleg in Wijlre

Foto's (1)