Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Schaloen: bruggen en keermuren in Schin op Geul

Tuin Park Landgoed

Oud-Valkenburg 5
6305AA Schin op Geul (gemeente Valkenburg aan de Geul)
Limburg

Bouwjaar: 1690-1710


Beschrijving van Kasteel Schaloen: bruggen en keermuren

Omschrijving BRUGGEN en KEERMUREN, XVII-XVIII; alles in mergel; er zijn twee bruggen: de toegangsbrug over de gracht naar het poortgebouw en de brug die de twee eilanden binnen de gracht verbindt. De toegangsbrug heeft 6 bogen en een lage borstwering met een rollaag van afgeronde mergelblokken; bestrating van keien. De brug verkeert technisch in zeer slechte staat. De andere brug heeft geen togen, maar een onder waterniveau liggende duiker; de borstwering is ong. 50 cm. hoog en heeft een platte afdeklaag van mergel; aan voorpleinzijde op de borstwering links en rechts een liggende leeuw in mergel, XVII-XVIII. Verharding met grind. Er zijn drie stukken keermuur: een stuk van ong. 8 m. vanuit de oostpijler van het toegangshek in zuidoostelijke richting langs de gracht; het tweede stuk tussen de noordpunt van de oostgevel van het poortgebouw en de brug tussen de twee eilanden; borstwering even hoog als die van brug; het derde stuk, ook even hoog als de andere borstweringen, loopt vanaf die brug zuidelijk om het kasteeleiland en eindigt abrupt ten zuidoosten van het kasteel; verder heeft het eiland een glooiende grasoever; op het snijpunt van de keermuur en het denkbeeldige verlengde van de linden(= oprij)laan een monumentale aanlegplaats (of bruggehoofd?): twee lage ronde zuilen met cannelures, opgebouwd uit trommels; daarop een bolbekroning; de zuilen op ronde uitkragingen van de keermuur; alles in mergel; tussen de zuilen een nieuw smeedijzeren hek. Waardering BRUGGEN en KEERMUREN van algemeen belang - vanwege de ouderdom - als cultuurhistorisch en functioneel onderdeel van het complex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509938
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel Schaloen: bruggen en keermuren in Schin op Geul

Kasteel Schaloen

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving Omgracht KASTEEL, in wezen 16e eeuws en later: jaartalankers 1656 in westgevel; in 1893 en -94 door Cuypers ingrijpend geresta..

Kasteel Schaloen: bijgebouwen waaronder poortgebouw

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving BIJGEBOUWEN, bestaande uit a. poortgebouw b. tiendschuur c. economiegebouw d. zwanenhuisje e. watermolen ad a.: poo..

Kasteel Schaloen: vier hekken

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving HEKKEN, XVIIId; er zijn 4 hekken; een 5e hek is XIXc. Het toegangshek: twee bakstenen kruispijlers met bossingen en vierkante ..

Kasteel Schaloen: parkaanleg

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving PARKAANLEG, bestaande uit a. lanen b. terrein binnen de gracht c. moestuin en voorterrein d. weilanden ad a.: er zij..

Kasteel Schaloen: duiker

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving onderdeel 6: DUIKER In mergel uitgevoerde DUIKER, bestaande uit twee naast elkaar gelegen tunneltjes, gebouwd haaks onder de o..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel Schaloen: bruggen en keermuren in Schin op Geul

Foto's (1)