Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Schaloen: parkaanleg in Schin op Geul

Tuin Park Landgoed

Oud-Valkenburg 5
6305AA Schin op Geul (gemeente Valkenburg aan de Geul)
Limburg

Bouwjaar: 18e eeuw of ouder


Beschrijving van Kasteel Schaloen: parkaanleg

Omschrijving PARKAANLEG, bestaande uit a. lanen b. terrein binnen de gracht c. moestuin en voorterrein d. weilanden ad a.: er zijn twee lanen: de oprijlaan en de beukenlaan; beide tracées XVIII of ouder. De oprijlaan loopt in visuele zin vanaf de weg recht op het kasteel af; in fysieke zin buigt hij na de Molenbeek af naar de toegangsbrug (zie onder 4); het rechte stuk tussen de weg en de beek is geasfalteerd en beplant met linden, die in een tunnelvorm gesnoeid zijn; langs de linden een lage meidoornhaag. De beukenlaan begint in de bocht van de oprijlaan, loopt eerst oostwaarts en dan via een haakse bocht in noordelijke richting naar de Geul, waar hij eindigt; hij heeft een puin-grindverharding. ad b.: het terrein binnen de gracht bestaat uit twee eilanden: het kasteeleiland en het eiland, waarop de bijgebouwen rond het voorplein staan, met uitzondering van de watermolen; de eilanden zijn verbonden door een brug (zie onder 4); de gracht heeft de vorm van een 8. Aan de voorzijde van het kasteel ligt een moderne tuin; de rest van het eiland bestaat uit gras met een enkele solitairboom: het restant van een landschappelijke aanleg. De inrichting van het eiland met de bijgebouwen is modern en aangepast aan de horeca-bestemming van de gebouwen; slecht twee oudere solitairen resteren. ad c.: de moestuin ligt ten westen van de oprijlaan tussen de weg en de Molenbeek en is omringd door een meidoornhaag; er is een nieuwe bestemming, nl. heemtuin; alleen de plek en de oude haag van de moestuin zijn derhalve beschermd. Het zgn. voorterrein ligt ten noorden van de moestuin tussen de gracht en de beek; het bestaat uit een parkeerterrein en een nieuw aangelegde bloementuin, die niet beschermenswaard is; naast de parkeerplaats staan twee oude monumentale paardekastanjes; verder nog enkele oude bomen. ad d.: de rest van het complexgebied, i.e. het gebied buiten de gracht, tussen de beukelaan en de beide beken, Geul en Molenbeek, met uitzondering van het genoemde voorterrein, bestaat uit lichtgeaccidenteerde weilanden, waarvan een groot deel vroeger boomgaard was; hier en daar staan nog fruitbomen; verder staan er met name ten noorden van het kasteel ook nog solitaire loof- en naaldbomen. Waardering PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509936
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel Schaloen: parkaanleg in Schin op Geul

Kasteel Schaloen

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving Omgracht KASTEEL, in wezen 16e eeuws en later: jaartalankers 1656 in westgevel; in 1893 en -94 door Cuypers ingrijpend geresta..

Kasteel Schaloen: bijgebouwen waaronder poortgebouw

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving BIJGEBOUWEN, bestaande uit a. poortgebouw b. tiendschuur c. economiegebouw d. zwanenhuisje e. watermolen ad a.: poo..

Kasteel Schaloen: bruggen en keermuren

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving BRUGGEN en KEERMUREN, XVII-XVIII; alles in mergel; er zijn twee bruggen: de toegangsbrug over de gracht naar het poortgebouw e..

Kasteel Schaloen: vier hekken

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving HEKKEN, XVIIId; er zijn 4 hekken; een 5e hek is XIXc. Het toegangshek: twee bakstenen kruispijlers met bossingen en vierkante ..

Kasteel Schaloen: duiker

Oud-Valkenburg 5
Schin op Geul (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
Omschrijving onderdeel 6: DUIKER In mergel uitgevoerde DUIKER, bestaande uit twee naast elkaar gelegen tunneltjes, gebouwd haaks onder de o..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel Schaloen: parkaanleg in Schin op Geul

Foto's (2)