Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Poortgebouw in Neo-Gotische stijl aan de entree van de algemene begraafplaats van Heerjansdam in Heerjansdam

Graf Begraafplaats

Molenweg 23 A
2995BK Heerjansdam (gemeente Zwijndrecht)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1850-1900


Beschrijving van Poortgebouw in Neo-Gotische stijl aan de entree van de algemene begraafplaats van Heerjansdam

Inleiding POORTGEBOUW in Neo-Gotische stijl uit de tweede helft van de 19de eeuw aan de entree van de algemene begraafplaats van Heerjansdam. Een pad leidt vanaf de openbare weg over een dam naar het gebouwtje. De poort staat teruggerooid en met de noklijn evenwijdig aan de weg. De begraafplaats is omgeven door een sloot en coniferenhaag. Loodrecht op de poort ligt over de dodenakker een laan waarlangs enkele beuken. Aan weerszijden van de hoofdentree staan grote treurwilgen en een kastanjeboom. Deze aanleg versterkt de monumentaliteit van het poortgebouw. Behalve als entree fungeert het tevens als opslag voor gereedschap. Op de begraafplaats is in de jaren vijftig een kleine aula gerealiseerd met referenties aan de bouwstijl van het poortgebouw. Omschrijving Eénlaags poortgebouw opgetrokken in gele ijsselsteen in kruisverband met knipvoeg. Schilddak met gesmoorde kruispannen. Symmetrische voorgevel met in het midden eenhouten deur met spitsboog en decoratief ijzerbeslag. Geprofileerde deuromlijsting. Aan weerszijden een spitsboogvenster met gietijzeren roedenverdeling en tracering met drie-pas. Deur- en vensteromlijstingen zijn, evenals de plint van het gebouwtje, gepleisterd. In de gevels zijn horizontale banden en siermetselwerk in rode baksteen aangebracht. Boven de voordeur een gevelsteen met opschrift: "Zijt ook Gij bereid?" Onder de dakrand loopt rondom een tandlijst van gele en rode baksteen. Houten gootlijsten. Blinde zijgevels. De eigenlijke poort bevat gepleisterde wanden en een lantaarn. In de achtergevel zijn aan weerszijden van de poortdeur tweekleine houten deuren geplaatst. Deze zijn bekroond met strekken van rode baksteen. Boven het rechterdeurtje hangt een lantaarn. In het gebouw zitten diverse ronde, ijzeren ontluchtingsroosters. Waardering -Het poortgebouw is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als een representatief voorbeeld van een negentiende eeuws poortgebouw bij een begraafplaats, verwijzend naar de algemene invoering van het 'buiten begraven'. -Het poortgebouw is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een negentiende eeuws poortgebouw in Neo-Gotische stijl. -Het object is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. -Het poortgebouw heeft ensemblewaarde als onderdeel van en toegang tot een negentiende-eeuwse begraafplaats met monumentale beplanting. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509912
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Poortgebouw in Neo-Gotische stijl aan de entree van de algemene begraafplaats van Heerjansdam in Heerjansdam

Dorpskerk

Molenweg 6
Heerjansdam (Gemeente Zwijndrecht)
Ned. Herv. KERK. Dorpskerk (XV B) met eenbeukig schip, aan de noordzijde in XIX B met een dwarsvleugel uitgebreid, diep, smallerkoor met dri..

Boerderij met woonhuis onder pannen zadeldak met puntgevel. Grote, gepotdekselde schuur met rieten dak, dat boven de luiken vijf keer is opgewipt

Noldijk 126
Barendrecht
Boerderij met woonhuis onder pannen zadeldak met puntgevel, gedateerd 1820. Grote, gepotdekselde schuur met rieten dak, dat boven de luiken ..

Boerderij onder rieten zadeldak met puntgevel op het midden der lange zijde aan de dijk. Vlechtingen en sierankers. Vensters met negenruitsramen

Noldijk 181
Barendrecht
Boerderij onder rieten zadeldak met puntgevel op het midden der lange zijde aan de dijk. Vlechtingen en sierankers, 17e eeuw. Vensters met n..

Landzicht

Molenweg 64
Heerjansdam (Gemeente Zwijndrecht)
Korenmolen "Landzicht". Ten Noorden van het dorp staande ronde gemetselde molen uit 1868.

Grote hoeve, waarvan het woongedeelte een puntgevel met rollaag heeft. Geprofileerde zijdekplaten en in de top een jaartal. In de voorgevel vensters m ..

Develweg 1
Heerjansdam (Gemeente Zwijndrecht)
Grote hoeve, waarvan het woongedeelte een puntgevel met rollaag heeft. Geprofileerde zijdekplaten en in de top het jaartal MDCCLXXXIII. In d..

Kaart & Routeplanner