Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Buitenplaats Verduynen: tuinaanleg in Echt

Tuin Park Landgoed

Berkelaarsweg 15
6101AV Echt (gemeente Echt Susteren)
Limburg

Bouwjaar: 1650-1700


Beschrijving van Buitenplaats Verduynen: tuinaanleg

Omschrijving TUINAANLEG, bestaande uit de volgende onderdelen: a. oprijlaan b. voorplein c. omgracht huiseiland d. omgrachte moestuin e. overig terrein ad a.: de laan loopt van de Berkelaarweg naar het voorplein en is in een rechte lijn op de voordeur van het huis georiënteerd; tracee XVIII, puinverharding afgestrooid met donkergrijs grind; ter weerszijden smalle grasberm waarin enkelvoudige bomenrij (esdoorns, 1901) en lage taxushaag. ad b.: het voorplein, in oorsprong XVII, wordt begrensd door het koetshuis (3), de gracht en de tuinmuur (5) en bestaat deels uit grindverharding (in feite verlengstuk van de laan), deels uit een gazon met heesterborders, waarin de (nieuwe) zonnewijzer en de pomp (6). ad c.: het huiseiland, XVII of ouder, wordt gevormd door een ringgracht, voor ongeveer de helft flauw cirkelvormig, doch aan oost- en zuidzijde min of meer recht; het stuk gracht aan de oostzijde scheidt het huis van het voorplein; over dit grachtdeel ligt de bij onderdeel 1 reeds beschreven toegangsbrug; het zuidelijk grachtdeel valt samen met het noordelijk deel van de moestuingracht. Het huis ligt in de zuidoosthoek van het eiland, dat door de eeuwen altijd de functie van boomgaard heeft gehad; naast nog een paar oude fruitbomen staan er op het eiland jonge loofbomen. ad d.: de moestuin, in oorsprong XVII of ouder, wordt gevormd door een min of meer rechthoekige gracht, die iets smaller is dan de ringgracht, en is toegankelijk d.m.v. een oude bakstenen brug (onderdeel 4) vanaf het voorplein en d.m.v. een nieuwe (ong. 1975) houten brug (niet te beschermen) vanaf het huiseiland. Een padenkruis verdeelt de tuin in vier gelijke veldjes, in één waarvan nu het zwembad (niet te beschermen); de drie overige zijn grasveldjes met een paar oude perebomen en jonge loofbomen en coniferen. ad e.: het overig deel van de tuinaanleg betreft het terrein buiten de grachten: aan zuid- en oostkant van het koetshuis en ten zuiden van de oprijlaan liggen grasvelden met enkele oude fruitbomen en een zeer oude solitaire tamme kastanje. Waardering TUINAANLEG van algemeen belang - vanwege de zeer gaaf bewaarde oorspronkelijke structuur van de grachten en de daarmee samenhangende tuindelen - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509881
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Buitenplaats Verduynen: tuinaanleg in Echt

Buitenplaats Verduynen: pomp

Berkelaarsweg 15
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Omschrijving POMP op het voorplein, in wezen XIX of ouder; uitgevoerd als bakstenen vierkante pijler, die opnieuw opgemetseld is; de ijzer..

Buitenplaats Verduynen: koetshuis

Berkelaarsweg 15
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Omschrijving KOETSHUIS, XVIII of XIX; baksteen, rechthoekige plattegrond, topgevels met zadeldak (rode pannen), loodrecht op het hoofdgeb..

Buitenplaats Verduynen: hoofdgebouw

Berkelaarsweg 15
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Omschrijving HOOFDGEBOUW met toegangsbrug. Streng symmetrisch huis op rechthoekige plattegrond met schilddak (leien) en door een lessenaar..

Buitenplaats Verduynen: tuinmuur

Berkelaarsweg 15
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Omschrijving TUINMUUR met ezelsrug, baksteen, XVIII; begrenst aan noord- en oostzijde het voorplein; staat loodrecht op de gracht ten noor..

Buitenplaats Verduynen: brug

Berkelaarsweg 15
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Omschrijving BRUG naar moestuin, XVII of XVIII. Bakstenen brug met één toog en lage borstweringen; op de brug een hek met slanke baksten..

Kaart & Routeplanner

Route naar Buitenplaats Verduynen: tuinaanleg in Echt

Foto's (3)