Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nieuwenbroek: parkaanleg in Beesel

Tuin Park Landgoed

Kasteel Nieuwenbroeck 1
5954CL Beesel
Limburg

Bouwjaar: 18e/19e eeuw


Beschrijving van Nieuwenbroek: parkaanleg

Omschrijving PARKAANLEG, bestaande uit a. lanen b. terrein binnen de gracht c. siertuin d. parkdriehoek e. weiden f. bos ad a.: er zijn twee lanen, n.l. de oprijlaan en de laan langs de noordgrens van de buitenplaats; tracées XVIII of ouder. De oprijlaan voert van de Ruys van Splintersingel direct langs de zuidzijde van de gracht naar de brug over de gracht en heeft een klinkerverharding; er is geen regelmatige laanbeplanting: er staan o.a. een paar eiken, linden en coniferen. De noordlaan loopt van de Ruys van Splintersingel langs de noordzijde van de gracht en de siertuin en gaat na een bocht over in een bospad; de laan heeft een puinverharding en aan weerszijden een enkelvoudige rij Amerikaanse eik. ad b.: het terrein binnen de gracht bestaat uit twee delen: de binnenplaats en het grasveld ten westen van het poortgebouw. De binnenplaats wordt ingesloten door het hoofdgebouw, het poortgebouw en de remise (zie onder 3) en heeft een grindverharding; voor de remise staan twee oude tamme kastanjes. Vanuit de oostgevel van het huis zijn er twee zichtassen: een over de siertuin in oostelijke richting tot aan het ophaalbruggetje (zie onder 4) en een in zuidoostelijke richting over het weiland, die verder loopt als smal bospad; de beëindiging hiervan is onduidelijk. Het grasveld heeft langs de grachttaluds een ongestructureerde moderne beplanting; in de zuidwesthoek staat een oude solitaire beuk. ad c.: de siertuin is het terreingedeelte dat direct ten oosten aan het grachteiland grenst; de tuin heeft een moderne inrichting, die niet beschermenswaard is; vroeger waren hier de boomgaard en de moestuin; hiervan resteert niets. ad d.: tegenover de toegangsbrug (zie onder 4) ligt een driehoekig terrein, waarvan twee zijden gevormd worden door brede sloten; de derde zijde is een deel van de oprijlaan en het verlengde daarvan. De parkdriehoek heeft een landschappelijke aanleg, XIXa-b, met veel oude solitairen en open grasvlaktes; vanaf de binnenplaats is er tussen hoofd- en poortgebouw door een gezicht in het parkje; er is sprake van een -zwakke- zichtas. ad e.: de parkdriehoek is aan west-, zuid- en oostzijde omringd door weilanden, die de open ruimtes vormen tussen de gebouwen binnen de gracht en de parkdriehoek enerzijds en het overige bos anderzijds; het meest oostelijke weiland is een onregelmatige vijfhoek, waarvan vier zijden begrensd worden door een brede sloot; de vijfde (noord)zijde grenst aan de siertuin. ad f.: iets minder dan de helft van het totale oppervlak van het complex bestaat uit bos, dat geconcentreerd is in het zuiden en oosten van het complex; er lopen diverse wandelpaden; met name het zuidelijk deel bevat veel oud hout en is nogal geaccidenteerd. In de strook bos langs de oostgrens staan veel oude eiken. Waardering PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de visueel-landschappelijke waarde - vanwege de cultuurhistorische waarden op zich en in relatie tot de andere complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509869
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Nieuwenbroek: parkaanleg in Beesel

Nieuwenbroek: hoofdgebouw

Kasteel Nieuwenbroeck 1
Beesel
Omschrijving HOOFDGEBOUW, midden XVI: twee haaks op elkaar staande vleugels (twee bouwlagen plus kapverdieping) en een lagere haakse aanbo..

Nieuwenbroek: Brug

Kasteel Nieuwenbroeck 1
Beesel
Omschrijving BRUG; de toegangsbrug, XVII-XVIII, over de zuidzijde van de gracht verbindt de binnenplaats via de poort met de oprijlaan, on..

Nieuwenbroek: poortgebouw, remise, duiventoren

Kasteel Nieuwenbroeck 1
Beesel
Omschrijving BIJGEBOUWEN, bestaande uit het poortgebouw, de remise en de duiventoren. Evenwijdig aan de zuidzijde van de gracht staat het ..

Groot huis met wolfdak, rechthoekige omramingen van hardsteen en ronde zolderlichten onder de daklijst. Eertijds een brouwerij. Op de bovendorpel van ..

Markt 7
Beesel
Groot huis met wolfdak, rechthoekige omramingen van hardsteen en ronde zolderlichten onder de daklijst. Eertijds een brouwerij. Op de bovend..

Terrein waarin sporen van bewoning

-
Beesel
Terrein waarin sporen van bewoning. Datering: Romeinse tijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A).

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)