Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint Bavo in Noordwijkerhout

Kerkelijk Gebouw

Langevelderweg 27
2211AB Noordwijkerhout
Zuid Holland

Bouwjaar: 1914

(1 recensie)

Beschrijving van Sint Bavo

Omschrijving Symmetrisch tweelaags klooster annex dienstgebouw op rechthoekige plattegrond met hoekpaviljoens en een hoog opgaand middenrisaliet aan de voorgevel. De kapel achter het hoofdgebouw heeft de plattegrond van een Latijns kruis, een klokketoren met tentdak en een ronde vieringstoren onder grote koepel met koper bekleed. Aan weerszijden van de kapel lage uitgebouwde glazen gangen die de verbinding vormen met het achter gelegen paviljoen waarin oorspronkelijk broederverblijven en de keuken warenondergebracht. De zadel-schilddaken van het klooster en de kapel zijn gedekt met geen gobeerde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in bruine baksteen in kruisverband en horizontaal geleed met een hoge natuurstenen plint, cordonlijsten en sierbanden van gele strengperssteen. Het beeldhouwwerk en de aanzet- en sluitstenen zijn uitgevoerd in natuursteen. De vensters, in verschillende samenstelling, hebben zesruits bovenlichten onder strekken. Houten geprofileerde gootlijsten op consoles. De symmetrische voorgevel (oost) van het klooster heeft een hoog opgaand middenrisaliet onder klokdak met lantaarn en hoekpaviljoens met puntgevels. In het middenrisaliet bevindt zich de hoofdingang in een portiek met gebeeldhouwde zandstenen segmentboog, waarboven de naam `Sint Bavo' in vergulde letters en in reliëf de jaartallen `1914' en `1939' zijn aangebracht. Het portiek heeft een gemetseld kruisribgewelf van gele baksteen. Dubbele (vernieuwde) houten glasdeur met zij- en bovenlichten onder gemetselde rondboog met zandstenen sierblokken. Boven het portiek een beeldnis met beeld van Sint Bavo geflankeerd door twee enkele vensters. Recht boven het beeld een gevelsteen met tegeltableau waarop het wapen van de Broeders van Liefde is afgebeeld. Op het tegeltableau daaronder staat in vergulde letters `Deuscharitas est'. Het met koper gedekte klokdak van het middenrisaliet wordt bekroond door een houten lantaarn met rondbogen en houten balustrades onder een koepeldakje. In de gietijzeren windvaan de letters S.B. De terugliggende geveldelen aan weerszijden van het middenrisaliet tellen elk drie vensterassen met dubbele vensters en in de hoekpaviljoens driedubbele vensters. De geveltoppen van de hoekpaviljoens zijn voorzien van natuurstenen hoek- en sluitstenen en afgedekt met natuurstenen dekplaten. In het dakschild aan de voorzijde twee kleine houten dakkapellen. De zijgevels (noord en zuid) tellen elk drie vensterassen met dubbele vensters en dubbele glasdeuren. In de linker zijgevel (zuid) rechts kloostervensters met glas-in-lood in de onderramen van de stijlkamer in Neo-Renaissance (1936). De KAPEL heeft een eenvoudige rechthoekige klokketoren met bovenin dubbele galmgaten onder rondbogen binnen decoratieve gemetselde lijsten van gele strengperssteen en aan vier zijden uurwerken. Op het tentdakje van de toren een gietijzeren windvaan. In de gevels van schip en de kruisarmen grote samengestelde vensters meteenvoudige glas-in-loodramen onder rondbogen. Boven en tussen de vensters een doorlopende sierlijst van gele strengpers en een rondboogfries onder de gootlijst. In de topgevels van de kruisarmen drie kleine blindnissen onder rondbogen en siermetselwerk van gele strengperssteen. De ronde vieringstoren bevat tien rondboogvormige vensters tussen gemetselde pilasters. De met koper bekleedde koepel wordt bekroond door een lantaarn met rondbogen onder een koperen koepeldakje met Latijns kruis. In de dakschilden van de kapel kleine houten dakkapelletjes onder zadeldaken met pannen gedekt. Interieur De oorspronkelijke symmetrische indeling van het klooster en de kapel is in grote lijnen gehandhaafd maar het interieur is grotendeels gemoderniseerd. De vestibule bij de entree heeft een marmeren vloer en koepelgewelven opmarmeren kolommen met hardstenen fantasiekapitelen en geprofileerde kroonlijsten geïnspireerd op Oosterse voorbeelden. Eenvoudige houten trap tot aan de zolder. Het interieur van de kapel wordt geleed door rondbogen en gedomineerd door de grote vieringskoepel. Pilasters met kleurig geschilderde kapitelen. Waardering Het hoofdgebouw en de kapel van de St. Bavo zijn van algemeen cultuur-,architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang - als gaaf oorspronkelijk onderdeel van de krankzinnigeninrichting St. Bavo die volgens het paviljoenssysteem is gebouwd - vanwege de herkenbare typologie - vanwege de voor die tijd karakteristieke Overgangsarchitectuur, gekenmerkt door een gemengde bouwstijl met verschillende stijlelementen - vanwege de hoge mate van gaafheid in hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik - vanwege de gave interieuronderdelen - vanwege de beeldbepalende situering in Noordwijkerhout (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509680
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Sint Bavo
1
Recensie door: ()
Ik zou het 5 sterren willen geven, maar hoe het pand en de omgeving er nu bijstaat is ronduit droevig. Het hoofdgebouw wordt nu bewoond door anti-krakers, maar gaat nu steeds meer verders achteruit. Het kerkhof is nu steeds vaker toneel van vernielingen en de engelse tuin is een oerwoud aan het worden. Graag meer aandacht voor dit unieke en markante pand. Het verdiend veel meer sterren!!!!!
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Vooraanzicht hoofdgebouw
Hoofdgebouw met kapel

Sint Bavo was een rooms-katholieke psychiatrische instelling in Noordwijkerhout, die is gesticht door de congregatie van de Broeders van Liefde. Het complex is ontworpen door P.J. Bekkers en zijn zoon Jos Bekkers. Het hoofdgebouw en het op en naast het terrein gelegen rectorshuis, de dokterswoning en een dubbel woonhuis hebben de status van rijksmonument.

Paviljoen-systeem

De inrichting was opgezet volgens het paviljoen-systeem: een symmetrische opzet van acht paviljoens en enkele dienstgebouwen, gegroepeerd rond het klooster en de kapel. Aan de achterkant van het hoofdgebouw bevindt zich een kruisvormige kapel. Aan de voorkant boven het portiek bevindt zich een beeld van de heilige Bavo. Recht boven in het beeld is een gevelsteen met tegeltableau, waarop het wapen van de Broeders van Liefde is afgebeeld. Hieronder bevindt zich een ander tegeltableau met de tekst "Deus Caritas Est" (Nederlands: God is Liefde).

Geschiedenis

Nadat op 18 juni 1913 de grond was aangekocht ging de bouw van start. De geplande oplevering van december 1914 werd niet gehaald, maar de nieuwe kapel werd in 1915 opgeleverd, welke op 23 mei 1915 werd ingezegend. In 1922 brachten Gerardus Schreurs en W. Deumens schilderingen aan in de koepel en op de muren van de kapel. In 1939 werd het gebouw, vanwege haar 25-jarige bestaan, voorzien van een steen in de frontgevel boven de ingang met de gouden inscriptie "Psychiatrische inrichting St Bavo 1914–1939".

Een deel van de paviljoens was in gebruik bij patiënten die hun hele leven verzorging nodig hebben; andere paviljoens waren ingericht als therapeutische gemeenschap voor de tijdelijke verpleging van semi-ambulante patiënten en een opname-kliniek verzorgde jarenlang de opvang van patiënten met een acute psychose uit vooral Rotterdam.

Buiten gebruik

Sint Bavo is sinds 2005 niet meer in gebruik. De paviljoens rondom zijn afgebroken, de Engelse Tuin met de betonnen waterval en de cascade is ten prooi aan verval. Het hoofdgebouw met de kapel is weliswaar tot rijksmonument verheven, maar staat vanwege de leegstand anno 2015 onder zware druk van (groepen) inbrekers. Het lood van de glas-in-lood ramen wordt gestript en alle pijpen van het orgel zijn gestolen. [1] Er bestaan plannen om het leeggekomen terrein met woningen te bebouwen.

Het complex is in het bezit van GGZ Duin- en Bollenstreek, één van de zes regionale centra van Rivierduinen.


Monumenten in de buurt van Sint Bavo in Noordwijkerhout

Dokterswoning bij St. Bavo

Langevelderweg 12
Noordwijkerhout
Inleiding WOONHUIS, in 1920 gebouwd als dokterswoning bij de krankzinnigeninrichting St. Bavo. De Overgangsarchitectuur is sterk verwant, z..

Dubbel woonhuis

Langevelderweg 8
Noordwijkerhout
Inleiding Dubbel WOONHUIS, in 1920 gebouwd als dokterswoningen bij de krankzinnigeninrichting St. Bavo. De Overgangsarchitectuur is sterk v..

Rectorshuis bij St. Bavo

Langevelderweg 6
Noordwijkerhout
Inleiding WOONHUIS, in 1915 gebouwd als rectorswoning bij de krankzinnigeninrichting St. Bavo. De Overgangsarchitecuur is sterk verwant, zi..

Gemeentehuis

Herenweg 4
Noordwijkerhout
Inleiding Het oudste gedeelte van het GEMEENTEHUIS van Noordwijkerhout dateert uit 1930 en is ontworpen door de architect A.J. Kropholler i..

Witte Kerkje

Dorpsstraat 7
Noordwijkerhout
Ned.Herv.Kerk. Eenbeukig schip en toren, deels eerste helft 13e eeuw met toevoegingen 15e/16e eeuw. Inventaris. Orgel met Hoofdwerk en Boven..

Kaart & Routeplanner

Route naar Sint Bavo in Noordwijkerhout

Foto's (1)