Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rentenierswoning in Leens

Woonhuis

Hoofdstraat 1
9965PA Leens (gemeente De Marne)
Groningen

Bouwjaar: 1928-'30 1956 (verb.) 1930 1928-'30 1956 (verb.)
Architect: W. Reitsema Reitsema W 1930 W. Reitsema


Beschrijving van Rentenierswoning

Inleiding Voormalige RENTENIERSWONING met aangebouwde GARAGE gebouwd in opdracht van de heer J. Hekma, toenmalig eigenaar van boerderij "Castor" in Zuurdijk. Als architect werd aangetrokken W. Reitsema uit Leens, die in 1928 een pand ontwierp in een historiserende stijl. De woning die in 1930 gereed was, heeft een skelet van gewapend beton. De tuin wordt van de straat gescheiden door een grindbetonnen muurtje waarop twee stalen buizen zijn bevestigd. Achterin de tuin staat nog steeds de glazen kas die de heer Hekma toentertijd van zijn boerderij meeverhuisde naar zijn nieuwe woning. In 1956 werd de woning verbouwd tot notariskantoor door notaris M.A. Hibma. De indeling van het interieur werd iets gewijzigd en in het dakvlak van de westgevel werd een dakkapel geplaatst. Het pand ligt op de hoek van de Hoofdstraat en de R. Ritsemastraat, de straat waar vroeger het station aan lag. Omschrijving Op nagenoeg vierkant grondplan opgetrokken RENTENIERSWONING met aangebouwde garage opgebouwd uit donkerrode baksteen met gesneden voegen op een grindbetonnen trasraam. De woning heeft een iets naar binnen gebogen afgeknot schilddak met leien waarop vier gemetselde schoorstenen met kap prijken. De gevels hebben gemetselde hoekpilasters met voluutkapiteel. De pilasters herhalen zich aan weerszijden van de hoofdentree en van de entree aan de achterzijde van de woning. In het middenrisaliet van de zuidgevel, dat eindigt in een steekkap met fronton en een goot op klossen, bevindt zich de hoofdentree. Deze bestaat uit een gemetseld portiek met een rand van zwarte tegels bij het trasraam. Een granito stoep met drie treden leidt naar de toegangsdeur. De gelakt houten deur met boven- en zijlichten van glas-in-lood, heeft glas-in-lood deurlichten en smeedijzeren decoraties. Boven het portiek bevindt zich een rechthoekige gevelsteen met daarop afgebeeld Castor en Pollux, een verwijzing naar de naam van de boerderij van de opdrachtgever (Castor). Bovenin het risaliet bevindt zich een samengesteld kozijn met drie blanke glas-in-lood vensters, aan weerszijden geflankeerd door een gemetselde pilaster met voluutkapiteel. Aan de noordzijde van de woning is een tweede entree onder een betonnen luifel. De toegangsdeur is identiek aan die van de hoofdentree en heeft een bovenlicht boven de luifel. In het dakvlak boven de entree een dakkapel met een samengesteld venster. De gevels worden geleed door H-vensters met betonnen onderdorpels, onder een doorlopende uitspringende rollaag. De zuidgevel heeft vier van deze vensters, de oostgevel twee, de noordgevel twee, waaronder een samengesteld H-venster en de westgevel heeft ook een H- en een samengesteld H-venster. Aan de oostgevel is een tweezijdige erker gebouwd in een gelakt houten omlijsting. Ernaast, op de hoek met de noordgevel, bevindt zich een "loggia" ondersteund door hoekpilasters met betonnen voluutkapitelen. Midden in de oostgevel een doorgetrokken geveldeel met steekkap met fronton en een driedelig venster met glas-in-lood. Aan de westgevel is een GARAGE gebouwd op een rechthoekige plattegrond met plat dak. Op het dak een gepleisterde borstwering met rechthoekige openingen erin. De voorgevel van de garage heeft een kanteldeur (oorspronkelijk dubbele stalen garagedeur met drie driehoeksvormige deurlichten en verticale, zilver geverfde stalen strips). In de west- en achtergevel twee vensters met roedenverdeling onder één latei. De oostgevel heeft een gelakt houten toegangsdeur met glas-in-lood bovenlicht, met ernaast een smal venster, allebei onder een rollaag. Het INTERIEUR valt wegens te grote wijzigingen buiten de bescherming van rijkswege. Waardering Rentenierswoning met aangebouwde garage van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang - als voorbeeld van een rentenierswoning uit 1930 - vanwege de opvallende historiserende vormgeving - vanwege het bijzondere materiaalgebruik en detaillering - als goede representant van het gevarieerde oeuvre van architect W. Reitsema uit Leens - vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur - vanwege de beeldbepalende ligging op de hoek met de straat naar het voormalige station. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509500
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Rentenierswoning aan de Hoofdstraat 1 te Leens anno 2010

De rentenierswoning aan de Hoofdstraat 1 is een monumentaal pand in Leens in de Nederlandse provincie Groningen.

Het pand werd omstreeks 1930 gebouwd naar een ontwerp van de plaatselijke architect W. Reitsema Tzn. uit 1928[1]. Opdrachtgever was de landbouwer Jacob Hekma, die eigenaar was van de boerderij Castor[2] in Zuurdijk en die ging rentenieren. Een gevelsteen boven de ingang met een afbeelding van de tweeling Castor en Pollux herinnert aan de herkomst van de opdrachtgever, te weten de boerderij Castor, die in het bezit van de familie Hekma is geweest. In 1956 werd de woning ingericht tot notariskantoor. Jacob Hekma was reeds in 1936 overleden, zijn weduwe Martje Wijk overleed in 1957[3]. De dakkapel aan de westzijde dateert uit deze periode.

Het pand ligt op de hoek van de Hoofdstraat en de toenmalige Stationsstraat, thans R. Ritsemastraat. Aan de overzijde van deze straat ligt op de hoek van de Valge een andere monumentale rentenierswoning, ontworpen door de architecten vader en zoon K. en G. Hoekzema.

De woning is vanwege onder meer zijn hoge mate van gaafheid van het exterieur erkend als een rijksmonument. De rentenierswoning is een goede representant van het gevarieerde werk van de architect Reitsema.


Monumenten in de buurt van Rentenierswoning in Leens

Rentenierswoning

Valge 2
Leens (Gemeente De Marne)
Inleiding RENTENIERSWONING gebouwd in 1910 in opdracht van landbouwer J.L. Torringa, Zuurdijk. Architecten waren vader en zoon K. en G. Hoe..

Smederij Voorm. smederij Westerhof

Zuster A. Westerhofstraat 3
Leens (Gemeente De Marne)
Langgerekt pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat, voormalige smederij met woning. In het rechterdeel is de vuurhaard voor de smid nog..

Hervormde kerk (Petruskerk)

Zuster A. Westerhofstraat 8
Leens (Gemeente De Marne)
Herv.Kerk en toren op kerkhof. Dorpskerk op kruisvormige plattegrond waarvan het tufstenen schip nog wel uit omstreeks 1100 kan dateren; dwa..

Hervormde pastorie

Zuster A. Westerhofstraat 15
Leens (Gemeente De Marne)
Herv.Pastorie. Eenvoudig blokvormig pand onder omgaand zadeldak met vier hoekschoorstenen.

Gereformeerde kerk, orgel

Valge 22
Leens (Gemeente De Marne)
Gereformeerde kerk, VANWEGE het tweeklaviersorgel, in 1840 gemaakt voor de Hervormde kerk te Arum. In 1846 ingrijpend verbouwd door H. Wardo..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)