Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zuidema's klap in Niekerk de Marne

Weg En Waterwerk

Kanaalstraat 12
9972PB Niekerk de Marne (gemeente De Marne)
Groningen

Bouwjaar: 1879


Beschrijving van Zuidema's klap

Inleiding OPHAALBRUG over het Hunsingokanaal, genaamd Zuidema's klap, die getuige het jaartal in de hameipoort in 1879 is geconstrueerd. Enkele onderdelen van de brug zijn na de Tweede Wereldoorlog vernieuwd. Deze betreffen het brugdek, de landhoofden en de pijlers van de vaste brugdelen. De naam van de brug verwijst naar de familie die tot 1966 op de ernaast gelegen boerderij woonde; klap is het Groningse woord voor ophaalbrug. De Zuidema's klap is gelegen in de Kanaalweg die vroeger het gehucht Panser met het dorp Niekerk verbond. Het Hunsingokanaal, waarvan het gedeelte tussen Ulrum en Zoutkamp in 1858 is aangelegd, zorgde voor een binnenlandse scheepvaartverbinding van Winsum naar Zoutkamp. Omschrijving OPHAALBRUG bestaat uit een beweegbaar deel met hameipoort en twee vaste delen. Hameipoort bestaat uit twee gietijzeren hameistijlen die door een ijzeren balk met I-profiel met elkaar worden verbonden; hameistijlen zijn versierd met cannelures en acanthusbladeren; in hoeken van hameipoort versieringen van smeedijzer; schoren van ijzer. Balans van ijzer met in midden in versierde gietijzeren plaat jaartal 1879; ballast eveneens van ijzer. Leuningstijlen van beweegbaar brugdeel zijn van hout en van vaste brugdelen van ijzer. Vernieuwd brugdek bestaat uit houten planken die gelegen zijn op ijzeren balken. Landhoofden en pijlers van vaste brugdelen zijn vernieuwd. Aan zuidwestzijde van brug staat lierinstallatie voor ophalen van de brug. Waardering Ophaalbrug uit 1879 over het Hunsingokanaal van algemeen cultuurhistorisch belang: - als voorbeeld van een ophaalbrug uit het laatste kwart van de 19de eeuw in de provincie Groningen - vanwege het bijzondere materiaalgebruik en ornamentiek - vanwege de tamelijk hoge mate van gaafheid (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509496
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Zuidemasklap Niekerk.jpg
Zuidema's klap over het Hunsingokanaal tussen Ulrum en Zoutkamp, ten noordwesten van Niekerk
Zuidema's Klap (1).jpg
Zuidema's klap met op de achtergrond boerderij Wester Aikemaheerd waar boer Zuidema woonde, waar de brug naar vernoemd is

Zuidema's klap is een monumentale ophaalbrug, die in 1879 werd gebouwd over het Hunsingokanaal als verbindingschakel in de weg tussen het kerkdorp Niekerk en het gehucht Panser, waar vroeger een van de borgen stond van de collator van de Niekerkse kerk.

De brug

In het Gronings wordt zo'n ophaalbrug een klap of klappe genoemd (naar de gebruikelijke naam voor dit type brug klapbrug). Nabij de brug woonde de familie Zuidema, vandaar dat de brug de naam Zuidema's klap kreeg.

Hoewel delen van de brug in de loop der tijd zijn vervangen, waaronder het brugdek en de brughoofden, is de brug nog grotendeels in de originele staat en is onder meer vanwege de hoge mate van gaafheid erkend als rijksmonument. De gietijzeren stijlen van de brug hebben ornamenten in de vorm van cannelures en acanthusbladeren (zie afbeelding). In de hameipoort, het beweegbare portaal van de brug, bevindt zich een versierde gietijzeren plaat met het jaartal van de bouw, 1879.

Links pijler met ornamenten, met onder acanthusbladeren en boven cannelures; rechts een versierde gietijzeren plaat met het jaartal 1879

Monumenten in de buurt van Zuidema's klap in Niekerk de Marne

Tuinderswoning

Hoofdstraat 23
Niekerk (Gemeente De Marne)
Omschrijving WOONHUIS voor tuinder opgetrokken uit rode geruwde baksteen op een gesinterd trasraam dat eindigt ter hoogte van de vensterdor..

Tuinderswoning, schoorsteen

Hoofdstraat 23
Niekerk (Gemeente De Marne)
Omschrijving Achter de woning staat een hoge SCHOORSTEEN uit omstreeks 1929, die vroeger de kassen verwarmde. De pijp is opgemetseld uit ee..

Hervormde pastorie

H. de Cockstraat 1
Ulrum (Gemeente De Marne)
Omschrijving Voormalige PASTORIE bij de Nederlands Hervormde kerk opgetrokken op rechthoekige plattegrond met gepleisterde gevels op een zw..

Hervormde consistorie (Irene)

H. de Cockstraat 3
Ulrum (Gemeente De Marne)
Objectomschrijving 9971AZ3 Omschrijving CONSISTORIEGEBOUW uit 1902 opgetrokken in roodbruine baksteen op een rechthoekige plattegrond. He..

Hervormde kerk en toren

H. de Cockstraat 5
Ulrum (Gemeente De Marne)
Herv.Kerk en toren op ommuurd kerkhof. Vijf traveeën diep eenbeukig romano-gotisch kerkgebouw uit de 13e eeuw, geheel overgewelfd en aan de..

Kaart & Routeplanner

Route naar Zuidema's klap in Niekerk de Marne

Foto's (2)