Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Familiegraf van de familie Borgman in Kloosterburen

Graf Begraafplaats

bij Sint Jansstraat 8 Sint Jansstraat 08 2 bij Sint Jansstraat 8
9960AA Kloosterburen (gemeente De Marne)
Groningen

Bouwjaar: 1801 (oudste zerk) 1900 (jongste zerk)


Beschrijving van Familiegraf van de familie Borgman

Inleiding FAMILIEGRAF van de familie Borgman, gelegen aan de noordwestrand van het oude kerkhof bij de Nederlands Hervormde kerk (monumentnummer 23668). De familie behoorde tot een landbouwersgeslacht dat de boerderij Oud Bokum, die sinds 1718 bestaat, in haar bezit had. De naam Borgman stamt van Luydenburg in Warfhuizen, waar Borgman vandaan kwam. Met de dood van Klaziena Magdalena Borgman in 1891, stierf deze tak van de familie uit. Broers van familielid K.I. Borgman emigreerden naar Amerika en voerden in 1850 als eersten de "arendploeg" in in de provincie Groningen. Het orgel in de hervormde kerk is geschonken door Trijntje Faber de vrouw van K.I. Borgman. Het familiegraf, vormgegeven in een Neo-classicistische trant, wordt via een legaat onderhouden door de kerk. Sinds 1900 wordt er niet meer begraven op het kerkhof. Omschrijving FAMILIEGRAF bestaande uit vijf naast elkaar opgestelde natuurstenen grafmonumenten. Ze zijn neergezet op een rode bakstenen plint afgezet met natuurstenen hoekstukken. Met uitzondering van het oudste monument, zijn de graven opgebouwd uit (van onderen naar boven): een voetplaat, een basement met een rechthoekige schacht waarin de graftekst staat gegraveerd, een dekplaat, en een kleinere dekplaat waarop een vaas met ronde voet, waaruit een soort toorts steekt. Het oudste graf bestaat uit een rechthoekige natuurstenen voetplaat met daarop een basement, waarop een grafplaat ligt. Deze plaat, die gedecoreerd is met een tak van eikenbladeren en een rozet op elke hoek, draagt de volgende tekst: "ter nagedachtenis van onze ouders Klaas Everts Borgman op Bokum, overl. 1801 en Itje Muntingh, overl. 1806, en van onze drie dochtertjes van welke twee haren vader hier voorgingen en een hem volgde: als Trientje, geb. d. 7 april 1814, overl. d. 29 augustus 1823, Trientje, geb. d. 12 sept. 1824, overl. d. 4 november 1825 en Trientje, geb. d. 12 sept. 1829 en overl. 3 maart 1835. Neeltje Willems Smit."De tekst op de tweede grafsteen luidt op de zuidzijde: "Ipe Klaassens Borgman, echtgenoot van Neeltje Willems Smit, geboren op Oud Bokum den 19 februari 1787, als landbouwer aldaar overleden d. 5 januari 1830",op de oostzijde: "Deugd en plicht naar eisch betracht maakt den mensch het streven zacht",op de noordzijde: "Neeltje Willems Smit, echtgenoot van Ipe Klaassens Borgman, geboren op Deikum den 4 junij 1788, overleden op Oud-Bokum den 29 junij 1866",en op de westzijde: "Hulde van hunne kinderen 1867."Deze grafsteen heeft op de voetplaat een inscriptie met de naam van de maker: A. Everards. Op de derde grafsteen staat op de zuidzijde: "Renske Simons Groenewolt, echtgenoot van Klaas Ipes Brogman, geboren te Spijk den 21 aug. 1812, overleden op Oud-Bokum den 3 december 1872",op de westzijde: "Hulde van K.I. Borgman, echtgenoot en vader",op de noordzijde: "Ipe Borgman, zoon van Klaas I. Borgman en wijlen Renske S. Groenewolt, geb. op Oud-Bokum d. 2 dec. 1852, overl. aldaar d. 12 mei 1873",en op de oostzijde: "Deugd en liefde hier geborge, zijn gewijd aan Godes zorgen."De vierde heeft als tekst op de zuidzijde: "Klaas Ipes Borgma, laatst echtgenoot van Trijntje Faber, geboren op oud-Bokum den 27 februari 1816, als landbouwer aldaar overleden den 22 mei 1876",op de westzijde: "Hulde van zijne echtgenoote, 1877",op de noordzijde: geen tekst,en op de oostzijde: "Met raad en daad, door liefd' en trouw, bezield voor vriend en kind en vrouw."En op de vijfde steen staat te lezen op de zuidzijde: "Ter nagedachtenis van Klazina Magdalena Borgman, eenigst kind van Trijntje L. Faber en wijlen Klaas I. Borgman, geboren op Oud Bocum den 9 november 1876, overleden aldaar den 17 november 1891",op de oostzijde: "zij was eene eenige dochter, een eenig kind. Richt. XI:34Moeder, zeit gij, waarom schreit gij? Waarom treurt gij, op mijn lijk? Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van 't hemelrijk. Hier ligt de schelp; de parel is bij God",op de noordzijde: "Trijntje Faber, geboren te Eenrum den 6 junij 1834, overleden op Oud-Bokum den 11 april 1900, weduwe van Klaas Ipes Borgman",en op de westzijde: "Hulde van hare broeder 1900." Waardering Grafmonument van algemeen cultuurhistorisch belang - vanwege de herinnering aan een oud Groninger boerengeslacht - vanwege de verzorgde, sobere klassieke vormgeving - vanwege de gaafheid - vanwege de ruimtelijk-visuele en functionele samenhang met de Nederland Hervormde kerk - vanwege de beeldbepalende ligging op de hoek van kerkhofterrein (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509492
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Familiegraf van de familie Borgman in Kloosterburen

Hervormde kerk en toren

St. Jansstraat 8
Kloosterburen (Gemeente De Marne)
Herv. Kerk en toren op verhoogd kerkhof. In 1843 opgetrokken eenvoudig kerkgebouw waarvan de muren geleed zijn door lisenen; spitsbogige ven..

Winkel met twee woningen

Hoofdstraat 26
Kloosterburen (Gemeente De Marne)
Inleiding WINKEL met twee WONINGEN gebouwd in 1914 door aannemer F. Rubertus uit Uithuizen in opdracht van de gebroeders Frans en Johannes ..

Rooms-katholieke kerk (St.-Willibrordus)

Hoofdstraat 28
Kloosterburen (Gemeente De Marne)
Inleiding KERKGEBOUW opgetrokken in een Neo-Gotische stijl. Het dorp Kloosterburen kreeg in 1842 een r-.k. kerk, maar deze bleek in 1864 al..

Oldeklooster

St. Jansstraat 25
Kloosterburen (Gemeente De Marne)
BOERDERIJ "Oldeklooster". Hoeve van het kop-hals-romptype, waarvan het deels gepleisterde woongedeelte, onder pannen zadeldak tussen puntgev..

Woonhuis voor boderijder met aangebouwde schuur

Damsterweg 9
Kloosterburen (Gemeente De Marne)
Inleiding WOONHUIS voor boderijder met aangebouwde SCHUUR, ontworpen in 1926 door bouwmeester Johannes Thöne uit Kloosterburen en gebouwd ..

Kaart & Routeplanner