Meer dan 63.000 rijksmonumenten


(nieuwe) H. Mattheuskerk in Eibergen

Kerkelijk Gebouw

Grotestraat 88
7151BE Eibergen (gemeente Berkelland)
Gelderland

Bouwjaar: 1935
Architect: J. Sluymer

(1 recensie)

Beschrijving van (nieuwe) H. Mattheuskerk

De PSEUDOBASILIEK H. Mattheus' is opgebouwd uit een lagere narthex, een hoger driebeukig schip onder een zadeldak, een transept met forse vieringstoren, een ondiep koor en meerdere zijkapellen. Het driebeukige schip met lage zijgevels is onderverdeeld in een breed middenschip en smalle zijbeuken, die functioneren als wandelgangen. In de gevels bevinden zich gedrukte spitsboogvensters en enkele rondvensters met glas-in-loodramen. Aan de rechterzijde bevindt zich de sacristie, respectievelijk de pastorie. De VOORGEVEL (zuidzijde) van de narthex eindigt in een tuitgevel met opgetrokken schouderstukken afgesloten door een ezelsrug. Centraal in de gevel bevindt zich de ingangspartij met in de geveltop een rondvenster. Een handvormstenen afgeschuinde gedrukte spitsboog met zandstenen aanzet- en sluitsteen bestaande uit drie rollagen geeft toegang tot het portaal. In het portaal bevindt zich centraal een dubbele, opgeklampte, houten deur met segmentboog met in de dwarse zijden een enkele identieke deur. Aan weerszijden van de ingangspartij bevindt zich een klein gedrukt spitsboogvenster. Haaks op de zijgevels van de narthex bevindt zich een zijkapel met een kleine tuitgevel en achterliggend zadeldak. Centraal in de tuitgevel bevindt zich een gedrukt spitsboogvenster. De LINKERZIJGEVEL (westgevel) van het schip sluit aan op de zijkapel van de narthex en bestaat uit vier vensterassen. De assen zijn van elkaar gescheiden door steunberen die zich tweemaal verjongen met in elke vensteras een gedrukt spitsboogvenster met stenen vorktracering. Uiterst links in de zijgevel vervalt het vierde venster vanwege de plaatsing van een identieke zijkapel haaks op de nokrichting van het transept. In de tuitgevel van het transept bevindt zich een vensterpartij bestaande uit een gedrukt spitsboogvenster met bakstenen vorktracering aan weerszijden geflankeerd door een enkel gedrukte spitsboogvenster. Aan weerszijden van de vensterpartij bevindt zich een steunbeer die zich éénmaal verjongd. In de ACHTERGEVEL (noordzijde) bevindt zich rechts een identieke zijkapel haaks op het transept, centraal het koor met blinde tuitgevel en achterliggend zadeldak geplaatst tegen de forse vieringstoren en links de sacristie. De sacristie met de rechthoekig grondplan is dwars op de nokrichting van het transept gesitueerd. Centraal in de achtergevel van de sacristie bevinden zich vijf gekoppelde gedrukte spitsboogvensters met in de tuitgevel een rondvenster. De RECHTERZIJGEVEL (oostgevel) is identiek aan de linkerzijgevel. Het INTERIEUR is vrijwel onaangetast. De kruiswegstatie en de houten beelden zijn afkomstig uit de voormalige kerk van 1876. De vijf laat-Gotische beelden geven weer de H.Catharina van Alexandrië, de H. Birgitte van Zweden, de H. Gregorius de Grote, de H. Antonius en de H. Gertrudis van Nijvel. Het orgel van de firma Elbertse dateert van 1963 en in 1975 is het bronzen relief aan de koorzijde vervaardigd door J. Pirkner ter vervanging van een houten kruis. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. Uit de tijd van de bouw van de kerk dateren de houten kerkbanken met een fraai uitgesneden nummering en de glas-in-loodramen van Jos ter Horn. De middenbeuk bestaat uit vier bakstenen kruisgewelven van elkaar gescheiden door een gordelboog. Spitsboogvormige bakstenen scheibogen worden ondersteund door bakstenen pijlers op de scheiding van de middenbeuk en de zijbeuken. Waardering De PSEUDOBASILIEK gewijd aan de heilige Mattheus is gebouwd in 1935 naar ontwerp van J. SLUYMER in Delftse School. - Van architectuurhistorische waarde vanwege de zeldzaam gave architectuur in Delftse school van de architect J. Sluymer. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de situering van een Rooms Katholieke kerk in Delftse school in een relatief kleine kern in een overwegend protestants gebied. - Van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een onderdeel van een gaaf bewaard gebleven type bestaande uit kerk en pastorie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509414
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

(nieuwe) H. Mattheuskerk
3
Recensie door: ()
De r.k.-kerk van Eibergen is géén pseudo-basiliek, zoals in het artikel vermeld wordt. Dit is wel het geval met het schip van de 'Oude Mattheus', de vóórreformatorische parochiekerk. Verder dateren de neogotische kruiswegstaties niet uit de 19de eeuw, maar uit het begin van de 20ste eeuw.
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Nieuwe Mattheüskerk
Kerk in 2006
Kerk in 2006
Plaats Eibergen
Gebouwd in 1935
Gewijd aan Matteüs
Monumentnummer  509414
Architectuur
Architect(en) Johannes Sluijmer
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Nieuwe Mattheüskerk is een rooms-katholieke kerk in de Nederlandse plaats Eibergen. De kerk is in 1935 gebouwd naar ontwerp van Johannes Sluijmer. Sluijmer ontwierp een pseudobasiliek naar de ideeën van de Delftse School. De drie schepen zijn onder een zadeldak geplaatst, waarbij de aansluitende narthex een niveau lager is geplaatst. Zowel het schip als de narthex is voorzien van een tuitgevel. De ingang bevindt zich onder een rondboog. Aan de andere zijde van het schip volgt het dwarsschip met daarbij in het midden de kerktoren voorzien van een tentdak. Alle daken zijn voorzien van oranje dakpannen.

De zijgevels zijn voorzien van spitsboogvensters, waartussen steunberen zichtbaar zijn. In de vensters zijn glas in loodramen geplaatst waarin delen van de bijbel worden verteld.

De kerk is aangewezen als rijksmonument.Monumenten in de buurt van (nieuwe) H. Mattheuskerk in Eibergen

Pastorie (nieuwe) H. Mattheuskerk

Grotestraat 88
Eibergen (Gemeente Berkelland)
Een tussenlid met plat dak verbindt de PASTORIE met de oostzijde van de sacristie. De woning met aan de voorzijde een erker en aan de achter..

Vrijstaand woonhuis van het type villa gebouwd in Chalet-stijl

Grotestraat 81
Eibergen (Gemeente Berkelland)
Inleiding Vrijstaand woonhuis van het type VILLA gebouwd omstreeks 1900 in Chalet-stijl. De vrijstaande woning is gelegen op een smal, diep..

D'Overkant

Grotestraat 83
Eibergen (Gemeente Berkelland)
Inleiding Vrijstaande woning D'Overkant' van het type VILLA gebouwd in 1894 in eclecticisme. Het object ligt vrijstaand op een smal en die..

Oude Mattheüskerk (schip)

Grotestraat 50
Eibergen (Gemeente Berkelland)
Ned. Herv. KERK. Mooie dorpskerk met driebeukig, pseudo-basilicaal schip van drie traveeën (ca. 1500), eenbeukig koor van een rechte travee..

Oude Mattheüskerk (toren)

Grotestraat 50
Eibergen (Gemeente Berkelland)
Toren Ned.Herv.Kerk. Slanke toren XIV ca.1500, met in de bovengeleding rijk getraceerde nissen. Klokkenstoel met gelui van 3 klokken waarvan..

Kaart & Routeplanner

Route naar (nieuwe) H. Mattheuskerk in Eibergen

Foto's (3)