Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Banketbakkerij met Amsterdamse School-invloeden in Appingedam

Woonhuis

Solwerderstraat 48
9901BE Appingedam
Groningen

Bouwjaar: 1921


Beschrijving van Banketbakkerij met Amsterdamse School-invloeden

Inleiding WINKELWONING gebouwd in 1921 in opdracht van banketbakker O.J. Scherphuis waarin Amsterdamse School-invloeden te herkennen zijn. De winkel is nog steeds in gebruik als banketbakkerij. Allee aan de oostzijde, de ingang voor goederen, is de gevelindeling enigszins gewijzigd. Het pand is centraal gelegen in het beschermde stadsgezicht van Appingedam op de hoek van de Solwerderstraat en de Stationsstraat en ligt met de achterzijde aan het Damsterdiep. Omschrijving De uit twee bouwvolumes bestaande, twee bouwlagen hoge, deels onderkelderde WINKELWONING op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een gepleisterd trasraam (uitgezonderd de oostzijde); twee muizetandlijsten op de begane grond ter hoogte van het kalf en onderdorpel van de vensters, waartussen groene baksteen; decoratief bakstenen fries (uitgezonderd de oostzijde). Het volume aan de noordzijde, waarin de winkel, wordt gedekt door een plat dak en het volume aan de zuidzijde wordt gedekt door een zadeldak met plat dak waarop leidekking; overkragende houten goot op klossen; drie gemetselde schoorstenen. De gevels worden geleed door H-vensters met in het bovenlicht gekleurd glas-in-lood onder een betonnen latei. De entree van de winkel aan de noordwestzijde wordt geaccentueerd door een afgeschuinde hoek aan de zijkanten omlijst door een muizetandlijst die eindigt in een boven het dakvlak uittorende bakstenen pijler; houten paneeldeur waarin glas met halfronde zijlichten met bovenlichten; koperen railing. Aan weerszijden van de afgeschuinde hoek een etalageraam omlijst door betonnen gedecoreerde pilasters onder een betonnen latei, waarop geschilderd `Banketbakkerij H. Koenen Banketbakkerij'. Boven de entree en etalagevensters H-vensters. Aan de noordzijde een samengesteld H-venster waarboven een drie-zijdige erker met drie H-vensters ondersteund door een betonnen plaat op consoles en aan de bovenzijde houten beschot. Aan de linkerzijde een betonnen brievenbus. Aan de westgevel van het zuidelijk gelegen bouwvolume vier H-vensters. Aan de zuidzijde in het souterrain vijf H- en één T-venster, alle zonder gekleurd glas-in-lood in de bovenlichten; op de begane grond twee samengestelde H-vensters; op de eerste verdieping twee samengestelde zesruits vensters. Aan de oostzijde links een keldervenster met houten luik en een niet-origineel venster. Centraal een houten deur waarin glas onder een betonnen latei; betonnen stoep. Boven de deur twee smalle niet-originele vensters. Aan de rechterzijde drie H-vensters, waaronder een keldervenster met diefijzer. In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: in de woonkamer het decoratieve balkenplafond en de schouw met geglazuurde zwart/blauwe tegels, in de hal de houten bordestrap met gesneden motieven. Waardering Winkelwoning van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang: - als voorbeeld van een winkelwoning uit 1921 in de provincie Groningen waarin Amsterdamse School-invloeden zijn verwerkt - vanwege de bijzondere vormgeving en opvallende detaillering van de entreepartij - vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur - vanwege de beeldbepalende ligging in het beschermde stadsgezicht van Appingedam (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509410
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De monumentale winkel (bakkerij) aan de Solwerderstraat in Appingedam anno 2011

Het pand Solwerderstraat 48 in het Groningse Appingedam is een in 1921 gebouwde winkel/woning annex bakkerij in de trant van de Amsterdamse School.

Geschiedenis en beschrijving

In 1921 gaf de Appingedamster banketbakker O.J. Scherphuis[1] de opdracht om een nieuw winkelpand annex bakkerij te bouwen op de hoek van de Solwerderstraat en de Stationsstraat in Appingedam. Scherphuis was in 1916 getrouwd met de dochter van de architect Temme Reitsema. Het is niet bekend of zijn schoonvader het pand heeft ontworpen.

Fragment muizentandlijst

Het pand werd ontworpen in een aan de Amsterdamse School verwante stijl. In de pui zijn art deco-elementen te vinden. De ingang van de bakkerij bevindt zich in een aan de noordwestzijde afgeschuinde hoek. Boven de ingang bevindt zich een raam in een deel van de gevel, dat omlijst wordt door zogenaamde muizentandlijsten, die bekroond worden met twee torenachtige pijlers, die boven het dak uitsteken. Naast de ingang bevinden zich ter weerszijden twee etalage ramen tussen gedecoreerde pilasters en onder een latei met de naam van de bakkerij. Het pand is deels gebouwd in rode baksteen (de bovenzijde) en deels in verschillende soorten groengetinte baksteen (de onderzijde) op een gepleisterd trasraam. In de noordzijde bevindt zich op de verdieping een driezijdige erker. De H-vormige vensters in de gevels hebben aan de bovenzijde glas in lood. Het pand is erkend als een rijksmonument, onder meer vanwege de bijzondere vormgeving, de gaafheid, de beeldbepalende ligging en als voorbeeld van een winkelpand uit 1921, waarin invloeden van de Amsterdamse School verwerkt zijn.

Achter de bakkerij (zichtbaar op de afbeelding) bevindt zich, aan de overzijde van de brug, de door de architect Egbert Reitsma in 1926/1927 ontworpen Gereformeerde kerk van Appingedam.


Monumenten in de buurt van Banketbakkerij met Amsterdamse School-invloeden in Appingedam

Pand onder voor afgeschuind zadeldak met in de geveltop een groot sieranker

Solwerderstraat 62
Appingedam
Pand onder zadeldak, voor afgeschuind, achtertopgevel gaaf en in ankers gedateerd 1611. Moeten van smalle gekoppelde vensters onder halfrond..

Gereformeerde kerk

Dijkstraat 73
Appingedam
Inleiding Gereformeerde KERK met MUUR en twee TOEGANGSHEKKEN, gebouwd in 1928 op de fundamenten van de oude kerk uit 1868. Toen deze kerk i..

Pand met gepleisterde lijstgevel onder met pannen gedekt schilddak met topschoorstenen

Solwerderstraat 66
Appingedam
Pand uit de 17e eeuw onder met pannen gedekt schilddak, bekroond door topschoorstenen. Aan de voorzijde gepleisterde lijstgevel met stucvers..

Pand met verdieping en gootlijst met gesneden consoles onder zadeldak met voorschild en topschoorsteen

Solwerderstraat 47
Appingedam
Pand met verdieping onder zadeldak met voorschild en topschoorsteen. Tegen de gootlijst gesneden consoles. Omlijste ingang met mooie deur en..

Verdiepingloos pandje met lijstgevels onder pannengedekt schilddak

Solwerderstraat 36
Appingedam
In aanleg vermoedelijk 18e eeuws verdiepingloos pandje onder pannengedekt schilddak. Van de eind 19e eeuwse lijstgevels is die der achterzij..

Kaart & Routeplanner

Route naar Banketbakkerij met Amsterdamse School-invloeden in Appingedam

Foto's (2)