Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hunsingo: oldambster boerderij in De Cocksdorp

Boerderij

Postweg 15
1795JJ De Cocksdorp (gemeente Texel)
Noord Holland

Bouwjaar: ca. 1905 1905 ca. 1905


Beschrijving van Hunsingo: oldambster boerderij

Inleiding OLDAMBTSTER BOERDERIJ, genaamd "Hunsingo", gebouwd omstreeks 1905 door Groningse immigranten. De boerderij is gelegen op een rechthoekig erf aan de westzijde van de Postweg. De boerderij is teruggelegen ten opzichte van de weg en is bereikbaar via een oprijlaan langs de zuidzijde van het erf, die tevens naar de achterliggende schuren voert. Het erf wordt aan de zuid-, west- en noordzijde omringd door boomsingels en de oprijlaan heeft aan weerszijden een rij bomen. In de voorgevel zijn twee schuifvensters op de eerste verdieping vervangen door houten draairamen met een rechthoekig bovenlicht. In 1995 is het balkon aan de voorgevel vervangen door een nieuw balkon, volledig in de oude stijl. Omschrijving Boerderij op min of meer rechthoekig grondplan, waarbij het oostelijk deel van de rechthoek met daarop het woonhuisgedeelte, iets smaller is dan het westelijk deel met daarop het bedrijfsgedeelte. De boerderij heeft een samengesteld wolfsdak met de noklijn loodrecht op de Postweg. Op de oostelijke nokhoek wordt het dak doorsneden door een vierkante bakstenen schoorsteen. Het dak van het woonhuis is gedekt met zwart geglazuurde Friese golfpannen. Van het bedrijfsgedeelte zijn het noordelijke en zuidelijke dakschild grotendeels gedekt met riet en gedeeltelijk (bij de dakaanzet) met (niet oorspronkelijke) asbest-golfplaten. Het wolfseind van het westelijke dakschild heeft eveneens een bedekking van (niet oorspronkelijke) asbest-golfplaat. De boerderij is opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband. De plint wordt gemarkeerd door een rollaag. De voorgevel heeft gevlochten metselwerk in de top. In de gevels zijn diverse schieters van ankers zichtbaar: in het woonhuisgedeelte zijn dat sierankers, in het bedrijfsgedeelte zijn dat staafankers. Het woonhuisgedeelte heeft een hoogte van twee bouwlagen waarvan de bovenste is opgenomen in de kap. Het woonhuisgedeelte heeft gepleisterde speklagen ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters en ter hoogte van het kalf van de vensters. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen een rechthoekig houten schuifvenster met houten lekdorpels. De vensters worden bekroond door een segmentboog uitgevoerd in gele en rode baksteen. De vulstukken tussen segmentbogen en bovendorpels van de ramen zijn voorzien van decoratief stucwerk. De voorgevel (O) heeft een breedte van zeven vensterassen op de begane grond, waarvan er zes een venster bevatten en de middelste de voordeur. De voordeur bestaat uit een terugliggende dubbele paneeldeur met sierpanelen en in beide deuren een glaspaneel met ijzeren voorzetrooster. Op de eerste verdieping bevindt zich boven de voordeur een houten balkon met siersnijwerk in de schoren, vloerbalken en hoekpijlers van de borstwering. Een dubbele paneeldeur met openslaande deuren geeft toegang tot het balkon. De deuren hebben een houten paneel in de onderste helft en glazen paneel in de bovenste. De eerste verdieping heeft een breedte van drie vensterassen, waarvan de twee buitenste een (niet oorspronkelijk) venster bevatten en de middelste de genoemde dubbele balkondeur. De voorgevel wordt afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst, waarop in het midden de naam "HUNSINGO" is geschilderd. De linkerzijgevel (Z) van het woonhuis heeft een breedte van drie vensterassen, die alle een venster bevatten. De gevel wordt afgesloten door een houten bakgoot op klampen. Geheel links bevindt zich een kleine uitbouw, waarvoor het dakschild ter plaatse is verlengd. In deze uitbouw bevindt zich een extra deur. De linkerzijgevel van het bedrijfsgedeelte (Z) is een lage muur die op regelmatige afstand is verstevigd met muurdammen. De muur heeft (in oorsprong) drie halfronde stalvensters. De rechterzijgevel (N) van het woonhuis heeft een breedte van vier oorspronkelijke vensterassen, waarvan de twee linker een schuifvenster bevatten. De derde as van links bevat een rechthoekige opgeklampte deur met bovenlicht en de rechteras bevat een zijraam met bovenlicht. Geheel rechts bevindt zich een klein (waarschijnlijk niet oorspronkelijk) venster. De gevel wordt afgesloten door een bakgoot op klampen. De rechterzijgevel van het bedrijfsgedeelte (N) is blind. De achtergevel (W) heeft een breedte van zeven vensterassen, waarvan er vier (de eerste, derde, vijfde en zevende as) een getoogd ijzeren zesruits-venster met bakstenen lekdorpel bevatten en drie (de tweede, vierde en zesde as) een ingang. De twee linkeringangen bevatten een getoogde dubbele opgeklampte deur met ruitvormig kijkvenstertje, de rechteringang bevat een grote rechthoekige darsdeur. Boven de vensters in de derde en vijfde as bevindt zich een halfrond ijzeren venster. Het hele bedrijfsgedeelte had in oorsprong een houten bakgoot op kleine bakstenen consoles, waarvan anno 1995 alleen nog de consoles resteren. Het bedrijfsgedeelte heeft een houten draagconstructie die bestaat uit vijf gebinten met een overstek aan de zuid-, west- en noordzijde. Waardering De boerderij is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam voorbeeld van een Oldambtster boerderij op het Noord-hollandse platteland uit het begin van de 20ste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509359
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hunsingo: oldambster boerderij in De Cocksdorp

Stolphoeve waarvan het ingebouwde woonhuis een verdieping heeft

Nieuwlanderweg 93
De Waal (Gemeente Texel)
Stolphoeve waarvan het ingebouwde woonhuis een verdieping heeft.

Fraai in landschap gelegen boet. Rieten kap

Oude Dijkje 11
De Koog (Gemeente Texel)
Fraai in landschap gelegen boet. Rieten kap.

Woning onder dwars dak; topgevel met voorschot

Dorpsstraat 164
De Koog (Gemeente Texel)
Woning onder dwars dak; topgevel met voorschot.

Hervormde Kerk. Zaalkerkje van opnieuw gebruikte baksteen, boven de voorgevel een klokkekoepeltje. Mechanisch torenuurwerk uit de 17de eeuw, voorzien ..

Dorpsstraat 168
De Koog (Gemeente Texel)
Hervormde Kerk. Zaalkerkje van opnieuw gebruikte baksteen, boven de voorgevel die in ankers 1719 was gedateerd, een klokkekoepeltje. Mechani..

Terrein waarin overblijfselen van nederzettingen

-
De Waal (Gemeente Texel)
TERREIN waarin overblijfselen van nederzettingen. Datering: Romeinse Keizertijd, vroege en late Middeleeuwen. (Gedeeltelijke bescherming, zi..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hunsingo: oldambster boerderij in De Cocksdorp