Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hut van prof. van Rees in Blaricum

Woonhuis

Noolseweg 55
1261EB Blaricum
Noord Holland

Bouwjaar: 1903


Beschrijving van Hut van prof. van Rees

Inleiding In 1903 naar ontwerp van architect Th. Rueter gebouwd vrijstaand KOLONIEHUIS. Het koloniehuis behoorde bij de Internationale Broederschap die zich in 1900 op de grens van Blaricum en Laren vestigde. Deze Broederschap was een christelijk-anarchistische beweging, opgericht door prof. J. van Rees en dominee Kylstra. In de volksmond werd het huis ook wel "de hut van professor Van Rees" genoemd, daar professor Van Rees hier waarschijnlijk in de beginjaren heeft gewoond. In 1932 werd het pand verbouwd en vergroot tot woonhuis met atelier. Het pand, een cottage-achtig huis opgetrokken in landelijke bouwtrant, ligt ten zuidoosten van de Noolseweg, nauwelijks zichtbaar vanaf de weg. N.B. Daar de eigenaar geen toestemming verleende om het pand te onderzoeken, is de beschrijving gemaakt op basis van reeds bestaande foto's en dia's en een in een eerder stadium gemaakte monumentenbeschrijving ten behoeve van de gemeentelijke monumentenlijst. Omschrijving Het object bestaat uit twee geheel in hout opgetrokken bouwvolumes (een woonhuis-gedeelte en een voormalig garage-gedeelte) welke met elkaar zijn verbonden door middel van een houten schutting. Het woonhuis-gedeelte is één bouwlaag hoog op een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een samengestelde rieten kap. De gevels zijn opgetrokken in gepotdekselde horizontale houten delen met, ter versiering, in de geveltoppen verticale houten delen. Alle vensters en deuren zijn eveneens van hout. De noord-west gevel heeft in het midden een dubbel venster met roedenverdeling en luiken met daarboven bovenlichten met roedenverdeling. Links en rechts van deze middenpartij bevindt zich een deur. De rechterdeur heeft een houten omlijsting en een bovenlicht met roedenverdeling. In de geveltop bevindt zich een klein dubbel openslaand venster met roedenverdeling. De zuid-west gevel heeft een iets overkragende geveltop welke wordt ondersteund door houten klossen. De geveltop is, in tegenstelling tot de andere geveltoppen van dit bouwvolume, bekleed met verticale gepotdekselde delen. In de geveltop bevindt zich een venster. Op de begane grond bevinden zich in deze gevelzijde onder meer een houten erker (links) met rieten afdakje en vensters met roedenverdeling, een in drieën gedeeld venster met luiken en een kleiner venster met roedenverdeling. De zuid-oost gevel bezit van links naar rechts een venster met bovenlicht met roedenverdeling en luik, een deur, een venster, een deur en een klein venster met luik. Halverwege deze gevelzijde springt de rieten kap iets omlaag. De noord-oost gevel bezit in het topgevelgedeelte een groot atelierraam met roedenverdeling, met daaronder een venster met luiken. Rechts van deze geveltop wordt de kap ondersteund door houten schragen en bevinden zich twee kleine raampjes. De oorspronkelijke luiken en deuren zijn alle voorzien van karakteristieke, smeedijzeren gehengen. De houten schutting welke de twee bouwvolumes met elkaar verbindt, loopt van de oosthoek van het woonhuis-gedeelte naar de westhoek van het voormalige garage-gedeelte. Deze schutting is ook opgetrokken in gepotdekselde horizontale houten delen en wordt bovenlangs afgesloten door een rietgedekte overkapping. In de schutting bevinden zich respectievelijk een venster met roedenverdeling (op de hoek met het woonhuis-gedeelte), een deur en een klein, smal raampje. Het voormalige garage-gedeelte, dat nu in gebruik is als woonruimte, is ook één bouwlaag hoog op rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een gewelfde rieten kap. Het gebouw is opgetrokken in gepotdekselde horizontale houten delen. Alle vensters en deuren zijn ook van hout. In de noord-west gevel bevinden zich de oorspronkelijke dubbele garagedeuren. De zuid-west gevel heeft in het midden een deur met links daarvan een klein venster. Verder is deze gevelzijde blind. De zuid-oost gevel bezit een dubbel openslaand venster met roedenverdeling en luiken en bovenlichten met roedenverdeling. De noord-oost gevel kon niet beschreven worden omdat hier geen gegevens van voorhanden waren. (Zie ook inleiding N.B.). De oorspronkelijke luiken en deuren zijn alle voorzien van karakterstieke, smeedijzeren gehengen. Waardering Het object is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als zijnde een grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een koloniehuis behorende bij de kolonie van prof. J. van Rees (Internationale Broederschap), zoals die karakteristiek waren voor de rond 1900 in het Gooi verschijnende koloni%n op ide%le grondslag. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509320
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hut van prof. van Rees in Blaricum

Koloniehuis

Noolseweg 53
Blaricum
Inleiding In 1911 naar ontwerp van architect Th. Rueter gebouwd vrijstaand KOLONIEHUIS. Het kleine koloniehuis is oorspronkelijk gebouwd als..

De Molshoop

Noolseweg 32
Blaricum
Inleiding LANDHUIS, genaamd "De Molshoop", gebouwd in 1927 naar ontwerp van W. Hamdorff in de Gooise landhuisstijl. Het landhuis is vrijsta..

Landhuis

Torenlaan 67
Blaricum
Inleiding LANDHUIS, naar ontwerp van Wouter Hamdorff uit 1935 voor J.E. Bruining. Het landhuis staat teruggerooid aan de oostzijde van de T..

Villa Oranjestein: 'terrasaanleg'

Torenlaan 64
Laren
Inleiding TERRASAANLEG behorende bij villa 'Oranjestein". aangelegd rond 1922 naar ontwerp van architect W. Hamdorff in opdracht van de hee..

Huize Oranjestein

Torenlaan 64
Laren
Inleiding VILLA "Oranjestein", gebouwd tussen 1919 en 1922 naar ontwerp van architect W. Hamdorff in opdracht van de heer W. Ouweleen. Het ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hut van prof. van Rees in Blaricum

Foto's (2)