Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Parochie van de Heilige Familie in Langenboom

Kerkelijk Gebouw

Dominicanenstraat 73
5453JN Langenboom (gemeente Mill en Sint Hubert)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1926


Beschrijving van Parochie van de Heilige Familie

Inleiding. R.K. KERK in Traditionalistische stijl uit 1926, toegewijd aande H. Familie. Ontwerp van architect Ed. Cuypers metDudokachtige motieven. De aannemer: Gerard Braam. Kerkschilder: Hubert Schafhausen. De parochiekerk behoort bij het klooster van de Dominicanen,dat in 1848 werd gesticht door rentmeester annex huiskapelaanFelix Walter van de familie de la Bo%ssiSre-Thiennes op hetkasteel Tongelaar onder Gassel bij Grave. Met de stichting van dit klooster ontstond het kloostergehuchtLangenboom midden in de toen nog niet ontgonnen Princepeel. Het klooster werd opgeheven in 1964. De kerk vervangt de in 1869 door P.J.H. Cuypers gebouwdeparochiekerk, die door een cycloon in 1925 samen met hetbijbehorende aanliggende klooster grotendeels werd verwoest. Ook gingen toen vele huizen en boerderijen verloren. Het klooster dat zuidelijk aan de kerk grenst en ook uit 1869stamt is grotendeels herbouwd in 1926. Het klooster heeft eenverbinding via een deur in de kloosterkapel met de kerk. Het klooster zelf behoort niet tot het rijksmonument, maar welzijn kapel. omschrijving. De kerk heeft een hoog eenbeukig schip op een rechthoekigeplattegrond van vijf travee%n onder zadeldak met op de kop eenlager koor en een ingang van een travee, beide onder zadeldaken. Aansluitend aan de oostkant van het koor van de kerk bevindtzich de kloosterkapel onder zadeldak, die twee travee%n groot is, metdriezijdige sluiting. Het schip heeft smalle lage zijbeuken waarin loopgangen onderlessenaarsdaken. De daken zijn belegd met rode verbeterdeHollandse pannen. Bovenop het schip van de kerk eenachthoekige dakruiter met leipannen, voorzien van luidklok enbekroond door een smeedijzeren kruis. Het opgaande werk bestaat zowel binnen als buiten de kerk uithandgevormde baksteen gemetseld in kruisverband. Inwendigheeft de kerk bovendien een groen en bruin geglazuurdbasement. Het schip van de kerk heeft gemetselde gewelfbogen waartusseneen gepleisterd gewelf. De gevels zijn onderverdeeld door liseenachtige steunberen. Demuuropeningen zijn drie aan drie gekoppeld. Vensters voorzienvan glas-in-lood met sierrand. De ingangspartij in de westgevel van de kerk wordt geflankeerddoor natuurstenen beelden van Maria en Jozef van de hand vanbeeldhouwer Van Itsert. Boven de ingang is de tekst "Lux deLuce" aangebracht. In de top van de gevel een uurwerk met gestileerdewijzerplaat. Achter in de kerk een Maria- en doopkapel. Naast diverse 19eeeuwse beelden bevind zich in de kerk een Mariabeeld uit ca. 1500. waardering. De kerk is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de katholieke 'volkskerk' in het Interbellum, vormgegeven onder invloed van de liturgische opvattingen van de stichters, de orde der paters Dominicanen. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als een der weinige parochiekerken die van het bureau Ed. Cuypers in gave staat bewaard is gebleven. Het is tevens van belang vanwege de bijzondere situering als kern van de negentiende-eeuwse ontginningsnederzetting in de Brabantse Peel. Het is gaaf bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509276
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Parochie van de Heilige Familie in Langenboom

Langgevelboerderij in traditionalistische stijl

Dorpsstraat 71
Langenboom (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding: LANGGEVELBOERDERIJ in Traditionalistische stijl uit ca. 1940. In het kader van de wederopbouwwet uit de Tweede Wereldoorloggebo..

Russendaal

Russendaalweg 20
Langenboom (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding LANDHUIS "Russendaal" in Eclectische stijl uit 1864,vermoedelijk ontwerp van architect pater A. Slootmakers S.J. Het huis is gebo..

Russendaal: historische tuinaanleg

Russendaalweg 20
Langenboom (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding De tuin van de historische buitenplaats Russendaal is ontwikkeld sedert ca. 1805, het jaar van de aankoop van de plaats door de ..

Russendaal: mariakapel

Russendaalweg 20
Langenboom (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Als enige verwijzing naar de religieuze functie van Russendaal is waarschijnlijk kort na 1945 een Mariakapel opgericht. De kapel..

Peel-Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 521 en 522 ligt in het Defensiekanaal een betonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke on..

Kaart & Routeplanner