Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Peel-Raamstelling: wal in Mill

Militair Object

Defensiekanaal
5450AA Mill (gemeente Mill en Sint Hubert)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1939-1940


Beschrijving van Peel-Raamstelling: wal

Inleiding Direct ten westen van het Defensiekanaal werd in 1939 met behulp van de uit het kanaal afkomstige aarde een WAL opgeworpen. Door de wal konden de uitgangen van de kazematten en de achterliggende stoplijn van de hoofdweerstandszone aan het oog van de vijand worden onttrokken. Daarnaast bood de wal het voordeel dat de manschappen in semi-permanente opstellingen een beter overzicht van het schootsveld hadden. Na de oorlog is het profiel van de wal te Mill gewijzigd. Ten dele is dit geschied doordat Rijkswaterstaat plaatselijk een breed, door auto's berijdbaar inspectiepad langs het kanaal heeft aangelegd. Over geruime afstanden is door ruilverkaveling de gehele wal verdwenen. Ter plaatse van de spoorlijn heeft de spoordijk deels als wal gefungeerd. Deze spoordijk is nog geheel aanwezig. Beschrijving. De aarden wal heeft een aan de frontzijde een hoogte van ca. twee meter en een breedte van ca. 15 meter. Naar de keelzijde toe loopt de hoogte sterk af. Tussen kazemat 522 en 528, tussen 530 en 531, tussen 532 en 535, en ten slotte tussen 537en 545 is de wal geheel danwel grotendeels verdwenen. Op de overige plaatsen is een deel van het oorspronkelijke profielbehouden, zij het dat ten behoeve van het onderhoud van het kanaal aan die zijde een pad, berijdbaar door auto's, is aangelegd. Van de oorspronkelijke, dwars door de wal van keel- naar frontzijde geknikt aangelegde loopgraven naar de ingangen van de kazematten zijn geen sporen meer aanwezig. Waardering. De aarden Wal is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is van architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het materiaalgebruik en de toepassing van moderne technieken. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het geheel heeft een grote belevingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509269
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Peel-Raamstelling: wal in Mill

Peel-Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 521 en 522 ligt in het Defensiekanaal een betonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke on..

Peel Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 530 en 531 ligt in het Defensiekanaal eenbetonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke ont..

Peel-Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 533 en 534 ligt in het Defensiekanaal een betonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke on..

Peel-Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 535-536 ligt in het Defensiekanaal een betonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke ontwe..

Peel-Raamstelling: verdeelwerk annex stuw

Defensiekanaal
Mill (Gemeente Mill en Sint Hubert)
Inleiding Tussen kazemat 539-540 ligt in het Defensiekanaal een betonnen VERDEELWERK ANNEX STUW. Deze behoort tot het oorspronkelijke ontwe..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)