Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis in Sassenheim

Woonhuis

Hoofdstraat 230
2171BN Sassenheim (gemeente Teylingen)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1873
Architect: J.G. van Parijs


Beschrijving van Herenhuis

Inleiding In 1873, in opdracht van "medecinaal doctor" Cornelis Willem Hendrik van Kaathoven jr. gebouwd WOONHUIS van het type herenhuis. Het huis is gebouwd naar een ontwerp van de Leidse architect J.G. van Parijs, in de voor de bouwtijd karakteristieke stijl van het Eclecticisme. Het pand had van 1903 tot 1968 de functie van pastorie van de Hervormde Gemeente. Het in het dorpscentrum gesitueerde huis maakt deeluit van een vrijwel gesloten gevelwand van grotendeels laat-negentiende en vroeg-twintigste eeuwse panden. Omschrijving Vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone en gepleisterde baksteen opgetrokken, onderkelderd woonhuis met verdieping onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt, afgeknot schilddak. Het huis heeft een symmetrische, vijf traveeën brede voorgevel met een hardstenen plint met ontluchtings roostertjes en gepleisterde hoeklisenen. In de licht risalerende, door middel van pleisterwerk geaccentueerde ingangsrisaliet met schijnvoegen staat een uit ca. 1925 daterende voordeur onder een getoogd bovenlicht. De entree staat tussen pilasters met spaarvelden en een geknikte en gebroken geprofileerde kroonlijst, die rust op fraai bewerkte consoles met onder meer meisjeskopjes. Aan weerszijden van de deur twee recht gesloten T-vensters met schuiframen onder strekken met sluit- en aanzetstenen. Tussen de beide bouwlagen een geprofileer decordonlijst. Op de verdieping in de middentravée een uit twee diepliggende rondboogvensters samengesteld tweelicht met houten middenstijl, staand onder een met kuif bekroond, segmentboogvormig deel van een over de gehele gevelbreedte doorgetrokken bolle rand. De middentravée wordt beëindigd door een gekornist, gebroken en geknikt deel van een geprofileerde kroonlijst. Aan weerszijden van de middentravée twee getoogde T-vensters met schuiframen, over de gehele gevelbreedte doorgetrokken, geprofileerde onderdorpels, en sluit- en aanzetstenen met tussen de sluitstenen en de gootlijstingeklemde kuiven. De gevelpartijen aan weerszijden van de ingangstravee worden beëindigd door een gepleisterd entablement met geprofileerde gootlijst en door consoles ondersteunde hoekaccenten. De middentravee wordt bekroond door een houten dakkapel met uitkragend zadeldak en een rechtgesloten venster tussen vleugelstukken en gecanneleerde pilasters met gedraaide halfbalusters, die een kraagstuk dragen. Boven het venster een fronton met diepliggend tympaan en geprofileerde lijst die doorloopt in de profiellijst en boven de met zink beklede wangen. Linker zijgevel met gepleisterde plint en zowel op de begane grond als op de verdieping een klein venster, alsmede een op gesneden klampen rustende dakgoot, die is doorgetrokken over de achtergevel. Asymmetrische achtergevel met rechts een laag uitbouwtje onder plat dak. Dit bouwdeel heeft een afgesnoten hoek en bevat een klein rechtgesloten venster, een halfrond ijzeren venster en een deur. In de rechter travée van het huis per bouwlaag een venster met zesruits schuifraam, waarvan die op de verdieping met persiennes is behangen. Links hiervan per bouwlaag een klein venstertje. Op de begane grond in het midden een glasdeur met decoratief ijzerwerk en een geprofileerd kalf en bovenlicht onder strek. Hierboven een smalle versie van de overige verdiepingsvensters, maar zonder persiennes. Links van de achterdeur een nog in oorspronkelijke staat verkerende veranda met een met glas bedekt lessenaarsdak. De rechter wand bestaat uit hout en grote, in houten roeden gevatte glasvlakken. De schuine daklijst is versierd met een geschubde rand. Onder het lessenaardak staan twee portebrisées met glasdeuren onder grote bovenlichten. De deurramen zijn deels voorzien van een fijne roedenverdeling met in het onderste deel concaaf gewelfde bovenranden. De verdiepingsvenster in dit deel van de gevel zijn identiek aan die in de rechter travée. De achtergevel is bovendien voorzien van twee regenpijpen met gietijzeren vergaarbakken. Het interieur is nog voor een deel in oorspronkelijke staat, onder meer bevattend: tochtportaal met bewerkte tochtdeur onder bovenlicht; gang betegeld met marmeren platen en paneeldeuren binnen profiellijsten. In de keuken een houten schouw. Op de beganegrond verder een kamer en suite met versierde stucplafonds, met glas-in-lood ingevulde schuifdeuren en marmeren schouwen onder boezems met stucversieringen. Trap met fraai bewerkte trappaal en geprofileerde handlijst op gietijzeren trapspijlen. Op de verdieping paneeldeuren met profiellijsten. Op de zolder onder meer een voormalig dienstbodenkamertje met bedstee. De kelder is voorzien van een houten plafond. Waardering De laat 19-de-eeuwse notabellen woning is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, als in- en uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van eclectische woonhuis-architectuur met bij of horende detaillering naar ontwerp van de regionale architect J.G. van Parijs. - Het huis heeft cultuurhistorische waarde vanwege de voormalige functies als dokterswoning en pastorie. - Het huis heeft ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van de historische gevelwand in het centrum van Sassenheim. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509028
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis in Sassenheim

Dorpskerk / Pancratius

Hoofdstraat 217
Sassenheim (Gemeente Teylingen)
N.H. KERK. Aan N.zijde van het eenbeukig schip overblijfselen van tufstenen Romaanse kerk. In de 15e eeuw vernieuwd,In 1956 hersteld. Romaa..

Het Oude Koningshuys

Wilhelminalaan 13
Sassenheim (Gemeente Teylingen)
Het Koningshuis. Statig rechthoekig landhuis, terrein in omgrachting.

Woonhuis "Casa Reale"

Hoofdstraat 159
Sassenheim (Gemeente Teylingen)
Inleiding In 1894, in opdracht van Gerard Kruijff, ter gelegenheid van zijn huwelijk met Helena Vorstius gebouwd WOONHUIS van het type vill..

Woonhuis "Sunbeam"

Hoofdstraat 155
Sassenheim (Gemeente Teylingen)
Inleiding In 1909-1910 gebouwd, vrijstaand WOONHUIS van het type villa. Het huis draagt de naam 'Sunbeam' en is gebouwd in opdracht van de..

Woonhuis "Anna Margaretha"

Hoofdstraat 153
Sassenheim (Gemeente Teylingen)
Inleiding Omstreeks 1912 in nieuw-historisende stijl opgetrokken VILLA, genaamd Anna Margaretha' en gebouwd in opdracht van de familie Spee..

Kaart & Routeplanner

Route naar Herenhuis in Sassenheim

Foto's (1)