Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grenspaal in Diemen

Overig

Ouddiemerlaan 553
1111HH Diemen
Noord Holland

Bouwjaar: 1896 (waarschijnlijk geplaatst)


Beschrijving van Grenspaal

Inleiding GRENSPAAL van de stad Amsterdam, waarschijnlijk geplaatst in 1896. Bij wet van 20 maart 1896 werd namelijk o.a. een gedeelte van de gemeente Diemen toegevoegd aan het grondgebied van de hoofdstad. Hoewel de paal tenminste eenmaal werd verplaatst, geeft deze nog steeds de grens aan tussen de beide gemeenten. Met omgekeerde richtingpijl stond de paal eerder enige meters noordelijker aan de oeverzijde van de Kanaaldijk. In huidige opstelling bevindt de paal zich voor de voormalige dienstwoning van Rijkswaterstaat Ouddiemerlaan 553. N.B. De grenspaal werd bij wegwerkzaamheden door de huidige eigenaar van de dienstwoning Ouddiemerlaan 553 in het talud van de Kanaaldijk aangetroffen. De opgeschroefde richtingpijl was gekeerd (met niet-oorspronkelijke bevestiging). Door de paal op eigen grond te plaatsen bleef de paal op deze grenslocatie bewaard. Omschrijving De zwartgeschilderde gietijzeren grenspaal bestaat uit een ronde, enigzins versmallende stam en bredere, cilindrische kop met flauwe punt. In de stam is het stadswapen van Amsterdam meegegoten. De kop, met een diameter van circa 35 cm, bevat de meegegoten tekst 'KOM der GEMEENTE/ AMSTERDAM'. Daaronder wijst een opgeschroefde pijl richting hooofdstad. De achterzijde bevat geen tekst. De paal steekt ongeveer 75 cm boven het maaiveld uit, maar zal in het totaal mogelijk enkele meters lang zijn. Waardering De grenspaal is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt als zeldzaam geworden voorbeeld van een gietijzeren grenspaal uit de late 19de eeuw. De paal is bovendien uit cultuurhistorisch oogpunt van algemeen belang als een van de zeer zeldzame (waarschijnlijk twee) nog in situ aanwezige grenspalen van de hoofdstad Amsterdam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 509021
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Grenspaal 269a (Belgisch-Nederlandse grens) op de linkeroever van de Schelde
Grenspaal in 1666 tussen Hasselt en Zonhoven geplaatst in opdracht van de Luikse prins-bisschop Maximilianus Henricus van Beieren met daarop zijn wapenschild en dat van Hasselt en aan de andere zijde de tekst "NON ULTRA SONHOVIENSES SUB POENA CORPORALI EX EDICTO SER=MI"

Een grenspaal is een paal die de grens van een gebied (land, provincie, gemeente of eigendom) aangeeft. Dit gebeurt ook door middel van stenen, men spreekt dan van een grenssteen.

Grenspalen worden geplaatst op het punt waar de grens een knik maakt. Van oudsher is vanuit een grenspaal de volgende grenspaal al te zien, hoewel dat tegenwoordig niet altijd meer het geval is.

Een grenspaal wordt niet altijd op de grens geplaatst. In het geval van een rivier bijvoorbeeld worden aan beide oevers grenspalen geplaatst met dezelfde nummering. De grens ligt dan precies tussen beide in. De grens tussen Duitsland en Nederland nabij Lobith, gevormd door de Rijn, is hier een voorbeeld van. Toch betekent een dubbele paal niet altijd dat de grens in het midden ligt. In 1818 werden bij de Neutraleweg ook dubbele palen geplaatst, maar de grens was de gehele weg die er tussen lag; de weg was hiermee een gemeenschappelijk bezit van Pruisen en Nederland.

Geschiedenis van de provinciegrenspaaltjes

Deze paaltjes (soms met wapen erop) herinneren aan een stukje eigen zeggingskracht, een bepaalde macht van de provincie. In het Romeinse Rijk was een provincie de aanduiding voor het machtsgebied van een consul of pretor. Nadat aan het einde van de Middeleeuwen een einde was gekomen aan het bestaan van het leenmanschap, werd het rijk voor administratieve doeleinden verdeeld in provincies.

In de Nederlanden duikt de benaming voor het eerst op onder keizer Karel V. De hertogdommen Brabant, Limburg, Luxemburg, Gelre, de graafschappen Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen, de heerlijkheid Mechelen, Friesland, Utrecht, Overijssel (met Drenthe, Lingen en Westerwolde), Groningen (met de Ommelanden), de steden en kastelen van Rijsel en de stad Doornik (met het Doornikse) vormden met elkaar de zeventien provinciën. Uit hun vertegenwoordigers werd het belangrijkste regeringslichaam, de Staten-Generaal samengesteld. Na de afzwering van de vorst en de vestiging van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verstond men onder een provincie een landschap, dat niet alleen zich zelf bestuurde, maar dat ook deel had aan het bestuur van de Republiek. Die zeven waren Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen. Drenthe had zelfbestuur, maar nam geen deel aan het bestuur van de Republiek. Sinds 1798 werden onder het regime van de Fransen de provincies departementen genoemd, maar na de Franse tijd werd de oude naam hersteld en die bleef tot heden in gebruik.

Bekende grenspalen en grensstenen

Grenspalen hebben vaak geleid tot sages, zoals die van:

Andere bekende grenspalen:

Zie ook

Externe links

Externe bron


Monumenten in de buurt van Grenspaal in Diemen

Voormalig veerhuis

Ouddiemerlaan 553
Diemen
Inleiding Voormalige DIENSTWONING, ontworpen door Rijkswaterstaat tussen 1888 en 1892 en gebouwd in 1893 als een min of meer regulier type ..

Gemeenlandshuis van Diemen

Diemerzeedijk 27
Amsterdam
Gemeenlandshuis van Diemen. Rechthoekig gebouw (1726 door Cornelis van der Does) onder door vier schoorstenen bekroond schilddak, de gevels ..

Nederlands-Israëlitische Begraafplaats: hoofdonderdeel

Ouddiemerlaan 146
Diemen
BEGRAAFPLAATSTERREIN, hoofdonderdeel van het complex van de Nederlands-Israëlitische Begraafplaats te Diemen. De begraafplaats werd in opdr..

Nederlands-Israëlitische Begraafplaats: woning

Ouddiemerlaan 146
Diemen
WONING, onderdeel van het complex van de Nederlands-Israëlitische Begraafplaats te Diemen. De woning werd gebouwd door architect E.M. Rood ..

Nederlands-Israëlitische begraafplaats: berging

Ouddiemerlaan 146
Diemen
BERGING, restant van het oorspronkelijke bidlokaal annex berging, onderdeel van het complex van de Nederlands-Israëlitische Begraafplaats t..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)