Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Nicolaaskerk in Denekamp

Kerkelijk Gebouw

Nicolaasplein 1
7591MA Denekamp (gemeente Dinkelland)
Overijssel

Bouwjaar: 1912

(1 recensie)

Beschrijving van Sint-Nicolaaskerk

Omschrijving KERK bestaande uit een eenbeukig schip van twee traveeën, 13e-15e eeuw, en een oostelijke uitbreiding van architect Wolter te Riele uit 1912. De beide traveeën van het eenbeukige schip, gebouwd in Bentheimersteen, worden overkluisd door kruisribgewelven. De gordelboog en de ribben van de gewelven rusten op kolonnetten, voorzien van kapitelen. De noord- en zuidwand van dit deel van de kerk hebben in elke travee en spitsboogvenster. De triomfboog vormt de aansluiting met het jongere deel van de kerk. De uitbreiding van de kerk is van buitenaf herkenbaar als een vierkant bouwvolume waarop een achtkantige tamboer met tentdak. Op de vier hoeken staan vierkante torentjes met eveneens tentdaken. De viering is in rode en roodbruine baksteen opgetrokken, onder een hoog opgaande koepel. Het koor is even hoog als het middeleeuwse schip, het transept is hoger en eindigt kort onder de aanzet van de kap over de koepel. In de oksels van het transept en het koor en van het transept en het nieuwe schip bevinden zich de zijbeuken. Aan de oostkant van het koor en de aangrenzende zijbeuken zijn een absis en twee absidiolen geplaatst. Door de verschillende richtingen en maten van de in maasdekking uitgevoerde schild-, tent- en zadeldaken van de bouwonderdelen, de diverse hoogtes en de viering met koepel en tentdak wordt dankzij het rijke silhouet de indruk van een centraalbouw gewekt. Het aanzien van de kerk wordt verder gekenmerkt door gedrukte spitsbogen boven de ramen en spaarvelden (bovendien beëindigd door rondboogfriezen) en zandstenen blokken op de hoeken. De dakvlakken worden onderbroken en opgesierd door dakkapelletjes, een dakruiter op het koor en kruisen op de absidiolen en viering(torentjes). Hoewel zichtbaar aan de buitenkant zijn de gebrandschilderde ramen van Frans Nicolas en zonen Charles en Francois, van Joep Nicolas en van Jan Schoenaker vooral van belang voor het interieur. Dit interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk, waaraan in de viering en het transept ingelegde gekleurde baksteen en schilderingen op muren en gewelven zijn toegevoegd. De ruimten zijn overkluisd met kruisgewelven, die ondersteund worden door gemetselde pijlers en granieten zuilen met zandstenen bladkapitelen. Pendentieven vormen de overgang van de koepel naar de kolommen en muren. Diverse details, zoals de beelden en het (doxaalachtig) hekwerk met tracering tussen het transept en de noordelijke zijbeuk van het schip, zijn in zandsteen uitgevoerd. De houten banken, het altaar in de absis, en de tegels in middenpad en de paden tussen en langs de banken zijn gave voorbeelden van de vooroorlogse inventaris van de kerk. In de sacristie, aan de zuid-oostkant van de kerk zijn de oorspronkelijke geprofileerde uit twee soorten hout vervaardigde deuren en kasten nog aanwezig. Waardering De St. Nicolaaskerk is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: - als exponent van de bouwexplosie van katholieke kerken en pastorie%n na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, die vooral in Twente decennia lang merkbaar was. - vanwege de hoge kwaliteit van het vakmanschap en de toepassing van de neo-gotiek - vanwege de fraaie wijze waarop het jongere deel van de kerk samen met het middeleeuwse deel een geheel vormt - vanwege het fraaie interieur met de ingelegde bakstenen en schilderingen - vanwege de hoge mate van gaafheid waarin de kerk zich bevindt - vanwege de beeldbepalende ligging van de kerk in de oude kern in relatie tot het voormalige gemeentehuis en het Kerkplein met 18e en 19e eeuwse bebouwing. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508941
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Sint-Nicolaaskerk
4
Recensie door: ()
mooi traditioneel kerkgebouw met mooie details.
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Nicolaaskerk
De toren en de westelijke travee van de Sint-Nicolaaskerk vanuit het zuiden
De toren en de westelijke travee van de Sint-Nicolaaskerk vanuit het zuiden
Plaats Denekamp
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Nicolaaskerk is een rooms-katholieke kerk in de Nederlandse plaats Denekamp gelegen in de Twentse gemeente Dinkelland. De kerk is gewijd aan Nicolaas van Myra.

Oudste geschiedenis

Al in 1276 moet er een kerk in Denekamp hebben gestaan, dan is er namelijk sprake van een plebanus de Demnichem. In latere tijd waren er twee vicariën aan de kerk verbonden. Na de Reformatie ging de kerk in handen van de protestanten over. Koning Lodewijk Napoleon wees haar in 1809 echter aan de rooms-katholieke gemeente toe die veel groter was.

Bouwgeschiedenis

Het middeleeuwse deel van de kerk bestaat uit de toren en het schip dat twee traveeën telt. De oostelijke travee bezit muurwerk dat uit de dertiende eeuw stamt, de westelijke travee stamt uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. De toren werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw of begin zestiende eeuw tegen de kerk aan gebouwd. Het oorspronkelijk koor was blijkens achttiende-eeuwse afbeeldingen smaller dan het schip en tamelijk ondiep. Dit koor werd na teruggave van de kerk aan de katholieken gesloopt en vervangen door een transept en nieuw koor. Dit negentiende-eeuwse deel werd rond 1911 vervangen toen de kerk volgens plannen van Wolter te Riele sterk werd vergroot met een nieuw transept met veelzijdige kruisingtoren en een nieuw koor met zijkapellen. Voor de bouw van dit deel van de kerk werd voornamelijk baksteen gebruikt.

Gebrandschildere ramen

De Sint-Nicolaaskerk heeft gebrandschilderde ramen die zijn gemaakt door vier generaties van de familie Nicolas. In 2004 is er een abstract glas-in-loodraam geplaatst van kunstenares Annemiek Punt.

Klokken

De kerk heeft drie oude luidklokken:

  • Een klok uit 1436 met een doorsnede van 124 cm met het opschrift: fecit ano dni mccccxxxvi ad favor meliore o dei mater. p nob ora crifixo virgo decora · wilhelm me fecit.
  • Een klok uit 1518 met een doorsnede van 138 cm met het opschrift: Sanctus nicolaus sijn ick geheten des sal dit kerspel gheneten van allen quaden se behoden unde bistendich in allen noden anno domini mcccccxviij.
  • De derde klok stamt uit 1530 en heeft een doorsnede van 150 cm en draagt het opschrift: salvator · dicor · inimicos · pellere · nitor · convoco · viventes · pulsu · plango · morientes · wolter · westerhus · me · fecit · anno · domini · mcccccxxx.

De klokken hangen alle drie aan rechte luidassen en worden met de hand geluid.

Literatuur

  • Dr. E.H. ter Kuile (1934) De Nederlandsche Monumenten van Kunst en Geschiedenis, Deel IV De provincie Overijssel Eerste stuk: Twente, Algemeene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage
  • Z. Kolks (1989) Langs oude Twentse kerken Uitgeverij Van de Berg, Enschede

Externe linkMonumenten in de buurt van Sint-Nicolaaskerk in Denekamp

Pastorie

Nicolaasplein 2
Denekamp (Gemeente Dinkelland)
Omschrijving De PASTORIE is over twee bouwlagen opgetrokken in bruine baksteen op een rechthoekige plattegrond, onder een in maasdekking ge..

Toren Sint-Nicolaaskerk

Kerkplein 1
Denekamp (Gemeente Dinkelland)
Toren van de Rooms Katolieke Kerk. Zware toren uit de tweede helft van de 15e eeuw van Bentheimersteen. Klokkenstoel met gelui van drie klo..

Pand met eenvoudige lijstgevel met ingezwenkte zijstukken en voordeur met pilasteromlijsting

Kerkplein 2
Denekamp (Gemeente Dinkelland)
Pand met eenvoudige lijstgevel met ingezwenkte zijstukken en voordeur met pilasteromlijsting. Winkelinterieur plm 1800.

Raadhuis

Grotestraat 1
Denekamp (Gemeente Dinkelland)
Inleiding Voormalig GEMEENTEHUIS van Denekamp, ontworpen in de periode 1919-1920 door architect K.L. Croonen (Oldenzaal) in een eclectische..

Hervormde kerk

Grotestraat 3
Denekamp (Gemeente Dinkelland)
Hervormde Kerk. Een eenvoudig zaalkerkje uit 1810, verbouwd in 1840. De westgevel wordt geleed door vier geblokte pilasters en bekroond door..

Kaart & Routeplanner

Route naar Sint-Nicolaaskerk in Denekamp

Foto's (1)