Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Albertinum in Nijmegen

Kerkelijk Gebouw

Heyendaalseweg 121
6525AJ Nijmegen
Gelderland

Bouwjaar: 1930-1932
Architect: Eduard Cuypers

(1 recensie)

Beschrijving van Albertinum

Inleiding Voor de Paters Dominicanen gebouwd klooster met binnentuin en omringende buitentuin. Het complex is ontworpen in 1930-1932 door H.J.A. Bijlard en K. van Geyn, architecten verbonden aan het bureau van Ed. Cuypers. De tuin is ontworpen en aangelegd door W.H. en H.J. Ebben in 1930-1932. Bureau Ed. Cuypers heeft meerdere werken voor de Dominicanenorde uitgevoerd. Onder meer was het bureau verantwoordelijk in 1933 voor de herbouw van het gedeeltelijk door brand verwoeste Dominikanenklooster te Zwolle. De tuinaanleg is ontworpen door Tuinarchitectenbureau H. Ebben&Zoon uit Cuyk. Tuin en klooster vormen door vormgeving, symboliek en functie een eenheid. Het klooster past in de Dominicaanse traditie van een klooster met gebedsruimte, gebouwd om een binnenhof. De specifieke opbouw komt voort uit de grondbeginselen van deze bedelorde: gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. De gehoorzaamheid hield in dat men getrouw de leefregel van de Orde zou naleven, o.a. het stilzwijgen op plaatsen waar dit geboden is, het koorgebed, vasten en onthouden van eten en drinken. De armoede betekende dat men niets zijn eigendom kan noemen, alles is gemeenschapsbezit. De gelofte van zuiverheid hield in dat men ongehuwd bleef en op verantwoorde wijze met sexuele gevoelens omging. Deze uitgangspunten hebben directe gevolgen voor de architectuur: een besloten binnentuin met daaromheen een kloostergang voor stilte en meditatie, kleine cellen, gezamenlijke ruimten voor gebed en een refter. Beschrijving klooster De vlindervormige plattegrond toont een geknikte hoofdvleugel van drie bouwlagen onder met pannen gedekt schilddak. Op de hoeken halfronde trappenhuizen van vier bouwlagen. De trappenhuizen hebben de vorm gekregen van burchttorens. De architect heeft hier bewust uitdrukking gegeven aan de idee van kloosters als burchten waar levenswaarden worden bewaakt in een tijd van crisis en oorlogsdreiging. Een tweede vleugel is eveneens geknikt zodanig dat beide vleugels een zeszijdige binnentuin omsluiten. Deze tweede vleugel telt twee bouwlagen onder met pannen gedekt schilddak. Haaks op deze vleugel is een kapel gebouwd afgesloten door een halfronde absis. De kapel heeft een betonskelet van paraboolbogen met baksteen bekleed. Het interieur van de kapel is redelijk gaaf bewaard met o.a. in de lengte geplaatste banken. De glas-in-loodvensters zijn in 1957 vervangen. De gevels van het klooster zijn opgetrokken in baksteen met op regelmatige afstanden vensteropeningen. In het dakvlak op regelmatige afstand dakkapellen. Aan de zijde van de binnentuin loopt een betegelde kloostergang met grote rondboogvensters naar de tuin toe. Van het interieur zijn de kloostergangen, de bibliotheek en de hal redelijk gaaf bewaard gebleven. Tuin De tuin bestaat uit een binnentuin en een buitentuin. De binnentuin fungeert als kloosterhof en bestaat uit een open ruimte met heesterbeplanting rondom en wordt centraal doorsneden door een pad in kruismotief. De buitentuin is niet naar het oorspronkelijke ontwerp, dat een sterke relatie aangaf tussen gebouw en tuinaanleg, uitgevoerd. Er is gekozen voor een meer landschappelijke aanleg zodat een tuin in de Gemengde Stijl is ontworpen. Aanleg, padenloop, afwisseling van open en gesloten ruimten en een zodanige enscenering dat het gebouw vanuit divesre hoeken goed zichtbaar is, vormen de bepalende elementen van de tuin. In het zuidelijk gedeelte ligt een begraafplaats. Rondom de tuin loopt een slingerlaan die naar de buitenzijde met heesterveplanting en naaldhout is dichtgezet zodat een besloten en naar binnen gekeerd karakter ontstaat. Binnen de tuin vormt het klooster het hoofdmotief dat tijdens een contemplatieve wandeling steeds in beeld komt of zichtbaar is vanaf rustplekken. In het noordelijk gedeelte bevindt zich een rechthoekige ruimte omzoomd door een beukenhaag. Aan de westzijde is ten behoeve van nieuwbouw een deel van de tuin prijsgegeven. Ook is de aanleg aan de achterzijde van de linkervleugel gewijzigd t.b.v. parkeerruimte. Waardestelling Het Albertinum in Nijmegen bestaande uit klooster en tuin is van algemeen belang vanwege: - de architectuurhistorische waarde (bijzondere plattegrond, traditionele materialen, architectonische uitdrukking van religieuze en maatschappelijk opvattingen, onderdeel oeuvre Ed. Cuypers t.b.v. Dominikanen orde, interieurdelen zoals kloosterhof, hal, bibliotheek), - zeldzaamheid gebouw (zeshoekige kloosterhof) en tuin (op grond van gegevens Monumenten Inventarisatie Project is duidelijk dat het gaat om een qua aanleg, architectuur bijzonder complex), - de waarde van de tuin (hoge kwaliteit tuinaanleg in Gemengde Stijl - ondanks aantastingen -, vitaliteit en kwaliteit tuinassortiment, bijzondere wijze van aanleg voor de jaren 30) - relatie tussen gebouw en tuin (bewust nagestreefde en herkenbare eenheid tussen klooster en tuin). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508798
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Albertinum
3
Recensie door: ()
De architect was niet Eduard Cuypers (1859-1927) want die was inmiddels gestorven. Bijlard en Van Geyn hadden zijn bureau 'Ed. Cuypers' in 1927 overgenomen en noemden het sindsdien 'Eduard Cuypers'. Alleen zij zij de architecten.
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kapel en beeld bij het Albertinum.

Het Albertinumklooster is een voormalig dominicanenklooster in Nijmegen. Het werd in de jaren 1930 gebouwd als studiehuis voor de Orde van de Dominicanen. Het gebouw heeft een bijzondere, zeshoekige plattegrond en is aangewezen als rijksmonument nummer 508798. Tegenwoordig is het in gebruik als bedrijfsruimte en voor studentenhuisvesting.

Het klooster heeft de uitstraling van een burcht, maar in plaats van natuursteen is ruw metselwerk gebruikt voor het onderste deel van de muren. De trappenhuizen hebben de vorm van kasteel-achtige, ronde torens. De lange gangen van het gebouw hebben glas-in-loodramen.

In het oorspronkelijke ontwerp was de buitentuin ontworpen in harmonie met het kloostergebouw, maar dat ontwerp is nooit uitgevoerd.

Het Albertinumklooster kende twee bekende bewoners: de theoloog Edward Schillebeeckx, die er een van zijn belangrijkste boeken schreef en, tot de jaren 1970, de oud-rector magnificus van de Nijmeegse universiteit prof. mag. dr. Jan van der Ploeg O.P.. Door de polarisatie binnen het klooster zag deze laatste zich gedwongen op zichzelf te gaan wonen. In 1994 besliste het bestuur van de Orde der Dominicanen het pand te ontruimen en te verkopen wegens een gebrek aan roepingen[1]. Het pand kwam in handen van vastgoedbedrijf Wibeco.[2]

Galerij

Externe links


Monumenten in de buurt van Albertinum in Nijmegen

Villa Oud-Mariënboom

Groesbeekseweg 424
Nijmegen
Inleiding Vrijstaande VILLA `Oud-Mariënboom', gelegen in een ruime tuin met enkele monumentale bomen aan de westzijde van de Groesbeeksewe..

Bisschop-Hamerhuis

Verlengde Groenestraat 75
Nijmegen
Inleiding Dit KLOOSTER, opgezet als studiehuis het "Bisschop Hamerhuis", is in 1923 gebouwd in opdracht van de Missionarissen van Scheut na..

LIMOS-kazerne (burgerkantine)

Limoslaan 21
Nijmegen
8. KANTINE VOOR HET BURGERPERSONEEL Inleiding De KANTINE VOOR HET BURGERPERSONEEL behoort tot de Prins Hendrikkazerne en is in 1910 gebou..

LIMOS-kazerne (Snijderskazerne)

Molenveldlaan 180
Nijmegen
2. HOOFDGEBOUW GENERAAL SNIJDERSKAZERNE Omschrijving De kazerne heeft een U-vormig grondplan met de binnenhof aan de achterzijde. Hier is t..

LIMOS-kazerne (schuilkelders)

Molenveldlaan 10
Nijmegen
6. Drie SCHUILKELDERS Omschrijving De SCHUILKELDERS aan het laantje tussen de twee hoofdgebouwen van de Krayenhoff- en de Generaal Snijde..

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)