Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijks Hogere Burgerschool. Het schoolgebouw is uitgevoerd in een kubistisch expressionistische stijl in Vlissingen

Gebouw

Brouwenaarstraat 2
4382LK Vlissingen
Zeeland

Bouwjaar: 1920-1924
Architect: Helwig (ontwerp) W.A.J. Vrijman (supervisie)


Beschrijving van Rijks Hogere Burgerschool. Het schoolgebouw is uitgevoerd in een kubistisch expressionistische stijl

Inleiding Rijks Hogere Burgerschool, tussen 1920 en 1924 gebouwd naar een ontwerp van de architect Helwig, onder supervisie van Rijksbouwmeester W.A.J. Vrijman. Het schoolgebouw is uitgevoerd in een kubistisch expressionistische stijl. Omschrijving Fors schoolgebouw op E-vormige plattegrond, drie bouwlagen hoog met een plat dak en lagere vleugels eveneens met plat. Opgebouwd uit verschillende kubistisch bouwmassa's. Opgetrokken in geelbruine baksteen, gemetselde banden van onder meer verticaal toegepaste baksteen, betonnen lateien. Het gebouw is voorzien van stalen vensters, veelal drie ruiten hoog met een draairaam in het onderste vak. De symmetrische voorgevel is opgebouwd uit een iets terugliggend en iets verhoogd middendeel met onder meer de ingangspartij. Aan weerszijden van het middendeel een naar voren springend bouwblok, een smal, iets hoger bouwblok en de korte zijde van de twee bouwlagen hoge vleugel. De ingangspartij in het middendeel is voorzien van een betonnen luifel, een dubbele houten deur met enkele horizontale glasruiten en smalle, door roeden verdeelde zijlichten. Boven de luifel bevindt zich een uurwerk. Voorts in het middendeel aan weerszijden van de ingangspartij drie gekoppelde vensters, onderverdeeld door gemetselde kolommen. Boven de ingang en op de verdiepingen springt de gevel iets terug. Op de eerste verdieping bevinden zich vijf gekoppelde vensters in een nis, onderverdeeld door gemetselde kolommen en afgesloten door een over de gehele lengte van de vijf vensters lopende, uitstekende latei. De vensters zijn elk onderverdeeld in 2x3 ruiten en elk voorzien van een uitstekende onderdorpel. Op de tweede verdieping vijf vensters, elk met 2x3 ruits roedeverdeling. Aan weerszijden van het bouwblok met de ingangspartij bevindt zich een iets lager bouwblok, dat zowel op de begane grond als op de verdiepingen voorzien is van zes vensters, per drie gerangschikt. Aan weerszijden van de hiervoor genoemde bouwblokken bevindt zich een smal, hoger bouwblok met in de top in expressionistische stijl uitgevoerde smeedijzeren elementen. Aan weerszijden van deze bouwblokken bevindt zich een lagere, twee bouwlagen hoge, vleugel eveneens met plat dak. Deze vleugels zijn op de begane grond en de verdieping voorzien van vensters met roedeverdeling. In het midden van de achtergevel bevindt zich een rechthoekige uitbouw, ter plaatse van het trappenhuis, onder meer voorzien van drie grote glas-in-lood vensters. Aan de uiteinden van de achtergevel sluiten de reeds genoemde twee bouwlagen hoge vleugels aan. In het interieur zijn verschillende elementen uit de bouwtijd aanwezig zoals onder meer trappenhuizen; tegelwerk op vloeren en in lambrizering; dubbele houten klapdeuren; detailleringen in houtwerk; in het trappenhuis achter de ingangspartij bevinden zich drie dezelfde grote glas-in-lood vensters, alledrie 3x6 ruits met stalen roeden, voorzien van een polychrome voorstelling in de stijl van De Stijl. Waardering Schoolgebouw van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische en ensemblewaarde, voorts van belang vanwege gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508775
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rijks Hogere Burgerschool. Het schoolgebouw is uitgevoerd in een kubistisch expressionistische stijl in Vlissingen

Veertien verspreid in de woonwijk gesitueerde dubbelwoningen, gebouwd op een rechthoekige plattegrond

Verkuijl Quakkelaarstraat 199
Vlissingen
Omschrijving Veertien verspreid in de woonwijk gesitueerde dubbelwoningen, gebouwd op een rechthoekige plattegrond en voor het overige deze..

Hofje op U-vormige plattegrond in traditionele architectuur

Hobeinstraat 13
Vlissingen
Inleiding Hofje, rond 1895 gebouwd in traditionele architectuur. Het toegangshek aan de Hobeinstraat komt niet voor bescherming in aanmerki..

Veertien blokken van zes woningen, verspreid in de woonwijk gesitueerd. De blokken hebben een rechthoekige plattegrond

Verkuijl Quakkelaarstraat 203
Vlissingen
Omschrijving Veertien blokken van zes woningen, verspreid in de woonwijk gesitueerd. De blokken hebben een rechthoekige plattegrond en bezi..

Vier blokken van vijf woningen

Nicolaes Honighstraat 20
Vlissingen
Omschrijving Vier blokken van vijf woningen. De blokken hebben een rechthoekige plattegrond en bezitten voor het overige dezelfde kenmerken..

Watertoren

Badhuisstraat 187
Vlissingen
Inleiding Watertoren, in 1894 gebouwd door de N.V. Vlissingsche Duinwaterleiding en uitgevoerd in Neo-Renaissance stijl. Omschrijving Wat..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rijks Hogere Burgerschool. Het schoolgebouw is uitgevoerd in een kubistisch expressionistische stijl in Vlissingen

Foto's (3)