Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Beukenrode: landhuis in Doorn

Kasteel Buitenplaats

Beukenrodelaan 2
3941ZP Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Utrecht

Bouwjaar: 1873
Architect: H.J. van den Brink

(1 recensie)

Beschrijving van Beukenrode: landhuis

Omschrijving complexonderdeel 2 Een op enige afstand van de openbare weg gelegen LANDHUIS met uitzichtstoren in Italiaanse neorenaissance stijl. Het huis heeft twee bouwlagen, een souterrain en een mezzanino op vrijwel rechthoekige plattegrond onder een met bitumen gedekt samengesteld zadeldak met overstek op gesneden schoren. De dakschilden hebben een flauwe helling. De gevels zijn voor het grootste deel uitgevoerd in schoon metselwerk dat is voorzien van bepleisterde hoeklisenen met imitatievoegen, cordonbanden en bepleisterde vensteromlijstingen in de voorgevel. Uitzondering hierop vormen de eerste bouwlaag van de voorgevel (zuidzijde) en het risaliet in voor- en achtergevel die geheel bepleisterd zijn. De bepleistering van de risalieten is voorzien van horizontale imitatievoegen. De verdieping van het risaliet in de voorgevel is vlak gebleven. De vensterpartijen zijn veelal voorzien van stolpramen en schuiframen met bovenlicht. Een aantal vensters aan de achterzijde is niet origineel. De voorgevel (straatzijde) heeft een symmetrische opzet en is zeven vensterassen breed met een middenrisaliet van drie vensterassen. Het uit drie bouwlagen bestaande risaliet heeft in de eerste bouwlaag drie rondboogvormige vensteropeningen. In de tweede bouwlaag bevinden zich drie vensters met draairamen terwijl in de derde bouwlaag twee rondboogvormige vensters zijn gezet, die worden geflankeerd door een hertenkop in medaillon. De top van het risaliet is gedecoreerd met houten ajourwerk op schoren. In de zijgevels van het risaliet is in de eerste bouwlaag een deur gezet (rechts) en op de verdieping een venster. Ter weerszijden van het risaliet is de gevel twee assen breed. Onder de vensters van de tweede bouwlaag, bevinden zich tussen de cordonbanden velden met sierbepleistering. Onder het overstekende dakschild zijn twee liggende, rechthoekige mezzaninolichten gezet. De achtergevel (parkzijde) is wat de hoofdvorm betreft conform de voorgevel. De totale gevel is vijf vensterassen breed en heeft twee bouwlagen en een mezzanino. Het middenrisaliet heeft aan deze zijde een kleine voorsprong gekregen. De gevel heeft in vergelijking met de voorgevel een soberder uitvoering gekregen. Het middenrisaliet heeft een in het midden geplaatste hoofdingang die voorzien is van een moderne luifel. De luifel valt buiten de rijksbescherming. Het venster boven de ingang heeft een geprofileerde omlijsting gekregen. In de mezzaninoverdieping zijn in de top twee kleine rondboogvensters en vierkante vensters gezet. De linkerzijgevel heeft een in het midden geplaatste torenpartij op rechthoekige plattegrond, waartegen aan de rechterzijde een éénlaags bouwvolume onder plat dak is gezet en aan de linkerzijde een bouwvolume van twee bouwlagen is gebouwd. Deze dateren vermoedelijk van latere datum. De toren is voorzien van een groot rondboogvenster, waarboven twee kleine rondboogvensters. Hierboven bevindt zich een lessenaarsdak, waarboven de toren een vierkante grondvorm heeft. De toren, die boven de daklijst van het hoofdvolume uitsteekt, wordt bekroond door een bepleisterde loggia die aan elke zijde drie rondboogvormige openingen heeft gekregen. De loggia is voorzien van een tentdak met overstek. De rechter zijgevel is drie vensterassen breed. Het middelste venster is dichtgemetseld. Het interieur is voor een groot deel aan de kantoorfunctie aangepast. Op de bel-étage bevinden zich een aantal elementen die onder de bescherming vallen. De huidige ontvangst- en vergaderkamer, die zich in het midden van de plattegrond bevindt, heeft een rijk gedecoreerde schouwpartij met natuurstenen schouwbalk. Het fries is voorzien van een symmetrisch reliëf van gekrulde acanthusbladen. In het midden houden twee putti een medaillon vast, waarop een profiel van Hermes met helm is aangebracht. De schouwbalk rust op twee met acanthusbladen gedecoreerde consoles. De achterwand van de schouw is voorzien van gepolychromeerde tegels waarop diverse vogelsoorten zijn weergegeven. De kamer is voorzien van paneellambrizering en beschikt over een originele dubbele paneeldeur met rijk versierde omlijsting met uitkragende architraaf. In de rechter kamer op de eerste verdieping bevindt zich een marmeren schouwpartij, waarvan de houten schouwbalk gedragen wordt door twee marmeren zuiltjes met gladde schacht en ionische kapitelen. De schouwbalk is voorzien van een bewerkt fries met panelen, waartussen gesneden consoles met mascerons zijn aangebracht. Het plafond heeft moerbalken die door consoles met acanthusbladversiering wordt gedragen. Waardering Het landhuis van de buitenplaats Beukenrode is van architectuurhistorische waarde als redelijk gaaf voorbeeld van een op de Italiaanse neorenaissance geïnspireerde bouwstijl en als voorbeeld van een bouwtype. Alsmede van ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats Beukenrode en als onderdeel van de Stichtse Lustwarande. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 508730
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Beukenrode: landhuis
5
Recensie door: ()
Ik kan lokatie jachthuis Beukenrode aan iedereen aanraden. Wij zijn op 20 juli 2013 getrouwd op deze lokatie. De voorbereidingen van deze dag verliepen zeer gemakkelijk. Peter en Chantal staan open voor vele mogelijkheden. Waardoor de samenwerking heel goed gaat. Wij hebben een prachtige dag beleefd. Een mooie omgeving, heerlijk eten en goede service. Gelukkig vonden wij dat niet alleen, maar onze 130 gasten ook!
Toevoegen

Monumenten in de buurt van Beukenrode: landhuis in Doorn

Beukenrode: park

Beukenrodelaan 2
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 1 Een in 1873-74 aangelegd landschappelijk PARK van de voormalige buitenplaats Beukenrode. De Beukenrodelaan,..

Beukenrode: speelhuisje

Beukenrodelaan 2
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 3 Een zich aan de linkerzijde van de oprijlaan bevindend SPEELHUISJE op rechthoekige plattegrond van één bo..

Doornveld

Driebergsestraatweg 27
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
DOORNVELD. Gepleisterd LANDHUIS uit plm 1860 met naar vorenspringende, door topgevels bekroonde hoekpartijen, waartussen een houten loggia v..

Hydepark: IJskelder villa La Fôret

Broekweg 7
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Inleiding Deze ijskelder behoorde oorspronkelijk bij de villa `La Fôret' die onderdeel was van de buitenplaats Hydepark. De ijskelder stam..

Hydepark: Noordelijke moestuinmuur

Driebergsestraatweg 34
Doorn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving complexonderdeel 16: Langgerekte 19de-eeuwse bakstenen NOORDELIJKE MOESTUINMUUR die nabij het midden een flauwe knik naar binn..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)